NL FR EN
www.belgium.be

POD Wetenschapsbeleid

  • Welkom op de website van de Programmatorische federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid.

    Kom ze ontdekken... de vele disciplines die het Federaal Wetenschapsbeleid ondersteunt, van Antarctica tot de ontwikkeling van nieuwe technologieën, van de Noordzee tot de restauratie van kunstwerken, van milieubeheer tot satellieten!

SPP Politique scientifique

  • Bienvenue sur le site du Service public fédéral de programmation Politique scientifique.

    Venez découvrir... les multiples domaines couverts par la Politique scientifique fédérale, de l'Antarctique au développement des nouvelles technologies, de la mer du Nord à la restauration d'oeuvres d'art, de la gestion de l'environnement aux satellites!

Science Policy PPS

  • Welcome to the website of the Federal Public Planning Service Science Policy.

    Come and discover the many areas covered by the Belgian Science Policy, from Antarctic to the development of new technologies, from the North Sea to the restauration of works of art, from environmental management to satellites!