NL FR EN
www.belgium.be

Space Surveillance and tracking (SST)

De start van het Meerjarenplan 2021-2027 van de Europese Unie betekent tevens de start van het nieuwe 'Ruimtevaartprogramma van de Europese Unie'. Het is samengesteld uit verschillende elementen, waaronder het Space Situational Awareness (SSA) element. 'SSA' is een wereldwijd gekend concept dat de monitoring, het begrijpen en het mogelijk voorspellen van die aspecten van de ruimteomgeving omvat die een potentiële dreiging vormen voor infrastructuur in de ruimte en op de grond, en voor mensen.

Eén van de dreigingen die behandeld worden in een aparte component van het SSA Programma is de mogelijke botsing van satellieten met andere satellieten en met ruimteschroot. De activiteit van het observeren, detecteren en monitoren van door de mens gemaakte ruimteobjecten is gekend als Space Surveillance and Tracking (SST).  

Gedurende de volgende 7 jaar zal dit EU SSA/SST Programma de volgende activiteiten ondernemen:

  • Opereren van een netwerk van SST sensoren om ruimteobjecten te detecteren en te volgen; de sensoren worden ontwikkeld door de Lidstaten en mogelijks door ESA (zie de ESA S2P/SST Programma component).
  • Verwerking en analyse van SST gegevens.
  • Aanbieden van SST diensten aan de gebruikers (vooral operatoren van satellieten) betreffende:  
  • vermijden van botsingen
  • fragmentatie in een baan rond de Aarde
  • ongecontroleerde terugkeer in de dampkring
  • Synergieën zoeken met initiatieven die streven naar het vermijden en het verwijderen van ruimteschroot.

Dit Programma is de opvolger van het SST Support Framework initiatief van de Europese Commissie in de periode 2014-2020.

BELSPO verschaft inputs aan dit Programma via zijn vertegenwoordiging in het relevante EU Programmacomité en Expertengroep. België heeft niet deelgenomen aan het SST Support Framework omdat ons land weinig capaciteiten heeft op het vlak van SST.

Contactgegevens

Werner Verschueren
Ruimtevaartonderzoek en -toepassingen