Belspo BRAIN-be 2.0 Sitemap Contact Nieuw Home
BRAIN-be - Projecten

Projecten
As 3: Cultureel, historisch en wetenschappelijk erfgoed

De federale Staat, en in het bijzonder de FWI's, verkrijgt, bewaart, restaureert, beheert en valoriseert collecties en archiefstukken die een materieel en immaterieel cultureel en wetenschappelijk origineel nationaal of internationaal erfgoed vormen - of eraan bijdragen. Door de aanwezige expertise draagt zij ook bij tot de valorisatie van het niet-federale erfgoed.
Dit erfgoed en de erop betrekking hebbende expertises moeten worden geëxploiteerd door (inter)disciplinair onderzoek dat het erfgoed en de expertises in hun sociale, artistieke, historische, geografische, milieugebonden, wetenschappelijke, technische, politieke, archeologische, linguïstische, literaire, muzikale, economische of culturele context plaatst, in een synchronische of diachronisch perspectief.

De onderzoeken omvatten onder andere wetenschappelijke inventarissen, monografische studies, in situ werkzaamheden, onderzoek van materialen en technieken alsook de analyses waarbij een beroep wordt gedaan op methoden die eigen zijn aan de verschillende betrokken disciplines. Ze zullen resulteren in werkzaamheden die nationaal en internationaal erkend worden en die verspreid zullen worden in de vorm van publicaties, conferenties, tentoonstellingen, met de bedoeling de kennis en het erfgoed in diverse maatschappelijke kringen ter beschikking te stellen.

[Beschrijving van de as zoals opgenomen in de nota aan de Ministerraad]

Projecten:

Netwerkprojecten van de oproep 2016

UGESCO
Tijdruimtelijke verrijking van (meta)data voor het optimaliseren van de exploratie en exploitatie van wetenschappelijke collecties

 • Projectduur: 15/12/2016 - 15/03/2019
 • Budget: 527.321 €
 • Coördinator: VERSTOCKT Steven, VAN HOECKE Sofie (UGent)
 • Promotoren: GILLET Florence ROEGES Mathieu (AGR-ARA), VAN HOOLAND Seth (ULB), DE MAEYER Philippe VAN DE WEGHE Nico (UGent), DESMET Piet PAULUSSEN Hans CORNILLIE Frederik (KULeuven)
 • BELSPO programmabeheerder: JAMART Georges

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

 • Reports
  • Final Report 2020: Upscaling the Geo-temporal Enrichment, exploration and exploitation of Scientific COllections (UGESCO)
  • Summary: Upscaling the Geo-temporal Enrichment, exploration and exploitation of Scientific COllections (UGESCO)
  • Samenvatting: Tijdruimtelijke verrijking van (meta)data voor het optimaliseren van de exploratie en exploitatie van wetenschappelijke collecties (UGESCO)
  • Résumé: Enrichissement Spatio-temporel des métadonnées pour améliorer l'exploration et l'exploitation des collections scientifiques (UGESCO)

 

VAL-U-SUN
Valorisatie van 70 jaar zonnewaarnemingen van de Koninklijke Sterrenwacht van België

 • Projectduur: 15/12/2016 - 15/03/2021
 • Budget: 450.240 €
 • Coördinator: LEFÈVRE Laure (ORB-KSB)
 • Promotoren: VON SACHS Rainer (UCLouvain)
 • BELSPO programmabeheerder: JAMART Georges

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

 • Reports
  • Final Report: Valorization of 70 years Solar Observations from the Royal Observatory of Belgium (VAL-U-SUN)
  • Samenvatting: Valorization of 70 years Solar Observations from the Royal Observatory of Belgium (VAL-U-SUN)
  • Résumé: Valorization of 70 years Solar Observations from the Royal Observatory of Belgium (VAL-U-SUN)
  • Summary: Valorization of 70 years Solar Observations from the Royal Observatory of Belgium (VAL-U-SUN)

