Belspo BRAIN-be 2.0 Sitemap Contact Nieuw Home
BRAIN-be - Projecten

Projecten
As 6: Collectiebeheer

De Belgische Staat beheert talrijke collecties die in ruime zin worden gedefinieerd als coherente gehelen van tastbare of niet-tastbare elementen. Het betreft het materieel of immaterieel, artistiek, cultureel, wetenschappelijk en documentair erfgoed, observatiegegevens en administratieve registraties en andere informatiebronnen van de FWI's en de federale overheid.
Dit thema betreft de financiering van wetenschappelijk onderzoek dat moet leiden tot een beter beheer van de collecties ter ondersteuning van hun wetenschappelijke exploitatie.
Collectiebeheer omvat de verwerving, bewaring, restauratie, onderhoud en valorisatie van collecties.

Het onderzoek betreft de ontwikkeling en/of het testen van "best practices" van technieken en methoden voor bemonstering, digitalisering, documentatie, klassering, identificatie en bewaring en toegang tot de informatie.
Deze activiteiten gaan het eigenlijke thematische onderzoek vooraf, terwijl de wetenschappelijke exploitatie van de collecties deel uitmaakt van de andere assen.

[Beschrijving van de as zoals opgenomen in de nota aan de Ministerraad]

Projecten:

 

Netwerkprojecten van de oproep 2015

ADOCHS
Controle van data geproduceerd door digitaliseringstechnologieën in de culturele erfgoedsector

 • Projectduur: 15/12/2015 - 31/12/2020
 • Budget: 596.652 €
 • Coördinator: GILLET Florence (CEGES-SOMA)
 • Promotoren: LEMMERS Frédéric (KBR), VAN HOOLAND Seth (ULB), DOOMS Ann (VUB)
 • BELSPO programmabeheerder: CALVO DEL CASTILLO Helena

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

 • Reports
  • Final Report: Auditing Digitalization Outputs in the Cultural Heritage Sector (ADOCHS)
  • Samenvatting: Auditing Digitalization Outputs in the Cultural Heritage Sector (ADOCHS)
  • Résumé: Auditing Digitalization Outputs in the Cultural Heritage Sector (ADOCHS)
  • Summary: Auditing Digitalization Outputs in the Cultural Heritage Sector (ADOCHS)

 • Events
  • 14-09-2021 - Studiedag
   Studiedag over beeld- en gegevensverwerking in de cultureel-erfgoedsector
   Het Adochs-project  organiseert een online studiedag over beeld- en gegevensverwerking in de sector van het cultureel erfgoed. De presentaties in de voormiddag zullen een licht werpen op de projectresultaten om de kwaliteit van de geproduceerde bestanden te verbeteren in het kader van de digitalisering van erfgoed. En de namiddagsessies zullen de discussie openen over de mogelijke opvolging van dit project en de evolutie van onze organisaties in het licht van artificiële intelligentie.
   Bovendien, als u wilt deelnemen aan de teams voor de Poster Session, stuur het dan in voor 30 juni.
   Wanneer? 14 september 2021 (deadline voor posters: 30 juni 2021)
   Waar? Online on Hopin.com
   Info en registratie 

 

AMUNDSEN
Antarctische Meteorieten: curatie, digitalisatie en conservering

 • Projectduur: 15/12/2015 - 15/03/2018
 • Budget: 256.115 €
 • Coördinator: DECRÉE Sophie (IRSNB-KBIN)
 • Promotoren: DEBAILLE Vinciane (ULB), CLAEYS Philippe (VUB)
 • BELSPO programmabeheerder: VANCAUWENBERGHE Maaike

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

 • Reports
  • Final Report: Antarctic Meteorites cUratioN, Digitalization and conSErvatioN (AMUNDSEN)
  • Samenvatting: Antarctic Meteorites cUratioN, Digitalization and conSErvatioN (AMUNDSEN)
  • Résumé:Antarctic Meteorites cUratioN, Digitalization and conSErvatioN (AMUNDSEN)
  • Summary:Antarctic Meteorites cUratioN, Digitalization and conSErvatioN (AMUNDSEN)

