NL FR EN
www.belgium.be

Technologische ondersteuning (GSTP)

GSTP (General Support Technology Programme) is een ESA programma waar België aan deelneemt, het staat in voor de ontwikkeling van ruimtetechnologieën op alle gebieden uitgezonderd telecommunicatie (die zijn ondergebracht onder het ARTES programma), waarbij elke lidstaat haar eigen prioriteiten kan bepalen en ondersteunen.
In het kader van het GSTP programma worden technologische ontwikkelingen ondersteund teneinde:

 • de nodige maturiteit te bereiken en te demonstreren, en zodoende het gebruik van de technologie in het kader van ruimtevaartmissies en -activiteiten binnen en buiten ESA mogelijk te maken;
 • industriële expertise te creëren, versterken en verder uit te bouwen om aldus de concurrentiële positie van de industrie te versterken en de Europese afhankelijkheid aangaande kritische componenten te verlagen.

Het GSTP programma is samengesteld uit verschillende 'Elementen':

GSTP Develop: technologie en applicaties voor de toekomst
GSTP Make: Commerciële ontwikkelingen
GSTP Fly: demonstratie in de ruimte
GSTP PFFD: Element toegewijd aan de PROBA-3 missie.

De specifieke doelstellingen voor de verschillende elementen zijn als volgt:

Element 1 "Develop": Technologie ontwikkelingen voor toekomstige missies, terresteriële toepassingen en tools.
De activiteiten uitgevoerd onder Element 1 hebben betrekking op de ontwikkeling van technologieën, bouwstenen, componenten en proefbanken van lage TRL (Technology Readiness Level) tot kwalificatie voor projecten en economische actoren, te weten KMO's, Grote Ondernemingen, industrie, satelliet operatoren, satelliet leveranciers, universiteiten en onderzoeksorganisaties.
Dit element bestrijkt de volgende ruimtevaartthema's:

 • aardobservatie;
 • ruimtewetenschappen;
 • robotische exploratie;
 • bemande ruimtevaart en ruimte-exploratie;
 • ruimtetransport en re-entry technologieën;
 • navigatie;
 • veiligheid voor de burgers inclusief SSA;
 • generieke technologie en technieken inclusief transversale technologieën zoals Clean Space, geavanceerde productietechnieken, ...;
 • technologie transfer.

Element 2 "Make": Ontwikkeling van technologie en producten voor de commerciële markt.
De activiteiten uitgevoerd onder Element 2, die worden gecofinancierd met de industrie, beogen:

 • het versterken van de competitiviteit op mondiaal niveau in nieuwe en bestaande markten;
 • het ontwikkelen van producten als antwoord op lacunes in de toeleveringsketen, b.v. door milieu regelgeving, overstappen op nieuwe technologieën en andere oorzaken.

Element 3 "Fly": In-orbit demonstratie van nieuwe technologieën, voorbereiding van toekomstige missies, kleine missies. De activiteiten uitgevoerd onder Element 3 beogen:

 • het implementeren van in-orbit demonstraties van technologieën voor producten met nood aan flight heritage, hosted payloads of complete ruimtevaart missies (kleine ruimtetuigen, cubesats etc.);
 • het uitvoeren van onderzoek en studies ter voorbereiding van toekomstige missies, in het bijzonder doorbraak en nieuwe generatie missies;
 • het uitvoeren van ad hoc kleine missies;

Vluchten onder dit onderdeel van het GSTP worden uitgevoerd onder het statuut van nationale missies of activiteiten en vallen onder het wettelijke kader van de verantwoordelijke lidstaat.

Precise Formation Flying Demonstration component
Deze component heeft tot doel het implementeren van de fases C, D en E van de PROBA-3 missie (2 satellieten) die tot doel heeft het demonstreren van technologieën en technieken verbonden aan zeer precieze ruimtevluchten in formatie.
De PROBA-3 missie wordt ontwikkeld door een consortium van 15 landen.

Contactgegevens

Matthias Piens
Ruimtevaartonderzoek en -toepassingen