Belspo BRAIN-be 2.0 Sitemap Contact Nieuw Home
BRAIN-be - Projecten

Projecten
As 3: Cultureel, historisch en wetenschappelijk erfgoed

De federale Staat, en in het bijzonder de FWI's, verkrijgt, bewaart, restaureert, beheert en valoriseert collecties en archiefstukken die een materieel en immaterieel cultureel en wetenschappelijk origineel nationaal of internationaal erfgoed vormen - of eraan bijdragen. Door de aanwezige expertise draagt zij ook bij tot de valorisatie van het niet-federale erfgoed.
Dit erfgoed en de erop betrekking hebbende expertises moeten worden geëxploiteerd door (inter)disciplinair onderzoek dat het erfgoed en de expertises in hun sociale, artistieke, historische, geografische, milieugebonden, wetenschappelijke, technische, politieke, archeologische, linguïstische, literaire, muzikale, economische of culturele context plaatst, in een synchronische of diachronisch perspectief.

De onderzoeken omvatten onder andere wetenschappelijke inventarissen, monografische studies, in situ werkzaamheden, onderzoek van materialen en technieken alsook de analyses waarbij een beroep wordt gedaan op methoden die eigen zijn aan de verschillende betrokken disciplines. Ze zullen resulteren in werkzaamheden die nationaal en internationaal erkend worden en die verspreid zullen worden in de vorm van publicaties, conferenties, tentoonstellingen, met de bedoeling de kennis en het erfgoed in diverse maatschappelijke kringen ter beschikking te stellen.

[Beschrijving van de as zoals opgenomen in de nota aan de Ministerraad]

Projecten:

Netwerkprojecten van de oproep 2016

METOX
Metal-oxalates in the 15th and 16th Century Southern Netherlandish oil paintings

 • Projectduur: 15/12/2016 - 15/03/2021
 • Budget: 572.848 €
 • Coördinator: SANYOVA Jana (IRPA-KIK)
 • Promotoren: JANSSENS Koen (UA) BÜCKEN Véronique (MRBAB-KMSKB), DELCORTE Arnaud (UCL)
 • BELSPO programmabeheerder: VANCAUWENBERGHE Maaike

Documentation

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

 

UGESCO
Tijdruimtelijke verrijking van (meta)data voor het optimaliseren van de exploratie en exploitatie van wetenschappelijke collecties

 • Projectduur: 15/12/2016 - 15/03/2019
 • Budget: 527.321 €
 • Coördinator: VERSTOCKT Steven, VAN HOECKE Sofie (UGent)
 • Promotoren: GILLET Florence ROEGES Mathieu (AGR-ARA), VAN HOOLAND Seth (ULB), DE MAEYER Philippe VAN DE WEGHE Nico (UGent), DESMET Piet PAULUSSEN Hans CORNILLIE Frederik (KULeuven)
 • BELSPO programmabeheerder: JAMART Georges

Documentatie

 

VAL-U-SUN
Valorisatie van 70 jaar zonnewaarnemingen van de Koninklijke Sterrenwacht van België

 • Projectduur: 15/12/2016 - 15/03/2021
 • Budget: 450.240 €
 • Coördinator: LEFÈVRE Laure (ORB-KSB)
 • Promotoren: VON SACHS Rainer (UCL)
 • BELSPO programmabeheerder: VANCAUWENBERGHE Maaike

Documentatie

 

PASTECA
Onderzoek van milieuveranderingen in Centraal Afrika op basis van historische foto’s en archieven

 • Projectduur: 15/12/2016 – 15/03/2021
 • Budget: 597.560 €
 • Coördinator: DEWITTE Olivier (MRAC-KMMA)
 • Promotoren: GOVERS Gerard (KULeuven), WOLFF Eléonore (ULB)
 • BELSPO programmabeheerder: VANCAUWENBERGHE Maaike

Documentatie

 

INSIGHT
Intelligente neurale systemen als geïntegreerde erfgoedinstrumenten

 • Projectduur:
 • Budget: 567.195 €
 • Coördinator: KESTEMONT Mike, DAELEMANS Walter, VAN HULLE Dirk (UA)
 • Promotoren: GEURTS Pierre (ULg), VAN KEER Ellen (MRBAB-KMSKB), VERBRUGGEN Christophe, CHAMBERS Sally (UGent), COUDYZER Eva (MRAH-KMKG)
 • BELSPO programmabeheerder: JAMART Georges

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

 

TRANSMEMO
Het Verdriet van België: De familiale transmissie van de herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog

