NL FR EN
www.belgium.be

Over ESA

Het Europees Ruimtevaartagentschap (ESA) is een intergouvernementele organisatie die los staat van de instellingen van de Europese Unie en in 1975 opgericht werd als opvolger van twee andere Europese ruimtevaartorganisaties, te weten de ESRO (gericht op ruimteonderzoek) en de ELDO (gericht op de ontwikkeling van draagraketten).

België is stichtend lid van het ESA. Het agentschap wordt bestuurd door een raad die alle 22 lidstaten verenigt en onder leiding staat van een directeur-generaal die omringd wordt een team van directeurs en een multinationale staf verspreid over 7 instellingen in Europa en over verschillende stations wereldwijd. Het jaarbudget van het ESA bedraagt zowat 6,7 miljard euro (ref.: 2020). Voor de referentieperiode (2019 - 2023) investeert België 1, 250 miljard euro in het ESA en zijn programma’s.

De programma’s en activiteiten van het ESA zijn opgesplitst in verplichte activiteiten (waarbij de lidstaten bijdragen naar rata van hun BNP) en optionele activiteiten (waarbij de lidstaten en coöperanten naar eigen wensen bijdragen). De verplichte activiteiten zijn in hoofdzaak activiteiten die door de algemene begroting van het ESA worden gefinancierd (onderwijs, communicatie, generieke technologische ontwikkelingen) en het wetenschappelijk programma van het ESA. Bij de optionele activiteiten hebben sommige programma’s tot doel ruimtesystemen te ontwikkelen en te installeren (aardobservatie, telecommunicatie, navigatie), andere bieden een kader aan binnen hetwelke initiatieven van onderzoekscentra of bedrijven kunnen worden gefinancierd of medegefinancierd.

Het ESA is dus terzelfder tijd een intergouvernementele internationale organisatie ten dienste van zijn lidstaten, hun onderzoekers en hun bedrijven en een ruimtevaartagentschap ten dienste van de burger tot wie het zich rechtstreeks richt via zijn initiatieven op het gebied van communicatie en vorming.

Contactgegevens

Pierre Coquay
Ruimtevaartonderzoek en -toepassingen