Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Internationale netwerkvorming met de Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI)
Oproep tot voorstellen

Oproep 2020: Ondersteuning van grote internationale evenementen


Introductie

De oproep heeft het tweevoudige doel om enerzijds de internationale samenwerking met partners van de Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWIs) te versterken en anderzijds om de zichtbaarheid en impact van de FWIs te maximaliseren. Teneinde deze doelen te behalen worden de FWIs uitgenodigd om voorstellen voor de ondersteuning van grote internationale evenementen in te dienen.

De oproep wordt beperkt tot netwerkactiviteiten. Onderzoeksactiviteiten zullen geen financiële ondersteuning krijgen in deze oproep.

Het totale budget van de oproep is 250.000 EUR.


Toelaatbare partners en voorwaarden voor de indiening van een voorstel

Om toelaatbaar te zijn, moeten er in het netwerkvoorstel minstens:

  • Een partner van een FWI zijn en;
  • Twee niet-Belgische partners, waarvan tenminste één buiten Europa

Elk voorstel moet worden ingediend door een FWI. Elke FWI mag meerdere voorstellen indienen. Gelieve uw voorstel na te kijken aan de hand van de Checklist for Eligibility of Proposals, vooraleer dit in te dienen.


Informatiedossier

Meer informatie over deze oproep, de voorwaarden voor indiening en hoe de indiening gebeurt, vindt u in het informatiedossier (enkel beschikbaar in het Engels).


Indiening van een voorstel

Voorstellen moeten elektronisch worden ingediend door de coördinator (geaffilieerd met een FWI), door het Submission File te sturen naar secr.coord@belspo.be. Het document dient in het Engels te worden ingevuld.

De uiterlijke indiendatum is vrijdag 4 september 2020 om 15u.


Contact

FAQ

Voor meer informatie kunt u het secretariaat van de dienst Federale, Interfederale en Internationale Coördinatie van BELSPO contacteren: secr.coord@belspo.be.

 

Over deze website

Cookies policy

Persoonsgegevens

© 2020 POD Wetenschapsbeleid