Belspo BRAIN-be 2.0 Sitemap Contact Nieuw Home
BRAIN-be - Projecten

Projecten
As 4: Strategieën van de federale overheid

Het doel van deze as is onderzoeksactiviteiten te financieren ter ondersteuning van de bevoegdheden van de federale overheid. Dit zowel in een historisch, actueel als toekomstgericht perspectief.

Er wordt voorrang gegeven aan kwesties die verschillende federale bevoegdheidsgebieden bestrijken en die een coherent kader aanreiken dat een aanvulling is op het door de departementen verrichte onderzoek, teneinde het onderzoek zo min mogelijk te versnipperen.
De aan bod komende onderzoeksthema's steunen op de Belgische strategische beleidsoriëntaties.

[Beschrijving van de as zoals opgenomen in de nota aan de Ministerraad]

Projecten:

 

Netwerkprojecten van de oproep 2016

IPV-PRO&POL
Partnergeweld: impact, processen, evoluties en beleid in België

 • Projectduur: 1/01/2017 - 15/04/2020
                      1/04/2018 - 15/04/2021
 • Budget: 612.223 €
              417.777 €
 • Coördinator: VANNESTE Charlotte, LEMONNE Anne, RAVIER Isabelle (INCC)
 • Promotoren: COENE Gily, WITHAECKX Sophie (VUB), ROUSSEAUX Xavier, EGGERICKX Thierry (UCLouvain), GLOWACZ Fabienne, FALLON Catherine (ULiège)
 • BELSPO programmabeheerder: BOURGEOIS Emmanuèle

Documentatie

CONRAD
Een constructieve analyse van attitudes, beleid en programma’s met betrekking tot radicalisering

 • Projectduur: 01/05/2017-30/04/2019
 • Budget: 697.878 €
 • Coördinator: AERTSEN Ivo (KULeuven), DE BACKER Mattias (KULeuven)
 • Promotoren: BOUSSETTA Hassan (ULiège), CLAES Erik (Odisee Hogeschool), VAN GORP Baldwin (KULeuven)
 • BELSPO programmabeheerder: BOURGEOIS Emmanuèle

Documentatie

 • Evenementen
  • 27-02-2019 - Conference
   The radicalisation machine:
   Why “radicalisation” is a problematic concept

   The term “radicalisation” is a fairly recent addition to the political vocabulary. It appeared for the first time in a policy document in 2004, when it became clear that, contrary to earlier Islam-inspired attacks, the perpetrators in the Madrid bombings were “home-grown terrorists.” Since then an impressive number of de- and counter-radicalisation policies have been devised, aimed at local Muslim communities. This is remarkable, if not only because the concept itself is highly contested in research and little empirical evidence exists. In the dominant use in media and policy and in the current research state of the art, “radicalisation” is characterised by terminological impurity, a lack of comparison with other and historical forms of extremism, a one-dimensional, teleological understanding of the process and an over-emphasis of individual, psychological and religious factors, obscuring the role of social environments and the responsibility of broader society and of the state. It is in this problematic context that de- and counter-radicalisation policies and programmes are launched with self-evidence. In that same context researchers as well as local organisations are forced to subscribe to project calls echoing the dominant but problematic take on “radicalisation”. This conference has as objective to discuss the problematic nature of the concept itself as well as the effects such a superficial or misguided understanding of “radicalisation” can have on local, often stigmatised and controlled communities. The BELSPO-funded CONRAD research team kindly invites you to this one-day seminar of reflection and discussion, involving both researchers and practitioners working on a daily basis with vulnerable groups.
   [Programme and Registration]

 • Media

IMMIGBEL/IMMILAB
Naar een betere arbeidsmarktpositie voor mensen met een migratieachtergrond

 • Projectduur:
 • Budget: 1.120.710 €
 • Coördinator: MARX Ive, VERBIST Gerlinde (UAntwerpen)
 • Promotoren: NEELS Karel (UAntwerpen), RYCX François (ULB)
 • BELSPO programmabeheerder: NAJI Aziz

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

 • Reports
  • Final Report: Improving the Labour Market Position of People with a Migration background in Belgium (IMMIGBEL/IMMILAB)

