NL FR EN
www.belgium.be

Near Earth Objects (NEO)

De start van het Meerjarenplan 2021-2027 van de Europese Unie betekent tevens de start van het nieuwe 'Ruimtevaartprogramma van de Europese Unie'. Het is samengesteld uit verschillende elementen, waaronder het Space Situational Awareness (SSA) element. 'SSA' is een wereldwijd gekend concept dat de monitoring, het begrijpen en het mogelijk voorspellen van die aspecten van de ruimteomgeving omvat die een potentiële dreiging vormen voor infrastructuur in de ruimte en op de grond, en voor mensen.

Eén van de dreigingen die behandeld worden in een aparte component van het SSA Programma is de mogelijke botsing van asteroïden met de Aarde. Asteroïden waarvan de baan hen dicht in de buurt van de Aarde brengt, worden Near Earth Objects (NEO) genoemd.

In de volgende 7 jaar zal dit EU SSA/NEO Programma de volgende activiteiten ondernemen in nauwe samenwerking met ESA waar reeds een significante kennis en ervaring op dit vlak werd opgebouwd (zie de ESA S2P/NEO Programma component):

  • In kaart brengen van de capaciteiten van de Lidstaten voor het detecteren en monitoren van NEO's.
  • Een dienst ontwikkelen voor de promotie van netwerking tussen faciliteiten en onderzoekscentra van de Lidstaten.
  • Het voorbereiden van coördinatie activiteiten tussen de Europese Commissie en nationale agentschappen voor de civiele bescherming die geactiveerd zullen worden in het geval een NEO wordt gedetecteerd die de Aarde nadert.
  • Ontwikkeling van een dienst voor routine snelle respons, in staat om nieuw ontdekte NEO's te karakteriseren.
  • Creatie van een Europese catalogus van NEO's.

Afhankelijk van de resultaten van de eerste 7 jaar kan het EU Programma in de volgende periode zijn reikwijdte uitbreiden naar meer activiteiten en diensten.

BELSPO verschaft inputs aan dit Programma via zijn vertegenwoordiging in het relevante EU Programmacomité en Expertengroep. Vermits België weinig capaciteiten heeft op het vak van NEO's voorziet BELSPO geen belangrijke rol te spelen in het EU SSA/NEO Programma.

Contactgegevens

Werner Verschueren
Ruimtevaartonderzoek en -toepassingen