NL FR EN
www.belgium.be

Europees ruimtevaartagentschap (ESA)

Over ESA

Over ESA

 • ESA is een intergouvernementele organisatie die in 1975 is opgericht en tot dusver 22 lidstaten telt. België is een van de stichtende leden van ESA en heeft de programma's altijd krachtig gesteund. BELSPO vertegenwoordigt België in ESA (Belgische Delegatie).
Wetenschappelijk programma

Wetenschappelijk programma

 • Het wetenschapsprogramma is een verplicht ESA-programma dat "ruimtewetenschap" vanuit de ruimte bestudeert met behulp van satellieten. Er kunnen drie studiegebieden worden onderscheiden: ons zonnestelsel, astrofysica en fundamentele natuurkunde.
Exploratie

Exploratie

 • Het exploratieprogramma van het ESA is gericht op vier bestemmingen, hoofdzakelijk via grote internationale samenwerkingsverbanden: Low Earth Orbit (LEO, met inbegrip van het internationale ruimtestation), Beyond LEO, de maan en Mars.
Space Safety

Space Safety

 • Het “Space Safety”-programma ontwikkelt diensten om gebruikers te waarschuwen voor en te beschermen tegen een aantal bedreigingen vanuit de ruimte. Het programma omvat ook de ontwikkeling van een observatiecapaciteit en toepassingen die deze diensten ondersteunen.
Aardobservatie

Aardobservatie

 • Future EO • Earth Watch • Copernicus Space component • Meteorologische programma's.
Connectivity & Secure Communications (CSC)

Connectivity & Secure Communications (CSC)

 • ARTES (Advanced Research in Telecommunications) • CSS (Civil Security from Space) • ESA Sec Con (ESA Contribution to EU Secure Connectivity Programme IRIS²) • Moonlight
Navigatie

Navigatie

 • De Navigatieprogramma's van ESA dragen al meer dan twintig jaar bij tot de ontwikkeling van het Galileo-programma voor satellietpositiebepaling van de Europese Commissie.


Lanceerraketten

Lanceerraketten

 • Toegang tot de ruimte is al sinds de jaren '60 een belangrijk Europees aandachts­punt, voor­al geken­merkt door het succes­verhaal van "Ariane". België is er vanaf het begin bij betrokken geweest en de knowhow van de Belgische industrie is aanwezig op de 3 draag­raketten die vandaag vanuit Kourou worden geëxploiteerd: Ariane, Soyuz en Vega.
Wetenschappelijke ondersteuning (PRODEX)

Wetenschappelijke ondersteuning (PRODEX)

 • Het PROgramme for the Development of scientific EXperiments (PRODEX) beoogt de financiering van de ontwikkeling van weten­schap­pelijke instrumenten en experimenten.Technologische ondersteuning (GSTP)

Technologische ondersteuning (GSTP)

 • Het GSTP-programma (General Support Technology Programme) dekt de ontwikkeling van ruimtevaarttechnologieën in alle domeinen behalve telecommunicatie.
Ondersteuning van toepassingen

Ondersteuning van toepassingen

 • België gebruikt in haar ondersteuning van Space-to-Earth toepassingen voornamelijk een aantal specifieke ESA-programma's: BASS, Future EO, NAVISP, INCUBED...
European space Security and Education Centre (ESEC)

European space Security and Education Centre (ESEC)

 • Het Europees Centrum voor Ruimteveiligheid en -opleiding is een officiële ESA-site op Belgisch grondgebied. ESEC heeft al zijn operationele en cyberbeveiligingsactiviteiten geconcentreerd in Redu, terwijl zijn onderwijsactiviteiten plaatsvinden in het nabijgelegen Galaxia-centrum in Transinne.