ARTGARDEN
Kunsttechnisch onderzoek en behoud van historische mixed-media ensembles: ‘Besloten Hofjes’

 • Projectduur: 15/12/2015 - 15/03/2020
 • Budget: 818.129 €
 • Coördinator: DEBULPAEP Marjolijk (IRPA-KIK)
 • Promotoren: WATTEEUW Lieve (KULeuven), DE WAEL Karolien (UAntwerpen)
 • BELSPO programmabeheerder: CALVO DEL CASTILLO Helena

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

 • Reports
  • Final Report: Art Technical Research and Preservation of Historical
   Mixed-Media Ensembles: ‘Enclosed Gardens’ (ARTGARDEN)
  • Samenvatting: Art Technical Research and Preservation of Historical
   Mixed-Media Ensembles: ‘Enclosed Gardens’ (ARTGARDEN)
  • Résumé: Art Technical Research and Preservation of Historical
   Mixed-Media Ensembles: ‘Enclosed Gardens’ (ARTGARDEN)
  • Summary: Art Technical Research and Preservation of Historical
   Mixed-Media Ensembles: ‘Enclosed Gardens’ (ARTGARDEN)

 

BEL-HORNET
Samenstelling van een gehomogenïseerde lange-termijn klimatologische referentietietijdsreeks

 • Projectduur: 15/12/2015 - 15/03/2018
 • Budget: 255.386 €
 • Coördinator: BERTRAND Cédric (IRM-KMI)
 • Promotoren: SAHLI Hichem (VUB)
 • BELSPO programmabeheerder: VANCAUWENBERGHE Maaike

Documentatie

 

FINGERPRINT
Innovatieve visueel databeheer voor collecties van tekeningen en prenten

 • Projectduur: 15/12/2015 - 15/03/2020
 • Budget: 486.296 €
 • Coördinator: VAN GRIEKEN Joris (KBR)
 • Promotoren: WATTEEUW Lieve (KULeuven), VANDERMEULEN Bruno (KULeuven), PROESMANS Marc (KULeuven)
 • BELSPO programmabeheerder: CALVO DEL CASTILLO Helena

Documentatie

 

METOX
Metaal oxalaten in 15e 16e eeuwse Zuid Nederlandse olieverfschilderijen

 • Projectduur: 15/12/2016 - 15/03/2021
 • Budget: 572.848 €
 • Coördinator: SANYOVA Jana (IRPA-KIK)
 • Promotoren: JANSSENS Koen (UA) BÜCKEN Véronique (MRBAB-KMSKB), DELCORTE Arnaud (UCLouvain)
 • BELSPO programmabeheerder: VANCAUWENBERGHE Maaike

Documentation

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

 • Reports
  • Final Report: Metal-oxalates in the 15th to 17th Century Southern Netherlandish oil paintings (METOX)
  • Samenvatting: Metal-oxalates in the 15th to 17th Century Southern Netherlandish oil paintings (METOX)
  • Résumé: Metal-oxalates in the 15th to 17th Century Southern Netherlandish oil paintings (METOX)
  • Summary: Metal-oxalates in the 15th to 17th Century Southern Netherlandish oil paintings (METOX)

 

SAFRED
Redden van zoetwaterbiodiversiteitgegevens

 • Projectduur: 15/12/2015 - 15/03/2018
 • Budget: 618.984 €
 • Coördinator: MARTENS Koen (IRSNB-KBIN)
 • Promotoren: DE MEESTER Luc (KULeuven), VERLEYEN Elie (UGent), WILMOTTE Annick (ULiège), DU SEUIL Daniël (INBO), KESTEMONT Patrick (UNamur), HEUGHEBAERT André (BBPf)
 • BELSPO programmabeheerder: VANCAUWENBERGHE Maaike

Documentatie

 

 

Netwerkprojecten van de oproep 2013

AIRCHECQ
Air Identification Registration for Cultural Heritage: Enhancing Climate Quality