PASTECA
Onderzoek van milieuveranderingen in Centraal Afrika op basis van historische foto’s en archieven

 • Projectduur: 15/12/2016 – 15/03/2021
 • Budget: 597.560 €
 • Coördinator: DEWITTE Olivier (MRAC-KMMA)
 • Promotoren: GOVERS Gerard (KULeuven), WOLFF Eléonore (ULB)
 • BELSPO programmabeheerder: VANCAUWENBERGHE Maaike

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

 • Reports
  • Final Report: Historical aerial Photographs and ArchiveS to assess Environmental Changes in Central Africa (PASTECA)
  • Samenvatting: Onderzoek van milieuveranderingen in Centraal Afrika op basis van historische foto’s en archieven (PASTECA)
  • Résumé: Utilisation des photos aériennes historiques et des archives pour l'évaluation des changements environnementaux en Afrique centrale (PASTECA)
  • Summary: Historical aerial Photographs and ArchiveS to assess Environmental Changes in Central Africa (PASTECA)

INSIGHT
Intelligente neurale systemen als geïntegreerde erfgoedinstrumenten

 • Projectduur: 15/12/2016 - 15/03/2021
 • Budget: 567.195 €
 • Coördinator: KESTEMONT Mike, DAELEMANS Walter, VAN HULLE Dirk (UA)
 • Promotoren: GEURTS Pierre (ULiège), VAN KEER Ellen (MRBAB-KMSKB), VERBRUGGEN Christophe, CHAMBERS Sally (UGent), COUDYZER Eva (MRAH-KMKG)
 • BELSPO programmabeheerder: JAMART Georges

Documentatie

 

TRANSMEMO
Het Verdriet van België: De familiale transmissie van de herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog

 • Projectduur: 15/01/2017 – 14/04/2019
 • Budget: 571.000 €
 • Coördinator: Bruno DE WEVER (UGent)
 • Promotoren: Olivier LUMINET (UCLouvain), Nico WOUTERS (AGR-ARA)
 • BELSPO programmabeheerder: JAMART Georges

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

 • Reports
  • Final Report: The Sorrows of Belgium: WWII memories and family transmission (TRANSMEMO)
  • Samenvatting: The Sorrows of Belgium: WWII memories and family transmission (TRANSMEMO)
  • Résumé: The Sorrows of Belgium: WWII memories and family transmission (TRANSMEMO)
  • Summary: The Sorrows of Belgium: WWII memories and family transmission (TRANSMEMO)

 • Evenementen
  • 03-10-2019 - Studiedag, Senaat
   Oorlog, familie en transmissie
   Collaboratie en verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog in de familiale en publieke herinnering in Belgie

   75 jaar na de bevrijding onderzoeken historici en psychologen van het Transmemoonderzoeksteam hoe Belgische families met een collaboratie- of verzetsverleden de oorlog en zijn nasleep herinneren en beleven. Zij nodigen u uit kennis te nemen van de onderzoeksresultaten en mee in dialoog te treden over een gevoelig verleden. In een dagvullend programma presenteert Transmemo de resultaten van het onderzoek en buigen politicologen, psychologen en historici zich over de erfenis van het verleden. Een helpdesk van specialisten geeft advies over bronnen om de eigen familiegeschiedenis te reconstrueren. Met artistieke interventies en een debat tussen opiniemakers van beide kanten van de taalgrens richt dit programma zich tot een breed publiek.
   [Meer Informatie] [Gratis maar verplichte registratie]

