NL FR EN
www.belgium.be

Space Situational Awareness (SSA)

De start van het Meerjarenplan 2021-2027 van de Europese Unie betekent tevens de start van het nieuwe 'Ruimtevaartprogramma van de Europese Unie'. Het is samengesteld uit verschillende elementen, waaronder het Space Situational Awareness (SSA) element. 'SSA' is een wereldwijd gekend concept dat de monitoring, het begrijpen en het mogelijk voorspellen van die aspecten van de ruimteomgeving omvat die een potentiële dreiging vormen voor infrastructuur in de ruimte en op de grond, en voor mensen.

We onderscheiden drie types dreigingen:

Space Weather (SWE)

Space Weather (SWE)

  • Dreiging van een impact van straling en van hoogenergetische deeltjes afkomstig van de zon op technologische systemen en op de mens.
Near Earth Objects (NEO)

Near Earth Objects (NEO)

  • Dreiging van een botsing van asteroïden met de Aarde.
Space Surveillance and Tracking (SST)

Space Surveillance and Tracking (SST)

  • Dreiging van botsingen van satellieten met andere satellieten en met ruimteschroot. 

Het EU SSA Programma is complementair aan het ESA Space Safety Programma.