 • Evenementen
  • 02-06-2022 - IMMILAB slotconferentie
   De integratie van migranten, oude en nieuwe, in onze economie en maatschappij blijft een heel belangrijke uitdaging. Het IMMILAB-project, dat loopt sinds 2017, heeft gekeken waar de barrières liggen en wat er kan gedaan worden.
   Het project, gefinancierd door BELSPO onder het BRAIN programma, bracht drie ervaren onderzoeksteams samen die over de voorbije 5 jaar een rijkdom aan nieuwe inzichten hebben verzameld. De onderzoeksgroep IMMILAB nodigt u graag uit voor de slotconferentie van het project waar we onze onderzoeksresultaten zullen delen. We zullen daar ook de vraag stellen: wat betekent dit voor beleid? We gaan daarom in gesprek met experten en beleidsmensen. De slotconferentie wordt georganiseerd ism met BELSPO, ULB, UMONS
   [Programma]  • 10-10-2019 - Mid-term conference
   Naar een betere arbeidsmarktpositie van personen met een migratie-achtergrond in België

   [Programma] [Presentatie]

IM²MEDIATE
Het beeld van immigranten in de media: effecten ter reflectie

 • Projectduur: 15/12/2016-15/3/2019
 • Budget: 596.849 €
 • Coördinator: D'HAENENS Leen (KULeuven)
 • Promotoren: DE COCK Rozane (KULeuven), MATTHIJS Koen (KULeuven), MAZZOCCHETTI Jacinthe (UCLouvain), SMETS Kevin (VUB), HEINDERYCKX François (ULB)
 • BELSPO programmabeheerder: DELHAUSSE Bernard

Documentatie

AFFECT
Evaluatie van de impact van het Belgisch deradicalisering beleid op de sociale cohesie en (sociale) rechten

 • Projectduur: 1/1/2017-15/4/2021
 • Budget: 718.151 €
 • Coördinator: BRION Fabienne (UCLouvain)
 • Promotoren: DE KIMPE Sofie (VUB), VANNESTE Charlotte (INCC-NICC)
 • BELSPO programmabeheerder: BOURGEOIS Emmanuèle

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

 • Reports
  • Research Papers
  • Reports Terrorisme
   • 2022-12 Rapport 1
    Approche ethnographique et jurisprudentielle des poursuites en matière de terrorisme en Belgique – rapport n°1 (décembre 2022)
   • 2022-12 Rapport 2
    Approche ethnographique et jurisprudentielle des poursuites en matière de terrorisme en Belgique – rapport n°2 (décembre 2022)
   • 2022-12 Rapport 3
    L’incidence de la politique antiterroriste belge sur l’application du droit des étrangers. A travers la jurisprudence du Conseil du contentieux des étrangers – rapport n°3 (décembre 2022).
  • Final Report: Impact Assessment of Belgian De-“Radicalisation” Policies Upon Social Cohesion and Liberties (AFFECT)
  • Samenvatting: Impact Assessment of Belgian De-“Radicalisation” Policies Upon Social Cohesion and Liberties (AFFECT)
  • Résumé: Impact Assessment of Belgian De-“Radicalisation” Policies Upon Social Cohesion and Liberties (AFFECT)
  • Summary: Impact Assessment of Belgian De-“Radicalisation” Policies Upon Social Cohesion and Liberties (AFFECT)

FAR
Mensen, Autoriteiten en Radicalisme: tussen polarisatie en sociale constructie

 • Projectduur: 1/4/2017-31/3/2021
 • Budget: 690.053 €
 • Coördinator: PILET Jean-Benoit (ULB)
 • Promotoren: FADIL Nadia (KULeuven), MINE Benjamin, JEUNIAUX Patrick, DETRY Isabelle (INCC-NICC)
 • BELSPO programmabeheerder: BOURGEOIS Emmanuèle

Documentatie

MIGRADAPT
Migratie als Antwoord op Milieu-en klimaatverandering. Een Belgisch Perspectief

 • Projectduur:
 • Budget: 374.889 €
 • Coördinator: GEMENNE François (ULiège)
 • Promotoren: ZACCAÏ Edwin (ULB), VAN PRAAG Lore (UAntwerpen), TREFON Théodore (MRAC-KMMA)
 • BELSPO programmabeheerder: BOURGEOIS Emmanuèle

Documentatie

 

