NL FR EN
www.belgium.be

Oproep tot voorstellen 2023 - POST-COVID

Informatie over het programma

Het doel van dit programma in samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, is de financiering van wetenschappelijke projecten die gericht zijn op een grondig onderzoek van de lange termijn impact van de COVID-crisis op de Belgische samenleving, met het oog op de ontwikkeling van belangrijke inzichten en lessen voor de federale regering.

Het budget van deze oproep tot het indienen van voorstellen bedraagt 7 miljoen euro, waarvan 5 miljoen euro voor de thema's Welzijn, Ongelijkheid & Kwetsbaarheid en Democratisch Bestuur, en 2 miljoen euro voor het thema Pandemische Intelligentie.

Puur virologisch en klinisch onderzoek behoort niet tot de scope van deze oproep. Deze oproep staat open voor een breed scala aan disciplines/onderzoeken zoals; criminologie, sociologie, geschiedenis, economie, communicatiewetenschappen, politieke wetenschappen, filosofie, epidemiologie pedagogie, psychologie, ...

Persbericht...

“Het is van essentieel belang de verschillende aspecten van de COVID-crisis te bestuderen en er de nodige lessen uit te trekken. Dit wetenschappelijk werk moet ons in staat stellen ons voor te bereiden op de nasleep van de COVID-pandemie en op eventuele andere pandemieën. Als er één positief effect van deze crisis is, dan is het wel dat de wetenschap erdoor sterker op de kaart staat. Wetenschappelijk onderzoek heeft de gevolgen van de crisis kunnen verzachten, het is nu ook onze verantwoordelijkheid om de nodige middelen te voorzien om er uit te leren. Het is overigens voor het eerste dat een uitgebreid meerjarenprogramma wordt gelanceerd dat gericht is op onderzoek ter ondersteuning van beleidsprioriteiten. We doen dat in nauwe samenwerking met de minister en de FOD Volksgezondheid om de link tussen wetenschap en beleid te waarborgen. Dit onderzoeksprogramma zal als model dienen voor de hervorming van de toekomstige onderzoeksprogramma's. Op die manier ondersteunen we een evidence-based beleid”, zegt staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Thomas Dermine.

“Twee elementen hebben ons gered van de Covid-pandemie: solidariteit en wetenschap. Dit programma combineert deze twee aspecten, met als doel te leren van het verleden en te onderzoeken wat er in de toekomst beter kan. Dat vind ik positief en essentieel: het is de enige manier om ons samen voor te bereiden op de uitdagingen van morgen. Ik verwacht zeer concrete aanbevelingen op het brede welzijns- en gezondheidsvlak: welke impact hebben we nog niet in kaart gebracht en wat heeft goed gewerkt, en hoe kunnen we hier als overheid rekening mee houden of zelfs nu nog bijsturen?”, besluit Minister van Sociale zaken Frank Vandenbroucke.

Indicatieve kalender

Activiteit Deadline
Lancering van de oproep 24/04/2023
Informatie sessie 26/04/2023 @ 10:00
Indiening Pre-proposal 17/05/2023 @ 14:00
Indiening Full Proposals 06/07/2023 @ 14:00
Evaluatie Juli - september 2023
Communicatie selectie November 2023
Start van de projecten December 2023

Duur van de projecten (24-36 maanden)

  • 24-30 maanden: Wetenschappelijk gedeelte
  • 1-6 maanden: Implementatie van het impact plan

Deadlines

  • Indiening Pre-proposal: 17/05/2023 @ 14h00
  • Indiening Full Proposal: 06/07/2023 @ 14h00

De voltooide Pre-proposal en de Full proposal moeten per email worden gestuurd via POST-COVID@belspo.be om in te dienen.

Informatie sessie

Documenten

Templates voor de Pre-proposal:

  • Part A: Algemene Informatie, Samenvatting, Contactinformatie
  • Part B: Evaluators

Templates voor de Full Proposal:

Information Documents: