NL FR EN
www.belgium.be

Wetenschappelijk programma

Het Wetenschappelijk Programma is een verplicht Programma van ESA. Dit betekent dat alle lidstaten van ESA automatisch deelnemen en dit met een budget pro rata van hun BNP. De Belgische bijdrage situeert zich momenteel op 2,80 % van het totale budget dat ongeveer 520 miljoen euro per jaar bedraagt. 

In dit Programma worden de zogenaamde 'Ruimtewetenschappen' bestudeerd door middel van satellieten vanuit de ruimte. Ruimtewetenschappen omvatten  de studie van alles wat zich buiten de aardatmosfeer bevindt, te beginnen bij de magnetosfeer van de Aarde. Er kunnen drie deelterreinen onderscheiden worden: ons zonnestelsel, de astrofysica, en de fundamentele natuurkunde.

De inhoud van het Programma wordt volledig bepaald door de leden van de betrokken Europese wetenschappelijke gemeenschap, die via een regelmatig door ESA georganiseerd competitief consultatieproces (calls) voorstellen doen voor nieuwe ruimtemissies.

Het Programma bevat de ontwikkeling, lancering en operaties van F(ast), M(edium) en L(arge) satellieten, alsook een cooperatieve deelname aan verschillende missies die geleid worden door andere ruimtevaartorganisaties or andere directoraten van ESA (Missions of Opportunity).

Enkele voorbeelden van satellietmissies met een sterke Belgische deelname die ontwikkeld werden in dit Programma zijn HERSCHELL (infrarood astronomie), SOLAR ORBITER (zonnefysica), VENUS EXPRESS (atmosferische chemie), ROSETTA (komeetonderzoek) en GAIA (astrometrie).  

Het budget van het Wetenschappelijk Programma financiert niet de ontwikkeling van de instrumentatie aan boord van de satellieten. België gebruikt het PRODEX Programma hiervoor.

Contactgegevens

Werner Verschueren
Ruimtevaartonderzoek en -toepassingen