 • Media
  • Les Transmissions. La guerre en héritage - PODCAST
   (De overdracht. De erfenis van de oorlog)
   Een reeks van drie podcasts (in het Frans): het verhaal van de nakomelingen van hen die tijdens de Tweede Wereldoorlog met of tegen de Duitse bezetter gevochten hebben.
  • RTBf radio - la 1ère - PODCAST
   Résistance et Collaboration dans les mémoires familiales et publiques en Belgique Émission du 21/09 - 13:00 Ce samedi 21 septembre 2019, Fabienne Vande Meerssche (@fvandemeerssche) reçoit dans LES ECLAIREURS : Olivier Luminet, Psychologue, Directeur de recherches au FNRS, Professeur à l'UCLouvain et à l'ULB, Valérie Rosoux, Philosophe, Docteur en Science politiques, Maître de recherches FNRS et professeur à l'UCLouvain & Bruno De Wever Docteur en Histoire, Président du département d'Histoire de l'UGent, où il enseigne l'Histoire moderne. (coordinateur du projet TRANSMEMO)

HOTSPOTS
Social Hotspots. Procesdossiers als bronnen voor de geschiedenis van de vroegmoderne Nederlanden

 • Projectduur: 01/10/2017 - 30/09/2021
 • Budget: 317.000 €
 • Coördinator: DECEULAER Harald (AGR-ARA)
 • Promotoren: ROUSSEAUX Xavier (UCLouvain), VERMEESCH Griet (VUB)
 • BELSPO programmabeheerder: JAMART Georges

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

 • Reports:
  • Final Report: Social Hotspots. High Courts of Justice Files, sources for Low Countries history (HOTSPOTS)

 • Event
  • 16-09-2022 | Workshop 'Social Hotspots'
   Artificiële intelligentie en burgerwetenschap in gerechtelijk archief uit het ancien régime

   De archiefwereld staat aan de vooravond van een revolutie. Op basis van vaak eeuwenoude archieven wordt op verschillende plaatsen de aanzet gegeven voor een hele nieuwe onderzoeksinfrastructuur. Door digitalisering, het werken met vrijwilligers, Citizen Science (burgerwetenschap), de toepassing van artificiële intelligentie en het creëren van doorzoekbare bestanden en databanken wordt steeds meer materiaal beschikbaar. Onderzoeksmogelijkheden worden parallel steeds ruimer. Dergelijke projecten plaatsen we centraal in deze workshop in het Algemeen Rijksarchief.
   Meer informatie, het programma en inschrijving... 

 • Media

 

PHOTO-LIT
De Belgische fotoroman: het lokale hergebruik van een Europese culturele praktijk

 • Projectduur: 15/01/2017-30/04/2021
 • Budget: 495.285 €
 • Coördinator: BAETENS Jan (KULeuven)
 • Promotoren: DELVILLE Michel, CURRERI Luciano (ULiège), LEMMERS Frédéric (KBR)
 • BELSPO programmabeheerder: JAMART Georges

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

 • Reports
  • Final Report: The Belgian photonovel: the local reuse of a European cultural practice (PHOTO-LIT)
  • Samenvatting: The Belgian photonovel: the local reuse of a European cultural practice (PHOTO-LIT)
  • Résumé: The Belgian photonovel: the local reuse of a European cultural practice (PHOTO-LIT)
  • Summary: The Belgian photonovel: the local reuse of a European cultural practice (PHOTO-LIT)

PHYSICAL
Grondige studie naar waterige en solventinteracties bij het reinigen van Aziatisch lakwerk

 • Projectduur: 15/01/2017 - 15/04/2021
 • Budget: 396.444 €
 • Coördinator: SAVERWYNS Steven (IRPA-KIK)
 • Promotoren: VANDEPERRE Nathalie (MRAH-KMKG), LYNEN Frederic (UGent)
 • BELSPO programmabeheerder: VANCAUWENBERGHE Maaike

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

 • Reports
  • Final Report: Profound study of Hydrous and Solvent Interactions in Cleaning Asian Lacquer (PHYSICAL)
  • Samenvatting: Profound study of Hydrous and Solvent Interactions in Cleaning Asian Lacquer (PHYSICAL)
  • Résumé: Profound study of Hydrous and Solvent Interactions in Cleaning Asian Lacquer (PHYSICAL)
  • Summary: Profound study of Hydrous and Solvent Interactions in Cleaning Asian Lacquer (PHYSICAL)

