NL FR EN
www.belgium.be

Oproepen tot voorstellen

Nieuwe oproep:
Evaluatie van de effecten van een collectieve arbeidstijdverkorting

Op 17 februari 2023 keurde de Ministerraad het Actieplan goed voor de uitvoering van de maatregelen die werden vastgelegd tijdens de Werkgelegenheidsconferentie van 2021. Een van deze maatregelen betreft de Collectieve arbeidsduurvermindering en de vierdagenweek .

Hoewel het Federaal Planbureau een inventaris heeft opgemaakt, is het essentieel om dit voorbereidende werk aan te vullen met een solide wetenschappelijke evaluatie van de maatregel op het gebied van werkgelegenheid, welzijn, productiviteit en milieu. Het doel van deze oproep is om een wetenschappelijk team te selecteren dat de evaluaties van de genoemde dimensies zal uitvoeren.

Infosessie
Een infosessie via Teams is voorzien op 28 september 2023 om 14 u.
Inschrijving per e-mail (brain-be@belspo.be) is verplicht ten laatste een dag voor de sessie.

Deadline

De oproep sluit op 23 oktober 2023 om 14 u.

De indieningsformulieren worden in Word en PDF (met als naam :  Proposal RWT_Acronym ) per email verstuurd (met als subject: proposal RWT + acronym) aan brain-be@belspo.be.