NL FR EN
www.belgium.be

European space Security and Education Centre (ESEC)

Sinds 1968 bevindt zich in de provincie Luxemburg, in Redu, een operationeel centrum van ESA. De ESA site in Redu is al vanaf het prille begin betrokken bij het Europees ruimteavontuur.

Tot in 2017 werd het ESA station in Redu geëxploiteerd in het kader van het ESA-netwerk van grondstations. Het station was o.a. verantwoordelijk voor het volgen en testen van verschillende soorten satellieten.

Het station evolueerde vervolgens onder impuls van BELSPO en de intercommunale IDELUX. In het kader van de ESA-infrastructuren is het station het Europese referentiecentrum voor veiligheid en onderwijs op vlak van ruimtevaart geworden. Het nieuwe centrum, ESEC genaamd, heeft zijn plaats ingenomen in een "hub" tussen Transinne en Redu, twee plaatsen die zo'n 5 km van elkaar verwijderd zijn.

De site van Redu heeft een 40-tal bestuurbare antennes. De hoofdactiviteit van ESEC is sinds vele jaren het opereren van een reeks kleine satellieten, waaronder PROBA-1, -2 and -V. De ambitie is om de referentie te worden binnen ESA voor de operaties van al haar kleine satellietmissies en cubesats. In ESEC bevindt zich ook het datacentrum voor de space weather activiteiten ontwikkeld door het ESA Space Safety Programme. Daarnaast wordt een deel van het ESA Educatie programma in ESEC uitgevoerd. En recentelijk worden activiteiten ontplooid inzake cyberveiligheid. 

In 2018 vierde de site van Redu haar vijftigjarig bestaan, en werd ze door de directeur-generaal van ESA herdoopt tot het ESEC (European Space Security and Education Centre). Het is niet de bedoeling haar opdracht te beperken tot die nieuwe activiteiten, maar wel de rol te versterken die ze op dat gebied zal spelen en die voornoemde activiteiten te linken aan de rol die de site nu al speelt.

Wat veiligheid betreft werd het eerste Europees opleidingscentrum voor cyberveiligheid voor ruimtesystemen opgericht in ESEC, dat nu operationeel is. Dit opleidingscentrum zal uitgroeien tot een excellentiecentrum inzake cyberveiligheid. ESEC moet in Europa hieromtrent een referentie worden.

Sinds 2018 concentreert ESEC  al zijn operationele activiteiten en zijn activiteiten inzake cyberveiligheid in Redu, terwijl zijn educatieve activiteiten in het centrum Galaxia, in het nabijgelegen Transinne, plaatsvinden waar nu al het Waalse incubatiecentrum voor bedrijven (BIC), het bedrijf Vitrociset, het Europesees geïntegreerd logistiek centrum Galileo (GILSC) en  het Euro Space Centre, dat jonge ruimteliefhebbers verwelkomt, hun basis hebben. Galaxia is de center van de ESA Academy, welke verantwoordelijk is voor alle ESA trainingssessies voor universiteitsstudenten.

Contactgegevens

Pierre Coquay
Ruimtevaartonderzoek en -toepassingen

David Cox
Ruimtevaartonderzoek en -toepassingen

Tom Verbeke
Ruimtevaartonderzoek en -toepassingen