NATURALHERITAGE
NaturalHeritage.be: Modulair interoperabel database systeem en Portal voor de Belgische Natuurhistorische collecties

 • Projectduur: 15/01/2017-15/04/2019
 • Budget: 599.886 €
 • Coördinator: SEMAL Patrick (IRSNB-KBIN)
 • Promotoren: VAN DEN SPIEGEL Didier (MRAC-KMMA), ENGLEDOW Henry (JBB-NPB)
 • BELSPO programmabeheerder: VANCAUWENBERGHE Maaike

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

 • Reports
  • Final Report 2019: NaturalHeritage.be: Modular interoperable database system and Portal for Belgian Natural History Collections (NATURALHERITAGE)
   • annex 1: The DaRWIN Collection Management System
   • annex 2: The labels module of the DaRWIN Collection Management System
   • annex 3: The Loans module of DaRWIN
   • annex 4: The Import module of the DaRWIN Collection Management System
   • annex 5: The Nagoya and ABS and CITES modules
   • annex 6: Integration of new DaRWIN in existing CMS
   • annex 7: The GeoDaRWIN Collection Management System
   • annex 8: The Botanical Collections Management System
   • annex 9: The Virtual collections Module
   • annex 10: The (re)Indexing System and Research portal
   • annex 11: New CETAF Passport and Collections Registry_ Spinoff of the NH Project
  • Samenvatting: NaturalHeritage.be: Modular interoperable database system and Portal for Belgian Natural History Collections (NATURALHERITAGE)
  • Résumé: NaturalHeritage.be: Modular interoperable database system and Portal for Belgian Natural History Collections (NATURALHERITAGE)
  • Summary: NaturalHeritage.be: Modular interoperable database system and Portal for Belgian Natural History Collections (NATURALHERITAGE)

 

NEANDERTAL-3D
Beheer en valorisatie van de digitale collectie van de Belgische menselijke fossielen

 • Projectduur: 15/01/2017-15/04/2019
 • Budget: 599.426 €
 • Coördinator: VAN SINT JAN Serge (ULB)
 • Promotoren: POLET Caroline (IRSNB-KBIN), JANSEN Bart (VUB)
 • BELSPO programmabeheerder: VANCAUWENBERGHE Maaike

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

 • Reports
  • Final Report: Management and valorisation of the digitised Belgian human remains collection (NEANDERTAL-3D)
  • Samenvatting: Management and valorisation of the digitised Belgian human remains collection (NEANDERTAL-3D)
  • Résumé: Management and valorisation of the digitised Belgian human remains collection (NEANDERTAL-3D)
  • Summary: Management and valorisation of the digitised Belgian human remains collection (NEANDERTAL-3D)

 

IMPRESS
Voorbij het levensbeschouwelijke conflict: religie en vrijzinnigheid in de Belgische medische pers (1840-1914)

 • Projectduur: 15/04/2017 – 15/04/2021
 • Budget: 496.691 €
 • Coördinator: WILS Kaat, GOYENS Michèle , VANDENDRIESSCHE Joris (KU Leuven)
 • Promotoren: LEMMERS Frédéric (KBR), VANDERPELEN Cécile (ULB)
 • BELSPO programmabeheerder: JAMART Georges

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

 • Reports
  • Final Report: Beyond ideological conflict: religion and freethought in the Belgian medical press, 1840-1914 (IMPRESS)
  • Samenvatting: Beyond ideological conflict: religion and freethought in the Belgian medical press, 1840-1914 (IMPRESS)
  • Résumé:Beyond ideological conflict: religion and freethought in the Belgian medical press, 1840-1914 (IMPRESS)
  • Summary: Beyond ideological conflict: religion and freethought in the Belgian medical press, 1840-1914 (IMPRESS)

 

FENESTRA
800 Jaar beglazingsgeschiedenis. Vlakglas en glasramen in de Federale Wetenschappelijke Instellingen