 • Projectduur: 01/12/2013 - 28/02/2018
 • Budget: 949.024 €
 • Coördinator : SCHALM Olivier (UA)
 • Promotoren: DE WAEL Karolien (UA); DEMEYER Serge (UA); VANDER AUWERA Joost (MRBAB-KMSKB); OTTEN Elke (MRA-KLM)
 • BELSPO programmabeheerder: BELLEFLAMME Claudine

Documentatie

 

AQUARES
Aquatic species Register Exchange and Services

 • Projectduur: 01/12/2013 - 29/02/2016
 • Budget: 316.708 €
 • Coördinator : DE WEVER Aaik (IRSNB-KBIN)
 • Promotoren: VANDEPITTE Leen (VLIZ); DANIS Bruno (ULB)
 • BELSPO programmabeheerder: VANCAUWENBERGHE Maaike

Documentatie

 

GEPATAR
GEotechnical and Patrimonial Archives Toolbox for ARchitectural conservation in Belgium

 • Projectduur: 01/12/2013 - 28/02/2018
 • Budget: 755.781€
 • Coördinator : DECLERCQ Pierre-Yves (IRSNB-KBIN)
 • Promotoren: DE CLERCQ Hilde (IRPA-KIK); PERNEEL Christiaan (ERM-KMS); BARBIER Christian(ULiège); VAN BALEN Koenraad (KULeuven)
 • BELSPO programmabeheerder: VANCAUWENBERGHE Maaike

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

 • Reports
  • Final Report: GEotechnical and Patrimonial Archives Toolbox for ARchitectural conservation in Belgium (GEPATAR)
  • Samenvatting: GEotechnical and Patrimonial Archives Toolbox for ARchitectural conservation in Belgium (GEPATAR)
  • Résumé: GEotechnical and Patrimonial Archives Toolbox for ARchitectural conservation in Belgium (GEPATAR)
  • Summary: GEotechnical and Patrimonial Archives Toolbox for ARchitectural conservation in Belgium (GEPATAR)

 

LFS&TIME
A database on working conditions, hours and arrangements

 • Projectduur: 01/12/2013 - 29/02/2016
 • Budget: 207.238€
 • Coördinator : GLORIEUX Ignace (VUB)
 • Promotoren: FUSULIER Bernard (UCLouvain)
 • BELSPO programmabeheerder: NAJI Aziz

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

 • Reports
  • Final Report: A database on working conditions, hours and arrangements
   • 2016-03-03 - Final Report
   • 2016-03-03 - Annexes
    Disclaimer
    This appendix contains the working papers being written during the LFS&TIME project. The purpose of the working papers (WP) was to investigate the reliability of the LFS in capturing ‘the labour force’ by conducting a thorough literature study on the concept of work and formulating variables to be used in analyses (WP1), to investigate the validity of the LFS in capturing working hours, working times and working schedules (WP2 and WP3), and to demonstrate the strength of a merged LFS&TIME database by studying test cases that use elements of all three databases included (LFS, WG and TUS) (WP4-6): 1) hormwork supervision, 2) feeling of being rushed by time and 3) subordinate flexibility. These working papers serve the attainment of the goals specified in the LFS&TIME project outline and thus form an integral part of the project and do not serve as stand alone documents. Please always refer to the project when using results from these papers.

 • Evenementen

 

PAMIR
A Portal to Atmospheric and Marine Information Resources

 • Projectduur: 01/12/2013 - 29/02/2016
 • Budget: 347.409€
 • Coördinator : DE RUDDER Anne (IASB-BIRA)
 • Promotoren: SCORY Serge (IRSNB-KBIN); VAN MALDEREN Roeland (IRM-KMI)
 • BELSPO programmabeheerder: COX David

Documentatie

 

PONS
Project for the Operation and development of New Statistics in the DWH LM&SP

 • Projectduur: 01/12/2013 - 28/02/2014
 • Budget: 250.000€
 • Coördinator : VAN OORSCHOT Wim (KULeuven)
 • Promotoren: DESMAREZ Pierre (ULB); SELS Luc (KULeuven)
 • BELSPO programmabeheerder: VANCAUWENBERGHE Maaike