 • Projectduur: 15/01/2017 – 14/04/2019
 • Budget: 571.000 €
 • Coördinator: Bruno DE WEVER (UGent)
 • Promotoren: Olivier LUMINET (UCL), Nico WOUTERS (AGR-ARA)
 • BELSPO programmabeheerder: JAMART Georges

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

 • Evenementen
  • 03-10-2019 - Studiedag, Senaat
   Oorlog, familie en transmissie
   Collaboratie en verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog in de familiale en publieke herinnering in Belgie

   75 jaar na de bevrijding onderzoeken historici en psychologen van het Transmemoonderzoeksteam hoe Belgische families met een collaboratie- of verzetsverleden de oorlog en zijn nasleep herinneren en beleven. Zij nodigen u uit kennis te nemen van de onderzoeksresultaten en mee in dialoog te treden over een gevoelig verleden. In een dagvullend programma presenteert Transmemo de resultaten van het onderzoek en buigen politicologen, psychologen en historici zich over de erfenis van het verleden. Een helpdesk van specialisten geeft advies over bronnen om de eigen familiegeschiedenis te reconstrueren. Met artistieke interventies en een debat tussen opiniemakers van beide kanten van de taalgrens richt dit programma zich tot een breed publiek.
   [Meer Informatie] [Gratis maar verplichte registratie]

 • Media
  • RTBf radio - la 1ère - PODCAST
   Résistance et Collaboration dans les mémoires familiales et publiques en Belgique Émission du 21/09 - 13:00 Ce samedi 21 septembre 2019, Fabienne Vande Meerssche (@fvandemeerssche) reçoit dans LES ECLAIREURS : Olivier Luminet, Psychologue, Directeur de recherches au FNRS, Professeur à l'UCLouvain et à l'ULB, Valérie Rosoux, Philosophe, Docteur en Science politiques, Maître de recherches FNRS et professeur à l'UCLouvain & Bruno De Wever Docteur en Histoire, Président du département d'Histoire de l'UGent, où il enseigne l'Histoire moderne. (coordinateur du projet TRANSMEMO)

HOTSPOTS
Social Hotspots. Procesdossiers als bronnen voor de geschiedenis van de vroegmoderne Nederlanden

 • Projectduur:
 • Budget: 317.000 €
 • Coördinator: DECEULAER Harald (AGR-ARA)
 • Promotoren: ROUSSEAUX Xavier (UCL), VERMEESCH Griet (VUB)
 • BELSPO programmabeheerder: JAMART Georges

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

 

PHOTO-LIT
De Belgische fotoroman: het lokale hergebruik van een Europese culturele praktijk

 • Projectduur: 15/01/2017-30/04/2021
 • Budget: 495.285 €
 • Coördinator: BAETENS Jan (KULeuven)
 • Promotoren: DELVILLE Michel, CURRERI Luciano (ULg), LEMMERS Frédéric (KBR)
 • BELSPO programmabeheerder: JAMART Georges

Documentatie

 

PHYSICAL
Grondige studie naar waterige en solventinteracties bij het reinigen van Aziatisch lakwerk

 • Projectduur:
 • Budget: 396.444 €
 • Coördinator: SAVERWYNS Steven (IRPA-KIK)
 • Promotoren: VANDEPERRE Nathalie (MRAH-KMKG), LYNEN Frederic (UGent)
 • BELSPO programmabeheerder: VANCAUWENBERGHE Maaike

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

 

NATURALHERITAGE
NaturalHeritage.be: Modulair interoperabel database systeem en Portal voor de Belgische Natuurhistorische collecties

 • Projectduur:
 • Budget: 599.886 €
 • Coördinator: SEMAL Patrick (IRSNB-KBIN)
 • Promotoren: VAN DEN SPIEGEL Didier (MRAC-KMMA), ENGLEDOW Henry (JBB-NPB)
 • BELSPO programmabeheerder: VANCAUWENBERGHE Maaike

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

 

NEANDERTAL-3D
Beheer en valorisatie van de digitale collectie van de Belgische menselijke fossielen

 • Projectduur:
 • Budget: 599.426 €
 • Coördinator: VAN SINT JAN Serge (ULB)
 • Promotoren: POLET Caroline (IRSNB-KBIN), JANSEN Bart (VUB)
 • BELSPO programmabeheerder: VANCAUWENBERGHE Maaike

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

 

IMPRESS
Voorbij het levensbeschouwelijke conflict: religie en vrijzinnigheid in de Belgische medische pers (1840-1914)