Netwerkprojecten van de oproep 2015

FLEXPUB
De nieuwe generatie van flexibele dienstverlening – de casus van geografische informatie

 • Projectduur: 15/12/2015 - 15/03/2020
 • Budget: 754.654 €
 • Coördinator: BOUCKAERT Geert, CROMPVOETS Joep, BROUCKER Bruno (KULeuven)
 • Promotoren: SNOECK Monique (KULeuven), HABRA Naji, VANDEROSE Benoît (UNamur), DE TERWANGNE Cécile (UNamur), VANDEN BERGHE Ingrid (IGN-NGI)
 • BELSPO programmabeheerder: BOURGEOIS Emmanuèle

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

 • Evenementen
  • 01-10-2018 - Workshop FLEXPUB
   [Uitnodiging]
  • 26-09-2019 - Workshop
   De herziene PSI richtlijn & Open Data wat is de impact op jouw
   administratie?
   [Programma - Praktische informatie - Inschrijving]
  • 18-11-2020, 13:00 -15:00 - Staten-Generaal webinar
   A Strategy for Flexible geospatial Public e-Services
   Digitalisering en nieuwe technologieën zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Ook de publieke sector zal in de komende jaren verder gaan op het pad van de digitalisering, en geconfronteerd worden met nieuwe technologische uitdagingen en de bijhorende wijzigende verwachtingen van burgers en bedrijven.
   In de afgelopen vier jaar hebben de KU Leuven, de UNamur en het Nationaal Geografisch Instituut dankzij de input en medewerking van tientallen respondenten, een Strategie voor Flexibele Publieke e-Dienstverlening met een Ruimtelijk Karakter uitgewerkt. De Strategie focust op het federale niveau, en werkt aan een versterkte samenwerking met de andere Belgische publieke administraties.
   Deze Strategie zal tijdens de Staten-Generaal Webinar voorgesteld worden aan het brede publiek. Verschillende sprekers met een achtergrond in publieke sector en de academische sector zullen hun licht laten schijnen op de Strategie.
   Deze Staten-Generaal Webinar biedt u de mogelijk om geïnformeerd te worden over de Strategie, en met zowel de onderzoekers als de huidige beleidsmakers te bespreken hoe deze Strategie in de praktijk kan worden geïmplementeerd.
   [Programma
  • 08-11-2021- Livestream - Openbare verdediging van het proefschrift
   A governance framework facilitating a digital transformation of the public administration door Maxim Chantillon
   [Uitnodiging]

 • Reports
 • Media

 

IPSWICH
Werkende armen en veranderingen in werk, inkomen, en de gezinssamenstelling

 • Projectduur: 15/12/2015 - 15/03/2018
 • Budget: 510.635€
 • Coördinator: GOOS Maarten (KULeuven)
 • Promotoren: VAN GYES Guy (KULeuven), CANTILLON Béa (UAntwerpen), MARX Ive (UAntwerpen), RYCX François (ULB)
 • BELSPO programmabeheerder: BOURGEOIS Emmanuèle

Documentatie

MEHOBEL
Het monitoren van dakloosheid in België

 • Projectduur: 15/12/2015 - 15/03/2018
 • Budget: 449.622 €
 • Coördinator: HERMANS Koen (KULeuven)
 • Promotoren: VAN REGENMORTEL Tine (KULeuven), JACQUEMAIN Marc (ULiège)
 • BELSPO programmabeheerder: BOURGEOIS Emmanuèle

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

 • Reports
  • Final Report 2018: Measuring Homelessness in Belgium
   • Annex 1: Working paper
    Estimating the homeless population Sampling strategies
   • Annex 2: Working paper
    More than a roof.
    A statistical profile of homeless people in Belgium
  • Samenvatting 2018: Measuring homelessness in Belgium
  • Résumé 2018: Measuring homelessness in Belgium
  • Summary 2018: Measuring homelessness in Belgium

 • Evenementen
  • 07-12-2017 - Seminarie: Kom mee denken aan een strategie om dak- en thuisloosheid in België in beeld te brengen
   [Uitnodiging]

 • Media
  • 20-06-2018 - Persbericht
   Studie onderzoekt nieuwe meetmethode voor dak- en thuislozen en vindt verborgen dakloosheid in landelijke gemeenten: 1 op 13 OCMW-cliënten is dak- of thuisloos
  • Science Connection n° 54 - Hoeveel daklozen zijn er nu in België?

