NL FR EN
www.belgium.be

Oproepen tot voorstellen 2020-2021

Pillar 1 "Challenges and knowledge of the living and non-living world"

Voor Pijler 1 kiest de werkgroep Beleidscoördinatie de onderzoeksprioriteiten (thema's) die vervolgens uitgewerkt worden in de oproep tot voorstellen.

De huidige oproep richt zich op het volgende prioritaire onderzoeksthema:

 • Bewoonbaarheid

De bottom-up projecten, die als doel hebben het wetenschappelijk potentieel van de Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI's) in hun specifieke expertisedomeinen en/of missies te ondersteunen, kunnen enkel door een FWI worden ingediend.

De betrokken FWI's kunnen bottom-up projectvoorstellen indienen tot een maximum van € 1,5M (budget van de coördinator in de ingediende voorstellen).

Pijler 2 "Heritage science"

Voor pijler 2 is het Adviescomité bij iedere oproep belast met de selectie van de onderzoeksprioriteiten (thema's) die vervolgens uitgewerkt worden in een oproep tot voorstellen. Alle onderzoeksprojecten van deze pijler worden gecoördineerd door een Federale Wetenschappelijke Instelling (FWI). De thema's die tijdens iedere oproep geopend worden, zijn gebaseerd op de doelstellingen, de uitdagingen en mogelijkheden waarmee deze FWI’s geconfronteerd worden, om zo de samenhang tussen hun verschillende onderzoeksacties, maar ook hun dienstverlenende activiteiten, te versterken.

De huidige oproep richt zich op de volgende prioritaire onderzoeksthema's:

 • Erfgoedwetenschap: ontwikkeling van methodologieën om de fysieke en digitale integriteit van collecties te garanderen
 • Duurzaam beheer van collecties als reactie op klimaatverandering
 • Verbind, verrijk en integreer (digitale) collecties uit verschillende bronnen
 • Onvertelde geschiedenissen en verhalen
 • Vroegmodern erfgoed (14de - 18de eeuw) van de Zuidelijke Nederlanden

In Pijler 2 moeten zowel de thematische als de bottom-up projecten worden ingediend en gecoördineerd door een FWI.

Daarnaast kan elke FWI bottom-up projectvoorstellen indienen tot een maximum van € 700k (budget van de coördinator in de ingediende voorstellen).

Pijler 3 "Federal societal challenges"

Voor Pijler 3 kiest de werkgroep Beleidscoördinatie de onderzoeksprioriteiten (thema's) die vervolgens uitgewerkt worden in de oproep tot voorstellen.

De huidige oproep richt zich op de volgende prioritaire onderzoeksthema's:

 • Maatschappelijke schokken, tussen maatschappelijke (r)evolutie en veerkracht
 • Migratie
 • Transitie naar een koolstof-neutrale samenleving

Deadlines

Pillar 2 "Heritage science"

 • Expressions of interest (EoI):
  Tuesday 19 May 2020 - 14:00
 • Research (full) Proposals:
  Tuesday 30 June 2020 - 14:00

Pillar 1 "Challenges and knowledge of the living and non-living world" and Pillar 3 "Federal societal challenges"

 • Expressions of interest (EoI):
  Tuesday 30 June 2020 - 14:00
 • Research (full) Proposals:
  Tuesday 8 September 2020 - 14:00

The EoI and the proposals must be electronically created, elaborated and submitted via the BRAIN-be 2.0 online submission platform.

Documents