NL FR EN
www.belgium.be

Ondersteuning van toepassingen

De beleidsmakers en de burgers hebben een groeiende aandacht voor de return van de O&O- investeringen op ruimtevaartgebied en de nuttige toepassingen voor het dagelijkse leven.

Goed nieuws: het aantal potentiële spin-offs Space-to-Earth tot nut van de burger is nog nooit zo groot geweest! Deze voordelen hebben betrekking op veel gebieden: GNSS en positiebepaling en navigatie, 5G dat terrestrische- en ruimtetelecommunicatie naadloos zal moeten combineren, gewassen of de klimaatverandering te monitoren, nieuwe middelen voor veiligheid en redding, veiligere en veerkrachtigere grond-infrastructuren, een beter beheer op het gebied van lucht/water/energie/materiaal/activa, duurzame afvalverwerking en nieuwe hygiënische/sanitaire procedures, gezondheidsmonitoring of medische zorg op afstand, ontwikkelen en testen van nieuwe (bio-) materialen, voedselveiligheid en nieuwe productiemethoden, efficiënter en milieuvriendelijker transport... The sky is not the limit, onze verbeelding de grens!

Het gebruik van ruimte-infrastructuur en data werkt als katalysator voor veel toepassingen op aarde en is een sterke motor voor economische groei.

Om Space-to-Earth-toepassingen te ondersteunen, neemt België deel aan enkele specifieke ESA-programma's, te weten:

BASS (Bussiness Application and Space Solutions), dat advies en mogelijkheden tot cofinanciering biedt voor Space-to-Earth toepassingen, alsook Start-up ondersteuning via de BICs (Business Incubation Centers) en een technologie transfer broker netwerk.
Meer informatie aangaande de BASS component van het ESA/ARTES programma...

Future EO: EO4society tracht een beter begrip van de complexiteit van het aardsysteem en de gevolgen van klimaatverandering te geven, wat essentieel is voor internationale inspanningen en besluitvormers om uitdagende milieuproblemen aan te pakken.
Meer informatie over Future EO...

NAVISP ondersteunt initiatieven van Europese industriële actoren in de zeer concurrentiële en snel evoluerende wereldwijde markt voor satellietnavigatie, en meer in het algemeen PNT-technologieën en -diensten, en ondersteunt de deelnemende lidstaten bij het versterken van hun nationale doelstellingen en capaciteiten in de sector in coördinatie met de EU. Meer informatie...

INCUBED: ‘Investing in Industrial Innovation’ is een Public Private Partnership cofinancieringsprogramma dat wordt beheerd door het ESA Φ-lab. InCubed richt zich op het ontwikkelen van innovatieve en commercieel haalbare producten en diensten die de waarde van aardobservatiebeelden en datasets benutten.
Meer informatie...

ESA heeft ook een nieuw kader gecreëerd voor de Space-to-Earth toepassingen, genaamd de ESA Downstream Gateway , teneinde deze applicaties te promoten. Het doel van de Downstream Gateway is banden te smeden tussen de bedrijfssectoren en de ESA-capaciteit in termen van infrastructuur en programma's, te interageren met de industrie en potentiële partners en te luisteren naar hun behoeften en hun vlot toegang te bieden tot expertise, programma's en activiteiten van de ESA op applicatiegebied en technisch gebied.

Bovendien, zijn de ruimte en haar aardse toepassingen een cruciaal instrument om de Verenigde Naties Agenda 2030 en haar 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) te verwezenlijken.
Meer informatie over de Europese Unie bijdrage aan deze doelstellingen .

Het nieuwe EU-ruimtevaartprogramma   en het programma Horizon Europe zijn zeker afgestemd op deze duurzame ontwikkelingsdoelstellingen en zullen grondapplicaties stimuleren van de huidige en toekomstige Europese ruimte-infrastructuren (Galileo, Copernicus, EU Govsatcom, SSA).

Contactgegevens

Sophie Pireaux
Ruimtevaartonderzoek en -toepassingen