Belspo BRAIN-be 2.0 Sitemap Contact Nieuw Home
BRAIN-be - Projecten

Projecten
As 1: Ecosystemen, biodiversiteit, evolutie

Deze as heeft als doel de verschillende biotische modules - bodem, vegetatie, watermassa, atmosfeer- evenals de processen die er plaatsgrijpen en de onderlinge interacties (bio- en geochemische cycli) te beschrijven en te begrijpen. Deze as beoogt eveneens de evolutie van de levensvormen, de natuurlijke dynamiek van de ecosystemen en de biodiversiteit te beschrijven en te voorspellen, alsook hun reacties op menselijke en klimaatgerelateerde druk. Het onderzoek moet de nodige wetenschappelijke ondersteuning bieden voor het beleid inzake het beheer en duurzame gebruik van de ecosystemen en de biodiversiteit. Binnen dit thema kan monitoring worden toegelaten als dit verantwoord is door de onderzoeksbehoeften.

[Beschrijving van de as zoals opgenomen in de nota aan de Ministerraad]

Projecten:

 

Netwerkprojecten van de oproep 2016

MICROBIAN
Diversiteit en functie van microbiomen in het Sør Rondane Gebergte, Oost-Antarctica

 • Projectduur: 15/12/2016 - 15/03/2021
 • Budget: 853.304€
 • Coördinator: VYVERMAN Wim (UGent)       
 • Promotoren: WILMOTTE Annick (ULiège), WILLEMS Anne (UGent), VANHELLEMONT Quinten, VAN DE PUTTE Anton (IRSNB-KBIN), VAN DE VIJVER Bart (JBM-PM)
 • BELSPO programmabeheerder: VANCAUWENBERGHE Maaike

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

 • Reports
  • Final Report:Microbiome diversity and function in the Sør Rondane Mountains, East Antarctica (MICROBIAN)
  • Samenvatting: Diversiteit en functie van microbiomen in het Sør Rondane Gebergte, Oost-Antarctica (MICROBIAN)
  • Résumé:Diversité et fonction des microbiomes dans la région des Montagnes Sør Rondane, Antarctique oriental (MICROBIAN)
  • Summary: Microbiome diversity and function in the Sør Rondane Mountains, East Antarctica (MICROBIAN)

TrIAS
Opvolging van Invasieve Uitheemse Soorten: Valoriseren van data ter ondersteuning van beleid en beheer

 • Projectduur: 15/12/2016 – 15/03/2021
 • Budget: 720.619€
 • Coördinator: GROOM Quentin (JBM-PM)       
 • Promotoren: ADRIAENS Tim (INBO), TERMONIA Piet (IRM-KMI), EGGERMONT Hilde (IRSNB-KBIN), LENS Luc (UGent), VAN DE KERKHOVE Ruben (VITO), VAN HOEY Gert (ILVO) VERLEYE Thomas (VLIZ), MONTY Arnaud (ULiège), JACQUEMART Anne-Laure (UCLouvain), BARBIER Yvan (SPW), ROELANDT Sophie (CERVA-CODA)
 • BELSPO programmabeheerder: VAN DER WERF Aline

Documentatie

 

Forestflow
Opgeloste koolstoffluxen in bosbodems onder toekomstige regenregimes

 • Projectduur:
 • Budget: 754.408€
 • Coördinator: JANSSENS Ivan (UAntwerpen)       
 • Promotoren: WILLEMS Patrick (KULeuven), VINCKE Caroline (UCLouvain), TERMONIA Piet (IRM-KMI)
 • BELSPO programmabeheerder: VAN DER WERF Aline

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

 • Reports
  • Final Report: Shifting the balance? Dissolved carbon fluxes from forests under future rainfall regimes (Forestflow)
  • Samenvatting: Opgeloste koolstoffluxen in bosbodems onder toekomstige regenregimes (Forestflow)
  • Résumé: Impacts du régime des précipitations (actuel et futur) sur les flux de carbone dissous et gazeux en forêts matures (Forestflow)
  • Summary: Shifting the balance? Dissolved carbon fluxes from forests under future rainfall regimes

 

ORCA
Een vergelijkende analyse van de impact van biologische en conventionele landbouw op aquatische biodiversiteit

