NL FR EN
www.belgium.be

Telecommunicatie (ARTES)

Het programma Advanced Research in Telecommunication Systems - ARTES , dat tot doel heeft het industriële concurrentievermogen van de Europese landen op het gebied van SatComs te behouden en te vergroten, omvat verschillende programmaonderdelen, zoals toegelicht in de afbeelding "ARTES 4.0 een matrixstructuur", met hun eigen medefinancieringsregels.

Het programmaonderdeel Future Preparations - FP - (niet opgenomen in de figuur, is een voor de lidstaten verplicht onderdeel van ARTES. FP, dat geen return garandeert maar wel een minimale bijdrage van elke deelnemer aan ARTES vereist op basis van zijn BBP, is gericht op studies in ruimtetelecommunicatie die min of meer ver van de markt verwijderd zijn.

De andere 'à la carte' onderdelen van ARTES (en bijbehorende budgetlijnen) zijn opgenomen in een matrixstructuur van 3 Generic Programmatic Lines (GPL, Generic Programmatic Line), die fungeren als een toolbox en 3 Strategic Programmatic Lines (SPL, Strategic Programmatic Line) (zie figuur). De GPL's vormen de pijlers van ARTES, gebouwd op 25 jaar ervaring, terwijl de SPL's thematische transversale lijnen vormen, afhankelijk van de huidige telecomtrends. De SPL's zijn bedoeld om synergiën tussen projecten binnen dezelfde SPL te stimuleren. Daartoe kunnen de SPL's gebruik maken van de verschillende tools (roadmap geïnitieerd door ESA, open oproepen tot het indienen van voorstellen, (co-) financiering, selecties, evaluaties, projectbegeleidingsprocedures) die beschikbaar zijn ​​in de verschillende ARTES GPL's, afhankelijk van het desbetreffende type project(een antwoord op een specifieke ESA-aanbesteding, een technologische ontwikkeling/à la carte product, een toepassing van de ruimtevaartsector naar de niet-ruimtevaartsector in reactie op een ESA-aanbesteding of à la carte, een publiek-privaat partnerschap geïnitieerd door ESA of de privésector).

Meer technische en praktische informatie (in het Engels) betreffend de inhoud van de ARTES 4.0 GPLs en SPLs.

ARTES 4.0, een matrixstructuur met Generic & Strategic Programmatic Lines (GPLs / SPLs). ARTES 4.0 bevat GPL Core Competitiveness - CC-, GPL Business Applications and Space Solutions - BASS, GPL Partnership Projects - PP - , SPL Space Systems for Safety and Security- 4S- , SPL Optical Telecoms -Scylight-, en SPL Satellites for 5G - 5G-.

Contactgegevens

Sophie Pireaux
Ruimtevaartonderzoek en -toepassingen