 • Projectduur: 15/04/2017 – 15/04/2021
 • Budget: 496.691 €
 • Coördinator: WILS Kaat, GOYENS Michèle , VANDENDRIESSCHE Joris (KU Leuven)
 • Promotoren: LEMMERS Frédéric (KBR), VANDERPELEN Cécile (ULB)
 • BELSPO programmabeheerder: JAMART Georges

Documentatie

 

FENESTRA
800 Jaar beglazingsgeschiedenis. Vlakglas en glasramen in de Federale Wetenschappelijke Instellingen

 • Projectduur: 15/01/2017 - 15/04/2021
 • Budget: 588.970 €
 • Coördinator: MEULEBROECK Wendy (VUB)
 • Promotoren: LECOCQ Isabelle (IRPA-KIK), MONTENS Valérie (MRAH-KMKG)
 • BELSPO programmabeheerder: VANCAUWENBERGHE Maaike

Documentatie

 

PROMISE
Het bewaren van veelsoortige online informatie: naar een Belgische strategie

 • Projectduur: 15/01/2017 - 15/04/2019
 • Budget: 399.339 €
 • Coördinator: VANDEPONTSEELE Sophie ISBERGUE Nadège (KBR)
 • Promotoren: DEPOORTERE Rolande, SOYEZ Sébastien (AGR-ARA), DE TERWANGNE Cécile MICHAUX Benoit (UNamur), DI PRETORO Emmanuel (Haute École Paul-Henri Spaak), MECHANT Peter, CHAMBERS Sally (UGent)
 • BELSPO programmabeheerder: JAMART Georges

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

 • Evenementen
  • 18-10-2019 - Colloquium
   ‘Saving the Web: the Promise of a Belgian Web Archive’

   Laat u meenemen achter de schermen van het Rijksarchief en KBR en ontdek hoe webarchivering werkt.
   Tijdens het colloquium worden de resultaten van het PROMISE-onderzoeksproject voorgesteld. Dit onderzoeksproject, dat gefinancierd wordt door BELSPO (BRAIN-be programma), heeft tot doel een gemeenschappelijke federale strategie uit te werken voor het bewaren van het Belgische web.
   [Meer informatie]

COBECORE
Opwaardering van gearchiveerde eco- klimatologische data uit het Kongobekken

 • Projectduur: 1/01/2017 - 15/04/2020
 • Budget: 344.916 €
 • Coördinator: VERBEECK Hans, HUFKENS Koen (UGent)
 • Promotoren: BEECKMAN Hans (MRAC-KMMA), STOFFELEN Piet (JBB-NPB), AMARA Michael (AGR-ARA)
 • BELSPO programmabeheerder: VANCAUWENBERGHE Maaike

Documentatie

 

ORNASACRA
Ornamenta sacra. Iconologische studie van het liturgische erfgoed uit de Zuidelijke Nederlanden (1400-1700)

 • Projectduur: 01/01/2017 - 15/04/2020
 • Budget: 348.506 €
 • Coördinator: DEKONINCK Ralph (UCL)
 • Promotoren: BAERT Barbara (KULeuven), CLAES Marie-Christine (IRPA-KIK)
 • BELSPO programmabeheerder: JAMART Georges

Documentatie

 

NAMED
Invloed van natuur op verdeling mentale gezondheid

 • Projectduur:
 • Budget: 353.822 €
 • Coördinator: KEUNE Hans (INBO)
 • Promotoren: VAN NIEUWENHUYSE An (ISP-WIV), THOMAS Isabelle (UCL), BASTIAENS Hilde REMMEN Roy (UA), NAWROT Tim (UHasselt)
 • BELSPO programmabeheerder: BOURGEOIS Emmanuèle

Documentatie

 

Netwerkprojecten van de oproep 2014

COLDCASE
Heropening van de Bernissart Iguanodon Misdaad Scene

 • Projectduur: 15/12/2014 - 15/03/2019
 • Budget: 877.448€
 • Coördinator: GODEFROIT Pascal (IRSNB-KBIN)
 • Promotoren: CLAEYS Philippe (VUB); BAELE Jean-Marc (UMons)
 • BELSPO programmabeheerder: VANCAUWENBERGHE Maaike

Documentatie

 

CONGOCONNECT
Connecties/Collecties: machtsobjecten en instituties in noordoost-Congo (1800-1960)

 • Projectduur: 15/12/2014 - 15/03/2019
 • Budget: 752.275€
 • Coördinator: STROEKEN Koen (UGent)
 • Promotoren: COUTTENIER Maarten (MRAC-KMMA); CHIKHA Chokri Ben (HoGent)
 • BELSPO programmabeheerder: MATHIEU Christine