 • Projectduur: 15/01/2017 - 15/04/2021
 • Budget: 588.970 €
 • Coördinator: MEULEBROECK Wendy (VUB)
 • Promotoren: LECOCQ Isabelle (IRPA-KIK), MONTENS Valérie (MRAH-KMKG)
 • BELSPO programmabeheerder: VANCAUWENBERGHE Maaike

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

 • Reports
  • Final Report: 800 Years of FENESTRAtion history. Flat glass and windows in Federal Scientific Institutes
  • Samenvatting: 800 Years of FENESTRAtion history. Flat glass and windows in Federal Scientific Institutes
  • Résumé: 800 Years of FENESTRAtion history. Flat glass and windows in Federal Scientific Institutes
  • Summary: 800 Years of FENESTRAtion history. Flat glass and windows in Federal Scientific Institutes

 

PROMISE
Het bewaren van veelsoortige online informatie: naar een Belgische strategie

 • Projectduur: 15/01/2017 - 15/04/2019
 • Budget: 399.339 €
 • Coördinator: VANDEPONTSEELE Sophie ISBERGUE Nadège (KBR)
 • Promotoren: DEPOORTERE Rolande, SOYEZ Sébastien (AGR-ARA), DE TERWANGNE Cécile MICHAUX Benoit (UNamur), DI PRETORO Emmanuel (Haute École Paul-Henri Spaak), MECHANT Peter, CHAMBERS Sally (UGent)
 • BELSPO programmabeheerder: JAMART Georges

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

 • Reports
  • Final Report 2020: Preserving Online Multiple Information: towards a Belgian strategy (PROMISE)
  • Summary: Preserving Online Multiple Information: towards a Belgian strategy (PROMISE)
  • Samenvatting: Het bewaren van veelsoortige online informatie: naar een Belgische strategie (PROMISE)
  • Résumé: Préserver les multiples informations en ligne : vers une stratégie belge

 • Evenementen
  • 18-10-2019 - Colloquium
   ‘Saving the Web: the Promise of a Belgian Web Archive’

   Laat u meenemen achter de schermen van het Rijksarchief en KBR en ontdek hoe webarchivering werkt.
   Tijdens het colloquium worden de resultaten van het PROMISE-onderzoeksproject voorgesteld. Dit onderzoeksproject, dat gefinancierd wordt door BELSPO (BRAIN-be programma), heeft tot doel een gemeenschappelijke federale strategie uit te werken voor het bewaren van het Belgische web.
   [Meer informatie]

COBECORE
Opwaardering van gearchiveerde eco- klimatologische data uit het Kongobekken

 • Projectduur: 1/01/2017 - 15/04/2020
 • Budget: 344.916 €
 • Coördinator: VERBEECK Hans, HUFKENS Koen (UGent)
 • Promotoren: BEECKMAN Hans (MRAC-KMMA), STOFFELEN Piet (JBB-NPB), AMARA Michael (AGR-ARA)
 • BELSPO programmabeheerder: VANCAUWENBERGHE Maaike

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

 • Reports
  • Final Report: Congo basin eco-climatological data recovery and valorisation (COBECORE)
  • Samenvatting: Congo basin eco-climatological data recovery and valorisation (COBECORE)
  • Résumé: Congo basin eco-climatological data recovery and valorisation (COBECORE)
  • Summery: Congo basin eco-climatological data recovery and valorisation (COBECORE)

 

ORNASACRA
Ornamenta sacra. Iconologische studie van het liturgische erfgoed uit de Zuidelijke Nederlanden (1400-1700)

 • Projectduur: 01/01/2017 - 15/04/2020
 • Budget: 348.506 €
 • Coördinator: DEKONINCK Ralph (UCLouvain)
 • Promotoren: BAERT Barbara (KULeuven), CLAES Marie-Christine (IRPA-KIK)
 • BELSPO programmabeheerder: JAMART Georges