 

PSI-CO
Innovatie in de publieke sector door samenwerking

 • Projectduur: 15/12/2015 - 15/03/2020
 • Budget: 881.125 €
 • Coördinator: VERHOEST Koen (UAntwerpen)
 • Promotoren: STEEN Trui (KULeuven), AUBIN David (UCLouvain), FALLON Catherine (ULiège), BEKKERS Victor (Universiteit Rotterdam)
 • BELSPO programmabeheerder: NAJI Aziz

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

 • Reports
  • Final Report 2020: Public Sector Innovation through Collaboration: How Individual, Organizational and Network Conditions Matter (PSI-CO)
  • PSI-CO research reports
   • WP 1: Integrated analytical framework for innovation through collaboration and co-creation
   • WP 2 & 3: Case studies about management of collaborations, individual and organizations conditions for innovation
    WP 2 & 3: Case studies about management of collaborations, individual and organizations conditions for innovation
   • WP 4: Validation of results through international comparison and Delphi studies
   • WP 5: Living Labs
   • WP 6: Quantitative analysis: Survey on innovation through collaboration and co-creation in the federal government
   • WP 7: New Ways of Working and collaborative innovation
   • WP 8: Innovation Architecture
   • WP 9: Integrated end report

SOC
Seksuele delinquenten actief in en stoppen met criminaliteit: recidive, criminele carrières en desistance

 • Projectduur: 15/12/2015 - 15/03/2018
 • Budget: 415.626 €
 • Coördinator: MAES Eric (INCC-NICC)
 • Promotoren: PHAM HOANG Thierry (UMONS), BLOKLAND Arjan (NSCR)
 • BELSPO programmabeheerder: NAJI Aziz

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

 • Reports
  • Final Report 2018:  Sex Offenders in and out of Crime. Recidivism, Criminal Careers and Desistance
   • Annex 1: Hoe ‘anders’ zijn de criminele carrières van seksuele delinquenten?
    Een vergelijking van seksuele met niet-seksuele delinquenten op basis van nationale veroordelingsdata in België en Nederland
   • Annex 2: Naar een empirisch gefundeerde typologie van personen veroordeeld voor een zedendelict: resultaten uit een Belgisch en een Nederlands veroordeeldencohort
   • Annex 3: Recidive bij seksuele delinquenten op basis van officieel geregistreerde nationale penitentiaire- en strafregisterdata (België)
   • Annex 4: Récidive des délinquants sexuels : facteurs statiques et type de sanction
   • Annex 5: Après la prison, les facteurs dynamiques dans la réintégration et la désistance
   • Annex 6: Desistance narratieven van mannen veroordeeld voor zedenmisdrijven
   • Annex 7: Hoe onderzoeksgebaseerd is het beleid inzake seksuele delinquenten in België?
    Een analyse van de specifieke bepalingen ten aanzien van seksuele delinquenten in drie wetteksten
  • Samenvatting: Seksuele delinquenten actief in en stoppen met criminaliteit: recidive, criminele carriers en desistance
  • Résumé: Des auteurs de faits de mœurs à l’entrée et à la sortie de la criminalité : récidive, trajectoires criminelles et désistance
  • Summary: Sex offenders in and out of crime: recidivism, criminal careers and desistance

TAKE
Armoedebestrijding door het verbeteren van de opname van sociale maatregelen door huishoudens en bedrijven

 • Projectduur: 15/12/2015 - 15/03/2020
 • Budget: 1.115.678 €
 • Coördinator: GOEDEMÉ Tim (UAntwerpen)
 • Promotoren: NISEN Laurent (ULiège), LOPEZ NOVELLA Maritza (BFP), VAN CAMP Guy (FOD Sociale Zekerheid)
 • BELSPO programmabeheerder: BOURGEOIS Emmanuèle

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

 • Reports
  • Final Report: Reducing poverty through improving take up of social policies (TAKE)
  • Samenvatting: Reducing poverty through improving take up of social policies (TAKE)
  • Résumé: Reducing poverty through improving take up of social policies (TAKE)
  • Summary: Reducing poverty through improving take up of social policies (TAKE)

