NL FR EN
www.belgium.be

Het ruimtevaartprogramma van de EU

De Verordening tot vaststelling van het ruimtevaartprogramma van de Unie die op 1 januari 2021 in werking is getreden, legt de doelstellingen vast van het programma, het budget voor de periode 2021-2027, de financieringsvormen van de Unie, de toekenningsregels voor die financiering, alsook de uitvoeringsregels van het programma. Die Verordening stelt ook het European Union Agency for the Space Programma (EUSPA) in als vervanger en opvolger van het European GNSS Agency (GSA).

Het ruimtevaartprogramma van de EU bevat de volgende componenten: Copernicus, een civiel aardobservatiesysteem dat gratis en open geodata en geo-informatie levert aan burgers; Galileo, een civiel mondiaal satellietnavigatiesysteem opvolger van het EGNOS-programma; Space situational awareness (SSA), een systeem voor ruimtebewaking en monitoring en GOVSATCOM, een satellietcommunicatiedienst onder civiele en gouvernementele leiding.

Voor de uitvoering van het programma voor de periode 2021-2027 en de daaraan verbonden risico's incluis is een financiële enveloppe van 13,2 miljard euro uitgetrokken. Dat bovenvermelde bedrag is als volgt verdeeld over de volgende uitgavencategorieën: 8 miljard euro voor Galileo en EGNOS, 4,81 miljard euro voor Copernicus en 392 miljoen euro voor SSA en GOVSATCOM.

Copernicus

Copernicus

  • Copernicus is het ambitieuze aardobservatie programma van Europa dat onze Aarde monitort ten behoeve van alle Europese burgers. Het programma biedt informatie­diensten op basis van aard­observatie­gegevens van satellieten en gegevens vanop aarde.
Galileo

Galileo

  • Dit autonome wereldwijde satelliet­navigatie­systeem staat onder civiele controle en is gebaseerd op een constellatie van satellieten en een netwerk van grondstations. Het biedt plaatsbepalings-, navigatie- en tijdsbepalings­diensten, en integreert veiligheidsbehoeften en -vereisten.
Space Situational Awareness (SSA)

Space Situational Awareness (SSA)

  • SSA is een programma dat de monitoring, het begrijpen en het mogelijk voorspellen van die aspecten van de ruimte­omgeving omvat die een potentiële dreiging vormen voor infra­structuur in de ruimte en op de grond, en voor mensen.
GovSatcom

GovSatcom

  • Doel van dit initiatief is satelliet­communicatie­capaciteiten en -diensten te verstrekken aan de autoriteiten van de Europese Unie en haar lidstaten die veiligheidskritieke missies en infrastructuren beheren.