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

 • Reports
  • Final Report: Ornamenta Sacra. Iconological Study of the Liturgical Heritage from the Southern Netherlands (1400-1700) (ORNASACRA)
  • Samenvatting: Ornamenta Sacra. Iconological Study of the Liturgical Heritage from the Southern Netherlands (1400-1700) (ORNASACRA)
  • Résumé:Ornamenta Sacra. Iconological Study of the Liturgical Heritage from the Southern Netherlands (1400-1700) (ORNASACRA)
  • Summary: Ornamenta Sacra. Iconological Study of the Liturgical Heritage from the Southern Netherlands (1400-1700) (ORNASACRA)

 

NAMED
Invloed van natuur op verdeling mentale gezondheid

 • Projectduur: 1/01/2017-15/04/2020
 • Budget: 353.822 €
 • Coördinator: KEUNE Hans (INBO)
 • Promotoren: VAN NIEUWENHUYSE An (ISP-WIV), THOMAS Isabelle (UCLouvain), BASTIAENS Hilde REMMEN Roy (UA), NAWROT Tim (UHasselt)
 • BELSPO programmabeheerder: BOURGEOIS Emmanuèle

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

 • Reports
  • Final Report: Nature Impact on Mental Health Distribution (NAMED)
  • Samenvatting: Nature Impact on Mental Health Distribution (NAMED)
  • Résumé: Nature Impact on Mental Health Distribution (NAMED)
  • Summary: Nature Impact on Mental Health Distribution (NAMED)

 • Evenement
  • 19-10-2021- Symposium urbane gezondheid.
   Op 19 oktober 2021, organiseerden de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Antwerpen in samenwerking met Belspo, Innoviris en de onderzoekspartners (UCLouvain, Sciensano, KULeuven, INBO, UHasselt) het Symposium "Urbane Gezondheid Brussel". Hierop presenteerden de twee onderzoeksprojecten Green & Quiet en NAMED de gemeten en gepercipieerde impact van de Brusselse leefomgeving op gezondheid en welzijn. Het symposium eindigde met een boeiend panelgesprek tussen actoren uit de omgevings- en gezondheidssector, met de aanwezigheid van een beleidsmaker.
   Info

   Presentations Streaming (YouTube)

Netwerkprojecten van de oproep 2014

COLDCASE
Heropening van de Bernissart Iguanodon Misdaad Scene

 • Projectduur: 15/12/2014 - 15/03/2019
 • Budget: 877.448€
 • Coördinator: GODEFROIT Pascal (IRSNB-KBIN)
 • Promotoren: CLAEYS Philippe (VUB); BAELE Jean-Marc (UMons)
 • BELSPO programmabeheerder: VANCAUWENBERGHE Maaike

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

 • Reports
  • Final Report: Re-opening of the Bernissart Iguanodon crime scene (COLDCASE)
  • Samenvatting: Heropening van de Bernissart Iguanodon Misdaad Scene (COLDCASE)
  • Résumé: Ré-ouverture de la scène de crime des Iguanodons de Bernissart (COLDCASE)
  • Summary: Re-opening of the Bernissart Iguanodon crime scene (COLDCASE)

 

CONGOCONNECT
Connecties/Collecties: machtsobjecten en instituties in noordoost-Congo (1800-1960)

 • Projectduur: 15/12/2014 - 15/03/2019
 • Budget: 752.275€
 • Coördinator: STROEKEN Koen (UGent)
 • Promotoren: COUTTENIER Maarten (MRAC-KMMA); CHIKHA Chokri Ben (HoGent)
 • BELSPO programmabeheerder: MATHIEU Christine

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

 • Reports
  • Final Report: Connections/Collections: power objects and institutions in north-east Congo (1800-1960) (CONGOCONNECT)
  • Samenvatting: Connections/Collections: power objects and institutions in north-east Congo (1800-1960) (CONGOCONNECT)
  • Résumé: Connections/Collections: power objects and institutions in north-east Congo (1800-1960) (CONGOCONNECT)
  • Summary: Connections/Collections: power objects and institutions in north-east Congo (1800-1960) (CONGOCONNECT)