Documentatie

 

EACOM
Egyptische en Afrikaanse kopermetallurgie in de Federale collecties: context, conservatie en erfgoedwaarde

 • Projectduur: 15/12/2014 - 15/03/2019
 • Budget: 679.007 €
 • Coördinator: DELVAUX Luc (MRAH-KMKG)
 • Promotoren: SMITH Alexandre (MRAC-KMMA); DEGRYSE Patrick (KULeuven); NIKIS Nicolas (ULB); DE PUTTER Thierry (MRAC-KMMA)
 • BELSPO programmabeheerder: MATHIEU Christine

Documentatie

 

GRESP-HEALTH
Impact van groene en blauwe ruimte op specifieke morbiditeit en mortaliteit in België

 • Projectduur: 15/12/2014 - 15/03/2019
 • Budget: 808.758 €
 • Coördinator: NEMERY Benoit (KULeuven)
 • Promotoren: THOMAS Isabelle (UCL); NAWROT Tim (UHasselt); BOULAND Catherine (ULB); DEBOOSERE Patrick (VUB); VAN NIEUWENHUYSE An (ISP-WIV)
 • BELSPO programmabeheerder: VANCAUWENBERGHE Maaike

Documentatie

 

HERBAXYLAREDD
Interdisciplinaire exploitatie van het federaal Herbarium en Xylarium ten behoeve van tropisch bosbeheer

 • Projectduur: 15/12/2014 - 15/03/2019
 • Budget: 875.063 €
 • Coördinator: BEECKMAN Hans (MRAC-KMMA)
 • Promotoren: JANSSENS Steven (JBB-NPB); FAYOLLE Adeline (ULg); VAN ACKER Joris (UGent); MWERU MATE Jean-Pierre (ERARIFT (RDC)); ESPINOZA Edgard (US Fish and Wildlife Service (USA))
 • BELSPO programmabeheerder: VANCAUWENBERGHE Maaike

Documentatie

 

IMMIBEL
Uitgesloten of verwelkomd? Clusters van buitenlandse inwijkelingen in België, c. 1840-1890

 • Projectduur: 15/12/2014 - 15/03/2019
 • Budget: 896.930 €
 • Coördinator: WINTER Anne (VUB)
 • Promotoren: BERTRAMS Kenneth (ULB); GREEFS Hilde (UA); WILLEMS Bart (AGR-ARA)
 • BELSPO programmabeheerder: MATHIEU Christine

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

 • Media
  • You Tube: Sarah geeft de aftrap van het IMMIBEL-project
   Op 1 oktober 2015 gingen in het Algemeen Rijksarchief enkele BRAIN-projectmedewerkers van start. We laten ze de komende maanden zelf hun project toelichten

 

JUSINBELLGIUM
Een eeuw gangmakende jurisprudentie. Een digitale databank van Belgische precedenten in internationale rechtspraak, 1914-2014

 • Projectduur: 15/12/2014 - 15/03/2019
 • Budget: 684.925 €
 • Coördinator: LAGROU Pieter (ULB)
 • Promotoren: DUBOIS Sébastien (AGR-ARA); WOUTERS Jan (KULeuven); FORM Wolfgang (Philipps-University Marburg (DE))
 • BELSPO programmabeheerder: MATHIEU Christine

Documentatie

 

 

Netwerkprojecten van de oproep 2012

4DEMON
4 decennia van Belgische mariene monitoring: opwaarderen van historische gegevens voor de huidige noden

 • Projectduur: 01/10/2013 - 31/12/2017
 • Budget: 999.071€
 • Coördinator : DE CAUWER Karien (IRSNB-KBIN)
 • Promotoren: DE WITTE Bavo (ILVO); SABBE Koen (UGent); DENEUDT Klaas (VLIZ); BORGES Alberto (ULg)
 • BELSPO programmabeheerder: COX David

Documentatie

BAREO
Belgische archeologische expedities naar het Nabije Oosten. Erfgoed in de federale instellingen

 • Projectduur: 01/10/2013 - 31/12/2017
 • Budget: 760.700€
 • Coördinator : GUBEL Eric (MRAH-KMKG)
 • Promotoren: VAN NEER Wim (IRSNB-KBIN); HAERINCK Ernie (UGent)  
 • BELSPO programmabeheerder: VANCAUWENBERGHE Maaike

Documentatie

 

GWB
The Great War from Below Multiple Mobility and Cultural Dynamics in Belgium (1900-1930)