Documentatie

 

PRESPHOTO
Preservation of microalgae in BCCM collections

 • Projectduur: 01/12/2013 - 29/02/2016
 • Budget: 377.700€
 • Coördinator : WILMOTTE Annick (ULiège)
 • Promotoren: VYVERMAN Wim (UGent)
 • BELSPO programmabeheerder: VANCAUWENBERGHE Maaike

Documentatie

 

 

Pioniersprojecten van de oproep 2013

VERONA
Van Eyck Research in OpeN Acces

 • Projectduur: 01/10/2013 - 31/12/2015
 • Budget: 150.000€
 • Promotor: FRANSEN Bart (IRPA-KIK)
 • BELSPO programmabeheerder: JAMART Georges

Documentatie

 

 

Pioniersprojecten van de oproep 2012

NeoMI
NeoMI. A new environment for the organization of musical instruments

 • Projectduur: 01/10/2013 - 31/12/2015
 • Budget: 149.906 €
 • Coördinator : WEISSER Stéphanie (MRAH-KMKG)
 • Promotoren: MELOT Hadrien (UMONS); SIEBERT Xavier (UMONS)
 • BELSPO programmabeheerder: JAMART Georges

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

 

EES
Conservation, IF, UV and 3D-Imaging: the Egyptian Execration Statuettes of the RMAH

 • Projectduur: 01/10/2013 - 31/12/2015
 • Budget: 149.500€
 • Coördinator :
 • Promotor: DELVAUX Luc (MRAH-KMKG)
 • BELSPO programmabeheerder: JAMART Georges

Documentatie

 

UAV_Reunion
Inzetten van UAV's op Réunion voor de kalibratie van het TCCON en het in kaart brengen van de uitstoot van scheepvaart

 • Projectduur: 01/10/2013 - 31/12/2015
 • Budget: 149.973€
 • Promotor: DESMET Filip (IASB-BIRA)
 • BELSPO programmabeheerder: JAMART Georges

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

 

 

Projecten gefinancierd in het kader van de JPI Cultural Heritage

CHANGES-BE
Changes in cultural Heritage Activities: New Goals and benefits for Economy and Society

 • Projectduur: 1/06/2015 - 31/05/2018
 • Budget: 100 000 €
 • Coördinator: VAN BALEN Koen (KULeuven)
 • BELSPO programmabeheerder: BELLEFLAMME Claudine

Documentatie

 

EURO-MAGIC-BE
A million pictures: Magic Lantern Slide Heritage as Artefacts in the Common European History of Learning

 • Projectduur: 1/06/2015 - 31/05/2018
 • Budget: 100 000 €
 • Coördinator: VAN HOUTTE Kurt (UAntwerpen)
 • BELSPO programmabeheerder: BELLEFLAMME Claudine

Documentatie

 

REDMONEST-BE1
Monitoring dynamic network for existing structures of concrete Cultural Patrimony

 • Projectduur: 01/12/2013 - 28/02/2017
 • Budget: 120.910€
 • Coordinator: CAILLEUX Emmanuel (CSTC/WTCB)
 • BELSPO programmabeheerder: VANCAUWENBERGHE Maaike

Documentatie

 

REDMONEST-BE2
Monitoring dynamic network for existing structures of concrete Cultural Patrimony

 • Projectduur: 01/12/2013 - 28/02/2017
 • Budget: 120.910€
 • Coordinator: COURARD Luc (ULiège)
 • BELSPO programmabeheerder: VANCAUWENBERGHE Maaike

Documentatie

 

EMERISDA-BE
Effectiveness of methods against rising damp in buildings: European practice and perspective

 • Projectduur: 01/12/2013 - 28/02/2017
 • Budget: 158.180€
 • Coordinator: VANHELLEMONT Yves (CSTC/WTCB)
 • BELSPO programmabeheerder: VANCAUWENBERGHE Maaike

Documentatie

 

Over deze website

Cookies policy

Persoonsgegevens

© POD Wetenschapsbeleid