 

EACOM
Egyptische en Afrikaanse kopermetallurgie in de Federale collecties: context, conservatie en erfgoedwaarde

 • Projectduur: 15/12/2014 - 15/03/2019
 • Budget: 679.007 €
 • Coördinator: DELVAUX Luc (MRAH-KMKG)
 • Promotoren: SMITH Alexandre (MRAC-KMMA); DEGRYSE Patrick (KULeuven); NIKIS Nicolas (ULB); DE PUTTER Thierry (MRAC-KMMA)
 • BELSPO programmabeheerder: MATHIEU Christine

Documentatie

 

GRESP-HEALTH
Impact van groene en blauwe ruimte op specifieke morbiditeit en mortaliteit in België

 • Projectduur: 15/12/2014 - 15/03/2019
 • Budget: 808.758 €
 • Coördinator: NEMERY Benoit (KULeuven)
 • Promotoren: THOMAS Isabelle (UCLouvain); NAWROT Tim (UHasselt); BOULAND Catherine (ULB); DEBOOSERE Patrick (VUB); VAN NIEUWENHUYSE An (ISP-WIV)
 • BELSPO programmabeheerder: VANCAUWENBERGHE Maaike

Documentatie

 

HERBAXYLAREDD
Interdisciplinaire exploitatie van het federaal Herbarium en Xylarium ten behoeve van tropisch bosbeheer

 • Projectduur: 15/12/2014 - 15/03/2019
 • Budget: 875.063 €
 • Coördinator: BEECKMAN Hans (MRAC-KMMA)
 • Promotoren: JANSSENS Steven (JBB-NPB); FAYOLLE Adeline (ULiège); VAN ACKER Joris (UGent); MWERU MATE Jean-Pierre (ERARIFT (RDC)); ESPINOZA Edgard (US Fish and Wildlife Service (USA))
 • BELSPO programmabeheerder: VANCAUWENBERGHE Maaike

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

 • Reports
  • Final Report: Interdisciplinary exploitation of the federal Herbarium and Xylarium for tropical forest management (HERBAXYLAREDD)
  • Samenvatting: Interdisciplinary exploitation of the federal Herbarium and Xylarium for tropical forest management (HERBAXYLAREDD)
  • Résumé: Interdisciplinary exploitation of the federal Herbarium and Xylarium for tropical forest management (HERBAXYLAREDD)
  • Summary: Interdisciplinary exploitation of the federal Herbarium and Xylarium for tropical forest management (HERBAXYLAREDD)

 

IMMIBEL
Uitgesloten of verwelkomd? Clusters van buitenlandse inwijkelingen in België, c. 1840-1890

 • Projectduur: 15/12/2014 - 15/03/2019
 • Budget: 896.930 €
 • Coördinator: WINTER Anne (VUB)
 • Promotoren: BERTRAMS Kenneth (ULB); GREEFS Hilde (UA); WILLEMS Bart (AGR-ARA)
 • BELSPO programmabeheerder: MATHIEU Christine

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

 • Media
 • Reports
  • Final Report: Outcast or Embraced? Clusters of Foreign Immigrants in Belgium,
   c. 1840-1890 (IMMIBEL)
  • Samenvatting: Outcast of omarmd? Clusters van buitenlandse immigranten in België, c. 1840-1890 (IMMIBEL)
  • Résumé: Exclus ou bienvenus ? Réseaux d’immigrants étrangers en Belgique, 1840-1890 (IMMIBEL)
  • Summary: Outcast or Embraced? Clusters of Foreign Immigrants in Belgium, c. 1840-1890 (IMMIBEL)

JUSINBELLGIUM
Een eeuw gangmakende jurisprudentie. Een digitale databank van Belgische precedenten in internationale rechtspraak, 1914-2014