 • Projectduur: 15/01/2017 - 15/04/2021
 • Budget: 665.484€
 • Coördinator: DE MEESTER Luc (KULeuven)     
 • Promotoren: MARTENS Koen (IRSNB-KBIN), LOUETTE Gerald (INBO)
 • BELSPO programmabeheerder: VAN DER WERF Aline

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

 • Reports
  • Final Report: A comparative analysis of ORganic and Conventional Agriculture’s impact on aquatic biodiversity (ORCA)
  • Samenvatting: A comparative analysis of ORganic and Conventional Agriculture’s impact on aquatic biodiversity (ORCA)
  • Résumé: A comparative analysis of ORganic and Conventional Agriculture’s impact on aquatic biodiversity (ORCA)
  • Summary: A comparative analysis of ORganic and Conventional Agriculture’s impact on aquatic biodiversity (ORCA)

 

PERSUADE
Experimenteel onderzoek naar een toekomstig duurzaam gebruik van artificiële harde substraten in de Noordzee

 • Projectduur: 01/01/2017 - 15/04/2021
 • Budget: 488.889€
 • Coördinator: DEGRAER Steven VANAVERBEKE Jan (IRSNB-KBIN)
 • Promotoren: MOENS Tom SOETAERT, Karline VANCOLEN Carl (UGent), CATTRIJSSE Andre (VLIZ)
 • BELSPO programmabeheerder: COX David

Documentatie

 

 

Netwerkprojecten van de oproep 2015

FACE-It
Functionele biodiversiteit in sedimenten onderhevig aan verandering: implicaties voor de biogeochemie en voedselwebben in een management context?

 • Projectduur: 15/12/2015 - 15/03/2020
 • Budget: 973.650€
 • Coördinator: DEGRAER Steven, DE MESEL Ilse, VANAVERBEKE Jan (IRSNB-KBIN)          
 • Promotoren: MOENS Tom (UGent), VAN HOEY Gert (ILVO), GRÉGOIRE Marilaure (ULiège)
 • BELSPO programmabeheerder: COX David

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

 • Reports
  • Final Report: Functional biodiversity in a Changing sedimentary Environment: Implications for biogeochemistry and food webs in a managerial setting (FACE-It)
  • Samenvatting: Functionele biodiversiteit in sedimenten onderhevig aan verandering: implicaties voor de biogeochemie en voedselwebben in een management context (FACE-It)
  • Résumé: Biodiversité fonctionnelle dans un milieu sédimentaire en évolution: Répercussions sur la biogéochimie et les chaînes alimentaires dans un contexte de gestion (FACE-It)
  • Summary: Functional biodiversity in a Changing sedimentary Environment: Implications for biogeochemistry and food webs in a managerial setting (FACE-It)

 

HIPE
Menselijke impact op de ecosysteemgezondheid en de natuurlijke rijkdommen van het Edwardmeer

 • Projectduur: 15/12/2015 - 15/03/2020
 • Budget: 997.897€
 • Coördinator: BORGES Alberto (ULiège)
 • Promotoren: BOUILLON Steven (KULeuven), SNOEKS Jos (MRAC-KMMA), DE MERODE Emmanuel (Institut Congolais pour la Conservation de la Nature, Parc National des Virunga), OKELLO William, ODONGKARA Konstantine (National Fisheries Resources Research Institute, Jinja)
 • BELSPO programmabeheerder: VAN DER WERF Aline

Documentatie

 

RECTO
Refugia en ecosysteem tolerantie in de Zuidelijke Oceaan

 • Projectduur: 15/12/2015 - 15/03/2020
 • Budget: 1.673.532€
 • Coördinator: SCHON Isa, VAN DE PUTTE Anton (IRSNB-KBIN)
 • Promotor: DANIS Bruno, DUBOIS Philippe, DE RIDDER Chantal (ULB), LEPOINT Gilles, FREDERICH Bruno (ULiège), KOCHZIUS Marc (VUB), VANREUSEL Ann, LELIAERT Frederik (UGent), VOLCKAERT Filip (KULeuven)
 • BELSPO programmabeheerder: VANCAUWENBERGHE Maaike

Documentatie

RespirIT
Exploratie en modellering van de spatio-temporele relaties tussen respiratoire gezondheid en biodiversiteit met behulp van individueel draagbare sensortechnologie

