NL FR EN
www.belgium.be

Space Weather (SWE)

De start van het Meerjarenplan 2021-2027 van de Europese Unie betekent tevens de start van het nieuwe 'Ruimtevaartprogramma van de Europese Unie'. Het is samengesteld uit verschillende elementen, waaronder het Space Situational Awareness (SSA) element. 'SSA' is een wereldwijd gekend concept dat de monitoring, het begrijpen en het mogelijk voorspellen van die aspecten van de ruimteomgeving omvat die een potentiële dreiging vormen voor infrastructuur in de ruimte en op de grond, en voor mensen.

Eén van de dreigingen die behandeld worden in een aparte component van het SSA Programma is 'Ruimteweer' (Space Weather, SWE), het fenomeen dat de dreiging veroorzaakt van een impact van straling en van hoogenergetische deeltjes afkomstig van de zon op technologische systemen en op de mens.  

Het EU SSA/SWE Programma zal een aantal Space Weather diensten implementeren en financieren voor gebruikers die potentieel geraakt worden door deze dreiging. Potentiële gebruikers van deze diensten zijn operatoren van satellieten en lanceerraketten, astronauten, het ISS, telecommunicatie- en navigatieactoren, luchtvaartmaatschappijen, elektriciteitsbedrijven, geologische diensten, verzekeringsmaatschappijen, de toeristische sector, enz. Het doel van deze diensten is accurate en tijdige Space Weather informatie te verschaffen aan de gebruikers, wat hen moet toelaten de risico's in te schatten en maatregelen te nemen om de impact te verkleinen. 

In de volgende 7 jaar zal dit Programma de volgende activiteiten ondernemen in nauwe samenwerking met ESA waar reeds een significante kennis en ervaring op dit vlak werd opgebouwd (zie de ESA S2P/SWE Programma component):

  • Identificatie en analyse van de behoeften van de gebruikers in verschillende sectoren.
  • Selectie van één of twee sectoren van gebruikers met hoge prioriteit, gebaseerd op de behoeften van de gebruikers, dringendheid, beschikbaarheid van de diensten, continuïteit, beschikbaarheid van de technologie en kost.
  • Selectie van de leverancier(s) van de dienst(en) via een open aanbesteding gericht op publieke en private entiteiten.
  • Operationele levering van de geselecteerde dienst(en) via overeenkomsten inzake dienstverleningsniveau met de geselecteerde leverancier(s) van de dienst(en) en voortdurende analyse van de terugkoppeling en van de evolutie van de behoeften van de gebruikers. 

Afhankelijk van de resultaten van de eerste 7 jaar kan het EU Programma in de volgende periode zijn reikwijdte uitbreiden naar meer diensten voor meer gebruikers.

BELSPO verschaft inputs aan dit Programma via zijn vertegenwoordiging in het relevante EU Programmacomité en Expertengroep. In het licht van de leidende rol van België in het Space Weather segment van de ESA SSA en S2P Programma's is het de intentie van BELSPO een overeenkomstige rol te spelen in het EU SSA/SWE Programma.

Contactgegevens

Werner Verschueren
Ruimtevaartonderzoek en -toepassingen