NL FR EN
www.belgium.be

Kerninitiatieven

Eén van de belangrijkste visitekaartjes van België op het gebied van de ruimtevaart betreft de reeks van PROBA satellieten, dewelke binnen ESA kader garant staan voor het valideren van nieuwe ruimtevaarttechnologie en het demonstreren van vooruitstrevende ruimtevaartinstrumentatie.

Sinds de lancering op 22 oktober 2001 van de PROBA-1 satelliet heeft België succesvol aangetoond het ontwerp, de bouw en de integratie van een volledig satellietsysteem te beheersen. Het PROBA platform werd in ESA kader ontwikkeld in samenwerking met een hele reeks prominente Belgische ruimtevaartactoren dewelke cruciale werkpaketten voor hun rekening hebben genomen voor wat betreft het platform, de elektronica, de software, de instrumentatie en de subsystemen.

PROBA-1 is ook vandaag nog operationeel en is daarmee recordhouder geworden bij ESA als aardobservatie missie met de langste operationele levensduur.

Na dit succes werd op 2 november 2009 de ESA PROBA-2 missie gelanceerd, dewelke is opgedragen aan het onderzoek van de zon en van het ruimte-klimaat.

De derde satelliet in deze reeks betreft PROBA-V (VEGETATION), gelanceerd op 7 mei 2013, en staat in voor het dagelijks vergaren van essentiële informatie over de gewasopbrengsten, droogte, woestijnvorming, veranderingen in de aard van de vegetatie, ontbossing, enz..

Alle drie deze satellieten zijn na een succesvolle validatiefase opgenomen binnen de desbetreffende operationele ESA programma's, Aardobservatie voor PROBA-1 en PROBA-V en Science voor PROBA-2.

Ook vandaag wordt er verder gewerkt door onze actoren, in samenwerking met hun internationale partners, aan nieuwe PROBA missies. Meerbepaald PROBA-3 dewelke via het in constellatie vliegen van twee satellieten een tot nu ongekende 144 meter grote ruimte-zonnecoronograaf zal vormen. Alsook PROBA-ALTIUS met als opdracht de verdeling en evolutie van stratosferische ozon te monitoren.

PROBA-1.

De kunstmatige zonne-eclips gevormd door het in formatie vliegen van beide PROBA 3 satellieten.

Het instrument van PROBA-V.

Contactgegevens

Hendrik Verbeelen
Ruimtevaartonderzoek en -toepassingen