 • Projectduur: 15/12/2015 - 15/03/2020
 • Budget: 1.411.006€
 • Coördinator: SOMERS Ben, VAN ORSHOVEN Jos (KULeuven)
 • Promotoren: DENDONCKER Nicolas, LINARD Catherine (UNamur), HENDRICKX Marijke, VAN NIEUWENHUYSE An (ISP-WIV), NAWROT Tim (UHasselt), DELCLOO Andy, HAMDI Rafiq (IRM-KMI), AERTS Jean-Marie (KULeuven)
 • BELSPO programmabeheerder: VAN DER WERF Aline

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

 • Reports
  • Final Report: Assessing spatio-temporal relationships between respiratory health and biodiversity using individual wearable technology (RespirIT)

 

 

Netwerkprojecten van de oproep 2013

AFRIFORD
Genetic and paleoecological signatures of African rainforest dynamics: pre-adapted to change?

 • Projectduur: 01/12/2013 - 28/02/2018
 • Budget: 1.158.172 €
 • Coördinator: HARDY Olivier (ULB)          
 • Promotoren: VERSCHUREN Dirk (UGent); BEECKMAN Hans (MRAC-KMMA); FRANCOIS Louis (ULiège)
 • BELSPO programmabeheerder: VAN DER WERF Aline

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

 • Reports
  • Final Report: Genetic and paleoecological signatures of African rainforest dynamics: pre-adapted to change? (AFRIFORD)
  • Samenvatting: Genetische en paleoecologische aanwijzingen voor een dynamisch Afrikaans regenwoud: aanwijzingen van veerkracht na verstoring?
  • Résumé: Signatures génétiques et paléoécologiques de la dynamique de la forêt pluviale africaine : les espèces sont-elles pré-adaptées aux changements? (AFRIFORD)
  • Summary: Genetic and paleoecological signatures of African rainforest dynamics: pre-adapted to change? (AFRIFORD)

 

BELBEES
Multidiciplinary assessment of BELgian wild BEE decline to adapt mitigation management policy

 • Projectduur: 01/12/2013 - 28/02/2018
 • Budget: 1.311.899€
 • Coördinator: RASMONT Pierre (UMONS)                                                          
 • Promotoren: BOEVÉ Jean-Luc (KBIN); DE GRAAF Dirk (UGent); DENDONCKER Nicolas (UNamur); DUFRÊNE Marc (ULiège); SMAGGHE Guy (UGent)
 • BELSPO programmabeheerder: JAMART Georges

Documentatie

 

FORBIO CLIMATE
Adaptation potential of biodiverse forests in the face of climate change

 • Projectduur: 01/12/2013 - 28/02/2018
 • Budget: 1.013.618€
 • Coördinator: VERHEYEN Kris (UGent)               
 • Promotoren: MUYS Bart (KULeuven); CARNOL Monique (ULiège); PONETTE Quentin (UCLouvain); HAMDI Rafiq (IRM-KMI)
 • BELSPO programmabeheerder: VAN DER WERF Aline

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

 • Reports
  • Final Report: Adaptation potential of biodiverse forests in the face of climate change (FORBIO Climate)
  • Samenvatting: Adaptatiepotentieel van biodiverse bossen in het kader van klimaatverandering (FORBIO Climate)
  • Résumé: Potentiel d’adaptation de forêts diversifiées face au changement climatique (FORBIO Climate)
  • Summary: Adaptation potential of biodiverse forests in the face of climate change (FORBIO Climate)

GENBAS
Behavioral and genomic aspects of cichlid speciation

 • Projectduur: 01/12/2013 - 28/02/2018
 • Budget: 1.043.298€
 • Coördinator: VERHEYEN Erik (IRSNB-KBIN)                                                        
 • Promotoren: VAN HOUDT Jeroen (KULeuven); SNOEKS Jos (MRAC-KMMA); PONCIN Pascal (ULiège)
 • BELSPO programmabeheerder: COX David

Documentatie

 

VERSO
Ecosystem Responses to global change: a multiscale approach in the Southern Ocean    

 • Projectduur: 01/12/2013 - 28/02/2018
 • Budget: 1.239.038€
 • Coördinator : DANIS Bruno (ULB)                        
 • Promotoren: VANREUSEL Ann (UGent); VOLCKAERT Filip (KULeuven); DEHAIRS Frank (VUB); LEPOINT Gilles (ULiège); VAN DE PUTTE Anton (IRSNB-KBIN)
 • BELSPO programmabeheerder: VANCAUWENBERGHE Maaike