 • Event
  • 23-06-2022 | Slotconferentie van het BELMOD en TAKE project
   Non-take-up of de niet-opname van sociale rechten is een belangrijk thema in de strijd tegen armoede en sociale exclusie. De FOD Sociale Zekerheid en het TAKE Consortium organiseren rond dit thema een conferentie op donderdag 23 juni om de eindresultaten van het BELMOD-project en het TAKE-project voor te stellen.
   [Programma- Inschrijvingsformulier]

To²DeNano
Naar een toxicologisch relevante definitie van nanomaterialen

 • Projectduur: 15/12/2015 - 15/03/2018
 • Budget: 481.267 €
 • Coördinator: HOET Peter, GODDERIS Lode (KULeuven)
 • Promotoren: LISON Dominique (UCLouvain), MAST Jan (CERVA-CODA), PÉTRY Jasmine (SPF Economie)
 • BELSPO programmabeheerder: BOURGEOIS Emmanuèle

Documentatie

 

Netwerkprojecten van de oproep 2013

Be-Gen
Understanding the operational, strategic, and political implications of the National Genetic Database

 • Projectduur: 01/12/2013 - 28/02/2018
 • Budget: 857.170 €
 • Coördinator : RENARD Bertrand (INCC-NICC)
 • Promotoren: VANDER BEKEN Tom (UGent); DE HERT Paul (VUB)
 • BELSPO programmabeheerder: BOURGEOIS Emmanuèle

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

 • Reports
 • Evenementen
  • 26-04-2018 - Nationale Studiedag DNA
   DNA in het strafrecht – welke toepassingen brengt de toekomst?
   Programma
  • 23-11-2017 - Studiedag: Identité(s), techniques d’identification, contrôles d’identité
   Programma

 • Media
  • RTBf radio - la 1ère - PODCAST
   Débats Première Émission du 25/02 - 12:00
   Enquêtes criminelles : l'ADN a-t-il fait ses preuves ? (avec Le Vif) Avec : Thierry DENOEL, journaliste au Vif Bertrand RENARD, docteur en criminologie, chercheur à l'Institut national de criminalistique et de criminologie (INCC) et professeur à l'UCLouvain (coordinateur du projet Be-Gen)
  • Science Connection nr 47 - Forensisch DNA onder de loep

 

BCC
Measuring Cost and Impact of Cybercrime in Belgium

 • Projectduur: 01/12/2013 - 28/02/2018
 • Budget: 684.731€
 • Coördinator : DUMORTIER Jos (KULeuven)
 • Promotoren: VERDEGEM Pieter (UGent); JOOSEN Wouter (KULeuven); RIJMEN Vincent (KULeuven)
 • BELSPO programmabeheerder: NAJI Aziz

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

 • Reports
  • Final Report 2018: Belgian Cost of Cybercrime: Measuring cost and impact of cybercrime in Belgium
  • Report: Measuring Cost And Impact Of Cybercrime In Belgium (BCC):
   D.3.1.1.risk Perception Monitor Report (1st Wave, 2015)
  • Report: The Impact of Cybercrime on Belgian Businesses

 • Media
  • Het voorbije jaar werd 66% van de bevraagde Belgische bedrijven het slachtoffer van minstens één vorm van cybercriminaliteit. Dat blijkt uit recent onderzoek (BCC Project) van het Leuvens Instituut voor Criminologie onder leiding van professor Letizia Paoli, in samenwerking met het Centre for IT & IP Law (professor Marie-Christine Janssens).
   Lees het volledige artikel hier.
   Meer info over de survey hier.

 

BEL-Ageing
Ageing, pension systems, fiscal sustainability and growth

 • Projectduur: 01/12/2013 - 28/02/2018
 • Budget: 798.246 €
 • Coördinator : ARTIGE Lionel (ULiège)
 • Promotoren: DECOSTER André (KULeuven); ALCIDI Cinzia (CEPS); HEYLEN Freddy (UGent)
 • BELSPO programmabeheerder: NAJI Aziz

Documentatie

 

BRAIN-TRAINS
BRAIN-TRansversal Assessment of Intermodal New Strategies

 • Projectduur: 01/12/2013 - 28/02/2018
 • Budget: 780.690 €
 • Coördinator : VANELSLANDER Thierry (UA)
 • Promotoren: LIMBOURG Sabine (ULiège); VERHOEST Koen (UA); LEONARD Angélique (ULiège)
 • BELSPO programmabeheerder: JAMART Georges

