NL FR EN
www.belgium.be

Hebt u klachten over onze dienstverlening?

Het Federaal Wetenschapsbeleid hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn diensten en houdt eraan zijn werking te verbeteren.
Mocht u hierover toch opmerkingen of klachten hebben, dan kan u deze melden aan onze klachtenbeheerder. Uw klacht zal met de grootste zorg behandeld worden.

Het Federaal Wetenschapsbeleid stelt ook alles in het werk om gelijkaardige klachten in de toekomst te voorkomen en de werking van zijn diensten te verbeteren.

U kunt een klacht indienen wanneer u niet tevreden bent over:

 • de geleverde dienst of product
 • de kwaliteit van de dienstverlening
 • de behandeling door de federale ambtenaar
 • de toepassing van de wetgeving

Aarzel niet om het online klachtenformulier in te vullen indien u niet tevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening.

Voor een goede afwerking van de klacht is het steeds nodig uw naam, uw adres en uw e-mailadres te vermelden.

Wij geven de voorkeur aan elektronische communicatie maar u kunt ook een klacht indienen:

 • aan het onthaal (WTC III - Simon Bolivarlaan 30 bus 7 - 1000 Brussel)
 • per brief (Federaal Wetenschapsbeleid, Klachtenbeheerder, WTC III - Simon Bolivarlaan 30 bus 7 - 1000 Brussel).

Het klachtenformulier is eveneens telefonisch te bekomen
  (02) 238 34 11

Er zal geen gevolg gegeven worden aan klachten die anoniem of beledigend zijn of die onze administratie niet aanbelangen.

Op welke wijze wordt een klacht behandeld?

 • Na registratie van uw klacht krijgt u een bericht van ontvangst;
 • Uw klacht wordt doorgestuurd naar de bevoegde dienst(en);
 • Uw klacht zal strikt vertrouwelijk worden behandeld;
 • Binnen de 30 kalenderdagen ontvangt u per mail of per brief een gemotiveerd antwoord.
 • Onze brochure

Toch nog geen oplossing?

Indien u niet tevreden bent over het behandelen van uw klacht, kan u altijd bij de federale Ombudsman terecht. Hij is volledig onafhankelijk, maakt geen deel uit van de federale administratie en onderzoekt uw klacht kosteloos en onpartijdig.