NL FR EN
www.belgium.be

België-China samenwerking in onderzoek en technologie.

BILATERALE OPROEP België-China – ter ondersteuning van ONDERZOEKSVOORSTELLEN (2023)

Onderzoekslijnen

  • Biodiversiteit BIO (focus‘Nature-based solutions (NbS)’)
  • Klimaatsverandering CLIM (focus ’Co-designing climate services with stakeholders’).

Inleiding

In het kader  vanhet samenwerkingsakkoord voor ontwikkeling van economische wetenschappelijke en technologische samenwerking van de Belgisch Luxemburgse Unie en China van 25/11/1979, beslisten BELSPO en MOST (administraties belast van de implementering van het akkoord) om een gezamenlijk oproep voor voorstellen van onderzoeksactiviteiten te organiseren  midden-juni 2023.

De oproep is open voor ondersteams die vallen onder éen van de volgende 2 voorwaarden:

  • Ze zijn gelinkt aan projecten die worden of werden door BELSPO gefinancierd  in het kader van de volgende programma's of acties (calls ≥2015): BRAIN I en BRAIN II (inclusief JPI, ERAnet of CO-Fund acties), STEREO, UNESCO-MAB of door BELSPO gefinancierde bi- of trilaterale acties.
  • Ze zijn gelinkt aan onderzoeksprojecten van federale onderzoeksinstellingen.


Hoe kan men aan de oproep deelnemen?

U vindt alle informatie in het informatiedocument van de oproep, dat ook een check-list omvat waarmee u de de ontvankelijkheid van uw voorstel kan nagaan.
Gelieve voor de voorstelindiening het indieningsformulier te gebruiken.

Deadline

14 september 2023 om 15 uur (E.T).

Evaluatiecriteria

De evaluatiecriteria zijn de volgende:  

  • Wetenschappelijke kwaliteit van het voorstel
  • Kwaliteit van het netwerk   
  • Potentieel voor wetenschap, maatschappij en beleid
  • Overeenstemming van het budget (value for money, cf. geschikt en haalbaar werkplan)

Mocht u over de oproep opmerkingen of klachten hebben, dan kan u deze melden aan onze klachtenbeheerder, via onze website.