Documentatie

Pioniersprojecten van de oproep 2013

TILAPIA
Tracing fish Introductions and LAteral Parasite transfer to Indigenous Aquatic fauna

 • Projectduur: 01/10/2013 - 31/12/2015
 • Budget: 149.100€
 • Promotor: HUYSE Tine (MRAC-KMMA)
 • BELSPO programmabeheerder: JAMART Georges

Documentatie

 

MELATIN-PRV
Mechanisms contributing to pseudorabies virus latency induction in domestic pigs in vivo.

 • Projectduur: 01/10/2013 - 31/12/2015
 • Budget: 139.063€
 • Promotor: DE REGGE Nick (CODA-CERVA)
 • BELSPO programmabeheerder: JAMART Georges

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

PASTREE
New Plant Architectural Strategies and TerrestRialisation patterns in the Early Eifelian.

 • Projectduur: 01/10/2013 - 31/12/2015
 • Budget: 150.000€
 • Promotor: GODEFROIT Pascal (IRSNB-KBIN)
 • BELSPO programmabeheerder: JAMART Georges

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

 

Pioniersprojecten van de oproep 2012

GENESORT
Is evolution repeatable? Introducing novel tools to unravel the genetics of parallel radiations

 • Projectduur: 01/10/2013 - 31/12/2015
 • Budget: 149.978€
 • Promotor: HENDRICKX Frederik (IRSNB-KBIN)
 • BELSPO programmabeheerder: VAN DER WERF Aline

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

 

 

Projecten gefinancierd in het kader van het ERA-NET Biodiversa

BIO-Tide-BE
The role of microbial biodiversity in the functioning of marine tidal flat sediments

 • Projectduur:  01-03-2017- 29-02-2020 (30-11-2020)
 • Budget: 226.000 €
 • Coördinator: SABBE Koen (UGent)
 • BELSPO programmabeheerder:

Documentatie

 

BIOVEINS-BE
Connectivity of green and blue infrastructures: living veins for biodiverse and healthy cities

 • Projectduur:  
 • Budget: 239.200 €
 • Coördinator: SAMSON Roeland (UAntwerpen)
 • BELSPO programmabeheerder:

Documentatie

 

CLIMARCTIC-BE
Climate change impacts on Arctic soil and lake microbiomes

 • Projectduur:  
 • Budget: 230.000 €
 • Coördinator: VERLEYEN Elie (UGent)
 • BELSPO programmabeheerder:

Documentatie

FUNGREEN-BE
Functional connectivity and green infrastructure

 • Projectduur:  
 • Budget: 200.000 €
 • Promotor: HONNAY Olivier (KU Leuven)
 • BELSPO programmabeheerder:

Documentatie

 

GloBAM-be
Towards monitoring, Understanding and forecasting global biomass flows of aerial migrants

 • Projectduur: 3 jaar
 • Budget: 149 977€
 • Coördinator: Desmet Peter (EV-INBO)     
 • Promotoren:
 • BELSPO programmabeheerder: Aline van der Werf

Documentatie

IMAGINE-BE
Integrative Management of Green Infrastructures Multifunctionality, Ecosystem integrity and Ecosystem Services: From assessment to regulation in socio-ecological systems

 • Projectduur:  
 • Budget: 226.000 €
 • Promotor: DE BLUST Geert (INBO)
 • BELSPO programmabeheerder:

Documentatie

 

REPEAT-BE
REstoration and prognosis of PEAT formation in fens – linking diversity in plant functional traits to soil biological and biogeochemical processes

 • Projectduur:  
 • Budget: 239.200 €
 • Promotor: VAN DIGGELEN Ruurd (UAntwerpen)
 • BELSPO programmabeheerder:

Documentatie

SoilForEUROPE-BE
Predicting European forest soil biodiversity and its functioning under climate change

 • Projectduur:  
 • Budget: 182.000 €
 • Promotor: VRANKEN Liesbet (KU Leuven)
 • BELSPO programmabeheerder:

Documentatie

 

URBANGAIA-BE
Managing urban Biodiversity and Green Infrastructure to increase city resilience

 • Projectduur:  
 • Budget: 182.000 €
 • Promotor: JACOBS Sander (INBO)
 • BELSPO programmabeheerder:

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

 • Reports
  • Final Report: Managing urban Biodiversity and Green Infrastructure to increase city resilience (URBANGAIA-BE)
  • Samenvatting: Managing urban Biodiversity and Green Infrastructure to increase city resilience (URBANGAIA-BE)
  • Summary: Managing urban Biodiversity and Green Infrastructure to increase city resilience (URBANGAIA-BE)

 

UrbanMycoserve-BE
Understanding and Managing Urban Ectomycorrhizal Fungi Communities to Increase the Health and Ecosystem Service Provisioning of Urban Trees

 • Projectduur:  
 • Budget: 275.000 €
 • Coördinator: HONNAY Olivier (KU Leuven)
 • BELSPO programmabeheerder:

Documentatie

 

WOODNET-BE
Connectivity patterns and processes along a gradient of European landscapes with woody vegetation and spatial heterogeneity

 • Projectduur:  
 • Budget: 236.407 €
 • Promotor: HANCE Thierry (UCLouvain)
 • BELSPO programmabeheerder:

Documentatie

 

DIARS-BE
Detection of plant invasive species and assessment of their impact on ecosystem properties through remote sensing.

 • Projectduur: 15/12/2013 - 14/12/2016  
 • Budget: 211.048 €
 • Promotor: HONNAY O.  (KULeuven)
 • BELSPO programmabeheerder: VAN DER WERF Aline

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

 • Reports
  • Final Report: Detection of Invasive plant species and Assessment of their impact on ecosystem properties through Remote Sensing

 

EXOTIC-BE
EXperimentally Orientated genomics to Tackle Insects adaptive Challenges during bioinvasions: the ladybird Harmonia axyridis as a model species.

 • Projectduur: 15/12/2013 - 14/12/2016
 • Budget: 99.122 €
 • Coordinator: VERHEGGEN F. (ULiège)
 • BELSPO programmabeheerder: VAN DER WERF Aline

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

 • Reports
  • Final Report: Experimentally Orientated genomics to Tackle Insects adaptive Challenges during bioinvasions: the laybird Harmonia axyridis as a model species (EXOTIC-BE)

INVAXEN-BE
INVAsive biology of XENopus laievis in Europe ecology, impact and predictive models

 • Projectduur: 15/12/2013 - 14/12/2016
 • Budget: 187.919 €
 • Coordinator: BACKELJAU Thierry (IRSNB-KBIN)
 • BELSPO programmabeheerder: VAN DER WERF Aline

Documentatie

RESIPATH-BE
Responses of Europena Forests and Society to Invasive Pathogens

 • Projectduur: 15/12/2013 - 14/12/2016
 • Budget: 201.911 €
 • Coordinator: HEUNGENS Kurt (ILVO)
 • BELSPO programmabeheerder: VAN DER WERF Aline

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

 • Reports
  • Final Report: Response of European Forests and Society to Invasive Pathogens (RESIPATH)
  • Samenvatting: Response of European Forests and Society to Invasive Pathogens (RESIPATH)
  • Résumé: Response of European Forests and Society to Invasive Pathogens (RESIPATH)
  • Summary: Response of European Forests and Society to Invasive Pathogens (RESIPATH)

 

Projecten gefinancierd in het kader van JPI Oceans

EPHEMARE
Ecotoxicological effects of microplastics in marine ecosystems

 • Projectduur: 15/12/2015 - 15/03/2019
 • Budget: 200.000 €
 • Coördinator: BLUST Ronny (UAntwerpen)
 • BELSPO programmabeheerder: COX David

Documentatie

 

PLASTOX
Direct and indirect ecotoxicological impacts of microplastics on marine organisms.

 • Projectduur: 15/12/2015 - 15/03/2019
 • Budget: 200.000 €
 • Coördinator: MOENS Tom (UGent)
 • BELSPO programmabeheerder: COX David

Documentatie

WEATHER-MIC
How microplastic weathering changes its transport, fate and toxicity in the marine environment

 • Projectduur: 15/12/2015 - 15/03/2019
 • Budget: 200.000€
 • Coördinator: TOORMAN Erik (KULeuven)
 • BELSPO programmabeheerder: COX David

Documentatie

Over deze website

Cookies policy

Persoonsgegevens

© POD Wetenschapsbeleid