 • Projectduur: 01/10/2013 - 31/12/2017
 • Budget: 872.454€
 • Coördinator: WOUTERS Nico (CEGES-SOMA)
 • Promotoren: AMARA Michaël (AGR-ARA); TIXHON Axel (UNamur); VRINTS Antoon (UGent); MATTHYS Koenraad (KULeuven)
 • BELSPO programmabeheerder: MATHIEU Christine

Documentatie

 

MEMEX WWI
Wrok en erkenning : het ervaren en herinneren van de Grote Oorlog in België

 • Projectduur: 01/10/2013 - 30/06/2018
 • Budget: 1.071.532€
 • Coördinator : VAN YPERSELE Laurence (UCL)
 • Promotoren: VRINTS Antoon (UGent); KLEIN Olivier (ULB); BREMS Elke (KULeuven); KESTELOOT Chantal (CEGES-SOMA)
 • BELSPO programmabeheerder: MATHIEU Christine

Documentatie

 

PALEURAFRICA
De oorsprong van de moderne Europese faunas gebaseerd op de Paleogene Midden-Afrikaanse collecties

 • Projectduur: 01/10/2013 - 31/12/2017
 • Budget: 892.135€
 • Coördinator : SMITH Thierry (IRSNB-KBIN)
 • Promotoren: FERNANDEZ-ALONSO Max (MRAC-KMMA); LOUWYE Stephen (UGent); YANS Johan (UNamur); GUNNELL Gregg-Duke (University Lemur Center, USA); STEVENS Nancy-(Ohio University, USA)
 • BELSPO programmabeheerder: VANCAUWENBERGHE Maaike

Documentatie

 

TIC-BELGIUM
Transnational Belgium. International social reform organisations and congresses, 1840-1914

 • Projectduur: 01/10/2013 - 31/12/2017
 • Budget: 910.891€
 • Coördinator : VERBRUGGEN Christophe (UGent)
 • Promotoren: ROUSSEAUX Xavier (UCL); VELLE Karel (AGR-ARA); VAN HOOLAND Seth (ULB); RANDERAAD Nico (UM, NL)
 • BELSPO programmabeheerder: MATHIEU Christine

Documentatie

 

ELINC
Europees Lakwerk in Context: kunsthistorische, technologische en chemische karakterisering van Europees lakwerk in federale collecties

 • Projectduur: 01/10/2013 - 31/12/2017
 • Budget: 937.698€
 • Coördinator: SAVERWYNS Steven (IRPA-KIK)
 • Promotoren: INDEKEU Charles (UA); VAN BINNEBEKE Emile (MRAH-KMKG)
 • BELSPO programmabeheerder: VANCAUWENBERGHE Maaike

Documentatie

 

Pioniersprojecten van de oproep 2013

VERONA
Van Eyck onderzoek in open access

 • Projectduur: 01/10/2013 - 31/12/2015
 • Budget: 150.000€
 • Promotor: FRANSEN Bart (IRPA-KIK)
 • BELSPO programmabeheerder: JAMART Georges

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

 • Reports
 • Evenementen
  • 14-01-2020 - Prijsuitreiking
   Heritage Science in Open Access
   European Heritage Award Europa Nostra Award 2019 in de categorie Onderzoek voor VERONA Van Eyck Research in OpeN Access
   [Uitnodiging]

 • Media
  • Persbericht (14-01-2020)
   Ontdek online het volledige geschilderde oeuvre en de unieke miniaturen van Jan Van Eyck & European Heritage Award
  • Communiqué de presse (14-01-2020)
   L'oeuvre picturale complète et les miniatures uniques de Jan Van Eyck à découvrir en ligne

 

Pioniersprojecten van de oproep 2012

NeoMI
Een nieuwe omgeving voor de organisatie van muziekinstrumenten

 • Projectduur: 01/10/2013 - 31/12/2015
 • Budget: 149.906 €
 • Coördinator : WEISSER Stéphanie (MRAH-KMKG)
 • Promotoren: MELOT Hadrien (UMONS); SIEBERT Xavier (UMONS)
 • BELSPO programmabeheerder: JAMART Georges

Documentatie

 

GuilleMets
De Meesters van Guillebert de Mets: Een interdisciplinaire aanpak

 • Projectduur: 01/10/2013 - 31/12/2015
 • Budget: 74.907 €
 • Promotor: VANWIJNSBERGHE Dominique (IRPA-KIK)
 • BELSPO programmabeheerder: JAMART Georges

Documentatie

 

 

Over deze website

Cookies policy

Persoonsgegevens

© 2020 POD Wetenschapsbeleid