Documentatie

 

INCh
Integrated networks to combat child poverty: a mixed methods research on network governance and perspectives of policy makers, social workers and families in poverty

 • Projectduur: 01/12/2013 - 28/02/2018
 • Budget: 675.667 €
 • Coördinator: RAEYMAECKERS Peter (UA)
 • Promotoren: VANDENBROECK Michel (UGent); VRANCKEN Didier (ULiège)
 • BELSPO programmabeheerder: NAJI Aziz

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

 • Reports
  • Final Report: Integrated networks to combat child poverty: a mixed methods research on network governance and perspectives of policy makers, social workers and families in poverty

 

JAM
Justice and Management: the stakes for the transition to a modernized judicial

 • Projectduur: 01/12/2013 - 28/02/2018
 • Budget: 680.074 €
 • Coördinator: SCHOENAERS Frédéric (ULiège)
 • Promotoren: HUBEAU Bernard (UA); MINCKE Christophe (INCC-NICC)
 • BELSPO programmabeheerder: BOURGEOIS Emmanuèle

Documentatie

HECTOR
Hybrid Electronic Curation, Transformation & Organization of Records

 • Projectduur: 01/12/2013 - 28/02/2018
 • Budget: 935.130€
 • Coördinator : DE TERWANGNE Cécile (UNamur)
 • Promotoren: VAN HOOLAND Seth (ULB); DEPOORTERE Rolande (AGR-ARA)
 • BELSPO programmabeheerder: DELHAUSSE Bernard

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

 • Reports
  • Final Report: Hybrid Electronic Curation, Transformation and Organization of Records
  • Samenvatting: Hybrid Electronic Curation, Transformation and Organization of Records
  • Résumé: Hybrid Electronic Curation, Transformation and Organization of Records
  • Summary: Hybrid Electronic Curation, Transformation and Organization of Records

 

 

Projecten gefinancierd in het kader van JPI MYBL "More Years Beter Life"

FACTAGE-BE
Fairer active ageing for Europe

 • Projectduur: 01/05/2016 - 30/04/2019
 • Budget: 211.050 €
 • Coördinator: BARSLUND Mikkel (CEPS)
 • BELSPO programmabeheerder: NAJI Aziz

Documentatie

CREW
Zorg, pensioen en welzijn van ouderen in verschillende welzijnssectoren

 • Projectduur: 15/12/2016 - 31/03/2020
 • Budget: 249.806 €
 • Coördinator: RIZZI Ester (UCLouvain)
 • BELSPO programmabeheerder: NAJI Aziz

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

 • Reports
  • Final Report: Care, Retirement & Wellbeing of Older People Across Different Welfare Regimes (CREW)

 • Event
  • 22.06.2022 | Seminar
   Care, Retirement & Wellbeing of Older People Across Different Welfare Regimes

   In the context of population ageing, understanding how different approaches to welfare can protect the health and well-being of older adults is an important priority and challenge. Our seminar aims to provide a forum to explore perspectives regarding the “welfare models,” their changes, and their consequences for health and well-being at older ages.
   The seminar will summarise the key findings of the JPI-MYBL-funded project. It will also present recent research on the effect of the COVID-19 pandemic on the health and well-being of older people.
   We hope to provide inputs for policy-makers, care providers, and advocates for older adults on potential ways of meeting needs in the context of demographic pressures, socio-economic changes, and exceptional circumstances, such as the recent pandemic.
   Where? University of Louvain (UCLouvain)
   Date? 22 June 2022 from 9.30 am until 1 pm
   Place? room Lecl-93, building Leclercq, Place Montesquieu 1, Louvain-la-Neuve.
   [Registration]


CIRCLE
Care and Income Redistributive Cycles in the Lives of Europeans

 • Projectduur: 15/12/2016 - 15/03/2020
 • Budget: 168.966 €
 • Coördinator: VERBIST Gerlinde, GOEDEMÉ Tim (UAntwerpen)
 • BELSPO programmabeheerder: NAJI Aziz

Documentatie

Over deze website

Cookies policy

Persoonsgegevens

© POD Wetenschapsbeleid