NL FR EN
www.belgium.be

Wetenschappelijk ondersteuningsprogramma PRODEX

Het Programma voor de Ontwikkeling van Wetenschappelijke Experimenten (PRODEX) is een optioneel programma van ESA waaraan België, as lidstaat van ESA, deelneemt sinds 1988. Het doel van PRODEX is (co)-financiering ter beschikking te stellen voor de ontwikkeling, de operaties en de exploitatie van wetenschappelijke instrumenten en experimenten in het kader van de ruimtevaartprogramma's van ESA en, onder zekere voorwaarden, van andere ruimtevaartagentschappen.

Eén van de objectieven van PRODEX is samenwerking te stimuleren tussen aan de ene kant wetenschappelijke instituten en universiteiten, en aan de andere kant industriële bedrijven.

Vijf onderzoeksterreinen komen in aanmerking: Ruimtewetenschappen, Ruimte-exploratie, Aardobservatie, Levens- en fysische wetenschappen in de ruimte, Ruimteveiligheid.

Financiering kan voorzien worden tijdens de volledige levenscyclus van een wetenschappelijk instrument of experiment voor hardware ontwikkeling, wetenschappelijke ontwikkeling, wetenschappelijke operaties, data exploitatie.

Wetenschappers die geïnteresseerd zijn in het indienen van een PRODEX Project via BELSPO worden gevraagd eerst aandachtig de Belgian Guidelines for the PRODEX Programme te lezen.

 

Documenten om te downloaden

Versie van september 2020 (enkel in het Engels):

Contactgegevens

Werner Verschueren
Ruimtevaartonderzoek en -toepassingen