NL FR EN
www.belgium.be

Transnationale oproep

JPI More Years, Better Lives
Tekort aan arbeidskrachten in de langdurige zorgsector

BELSPO en de FOD Volksgezondheid bundelen hun budget om de deelname van Belgische onderzoekers aan de transnationale oproep van het Joint Programming Initiative "More Years Better Lives: the challenges and opportunities of demographic change" mogelijk te maken. Een budget van 300.000€ is gereserveerd voor een Belgische onderzoeker (of een groep Belgische onderzoekers - van hetzelfde onderzoekscentrum of van verschillende instellingen) die een aanvraag zal indienen voor de oproep.

De oproep is gericht op het probleem van het tekort aan arbeidskrachten in de langdurige zorgsector. Om dit probleem aan te pakken, willen we onderzoek financieren naar drie onderling gerelateerde aspecten van het tekort aan arbeidskrachten in de langdurige zorgsector in het kader van demografische verandering, vergrijzing en ouderenzorg. Deze zijn: 'Werksituatie', 'Rol van AI' en 'Cross-nationale verschillen en overeenkomsten binnen verschillende welzijnssystemen'. De voorstellen moeten betrekking hebben op alle drie de onderzoeksthema's, waarbij bijzondere aandacht moet worden besteed aan horizontale kwesties zoals geslacht, etniciteit en sociale integratie. De voorstellen moeten het perspectief van zowel zorgverleners als zorgontvangers omvatten. In het algemeen zijn we geïnteresseerd in onderzoek dat verder gaat dan alleen het in kaart brengen van de beschreven problemen en in plaats daarvan praktische oplossingen voorstelt die beleidsmakers, de zorgsector en/of andere gerelateerde organisaties informeren.

Belgische onderzoekers moeten een netwerk opzetten of zich aansluiten bij een netwerk van andere in aanmerking komende onderzoekers uit ten minste drie andere deelnemende landen: Oostenrijk, Nederland, Finland, Duitsland, Zweden en het VK.

Deze oproep moet Belgische onderzoekers in staat stellen om hun academische kennis en vaardigheden te ontwikkelen in een transnationale omgeving, maar ook om impact te genereren in België en om bruikbare en tastbare informatie te leveren voor de Federale Overheidsdienst Gezondheid (DG Professions de santé / DG Gezondheidswerkers) die geconfronteerd wordt met een toename van de vraag naar langdurige zorg zonder een overeenkomstige toename van het aantal gezondheidswerkers. Daarom is de nationale voorwaarde voor België dat Belgische gegevens of de Belgische situatie serieus in overweging worden genomen door geïnteresseerde Belgische onderzoekers die, in geval van selectie, tijdens het project regelmatig contact zullen opnemen met Belgische niet-wetenschappelijke stakeholders (waaronder FOD Gezondheid). Potentiële Belgische aanvragers worden daarom uitgenodigd om contact op te nemen met Belspo en de FOD Volksgezondheid alvorens een voorstel in te dienen.

Informatie over deze oproep

Oproep sluit op 14 mei om 16.00 uur (CET)

De tekst van de oproep, de richtlijnen voor het indienen van aanvragen en het online inschrijvingsplatform dat door onze Duitse collega's wordt gehost, vindt u hier: joint call 2024 – JP-Demographic .

Neem contact op met Belspo (aziz.naji@belspo.be) en FOD Volksgezondheid (pascale.steinberg@health.fgov.be)