 • Projectduur: 15/12/2014 - 15/03/2019
 • Budget: 684.925 €
 • Coördinator: LAGROU Pieter (ULB)
 • Promotoren: DUBOIS Sébastien (AGR-ARA); WOUTERS Jan (KULeuven); FORM Wolfgang (Philipps-University Marburg (DE))
 • BELSPO programmabeheerder: MATHIEU Christine

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

 • Reports
  • Final Report 2020: A Century of Pioneering Case-Law. A Digital Database of Belgian Precedents of International Justice, 1914-2014
  • Samenvatting: Een eeuw gangmakende jurisprudentie. Een digitale databank van Belgische precedenten in international rechtspraak, 1914-2014.
  • Résumé: Un siècle de jurisprudence pionnière. Une base de données digitales de précédents belges en matière de justice internationale, 1914-2014.
  • Summary: A Century of Pioneering Case-Law. A Digital Database of Belgian Precedents of International Justice, 1914-2014

 

Netwerkprojecten van de oproep 2012

4DEMON
4 decennia van Belgische mariene monitoring: opwaarderen van historische gegevens voor de huidige noden

 • Projectduur: 01/10/2013 - 31/12/2017
 • Budget: 999.071€
 • Coördinator : DE CAUWER Karien (IRSNB-KBIN)
 • Promotoren: DE WITTE Bavo (ILVO); SABBE Koen (UGent); DENEUDT Klaas (VLIZ); BORGES Alberto (ULiège)
 • BELSPO programmabeheerder: COX David

Documentatie

BAREO
Belgische archeologische expedities naar het Nabije Oosten. Erfgoed in de federale instellingen

 • Projectduur: 01/10/2013 - 31/12/2017
 • Budget: 760.700€
 • Coördinator : GUBEL Eric (MRAH-KMKG)
 • Promotoren: VAN NEER Wim (IRSNB-KBIN); HAERINCK Ernie (UGent)  
 • BELSPO programmabeheerder: VANCAUWENBERGHE Maaike

Documentatie

 

GWB
The Great War from Below Multiple Mobility and Cultural Dynamics in Belgium (1900-1930)

 • Projectduur: 01/10/2013 - 31/12/2017
 • Budget: 872.454€
 • Coördinator: WOUTERS Nico (CEGES-SOMA)
 • Promotoren: AMARA Michaël (AGR-ARA); TIXHON Axel (UNamur); VRINTS Antoon (UGent); MATTHYS Koenraad (KULeuven)
 • BELSPO programmabeheerder: MATHIEU Christine

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

 • Reports
  • Final Report: The Great War from Below (GWB). Multiple Mobility and Cultural Dynamics in Belgium during and after the First World War
  • Summary: The Great War from Below (GWB). Multiple Mobility and Cultural Dynamics in Belgium during and after the First World War
  • Samenvatting: The Great War from Below (GWB). Multiple Mobility and Cultural Dynamics in Belgium during and after the First World War
  • Résumé: The Great War from Below (GWB). Multiple Mobility and Cultural Dynamics in Belgium during and after the First World War

 

MEMEX WWI
Wrok en erkenning : het ervaren en herinneren van de Grote Oorlog in België

 • Projectduur: 01/10/2013 - 30/06/2018
 • Budget: 1.071.532€
 • Coördinator : VAN YPERSELE Laurence (UCLouvain)
 • Promotoren: VRINTS Antoon (UGent); KLEIN Olivier (ULB); BREMS Elke (KULeuven); KESTELOOT Chantal (CEGES-SOMA)
 • BELSPO programmabeheerder: MATHIEU Christine

Documentatie

PALEURAFRICA
De oorsprong van de moderne Europese faunas gebaseerd op de Paleogene Midden-Afrikaanse collecties

 • Projectduur: 01/10/2013 - 31/12/2017
 • Budget: 892.135€
 • Coördinator : SMITH Thierry (IRSNB-KBIN)
 • Promotoren: FERNANDEZ-ALONSO Max (MRAC-KMMA); LOUWYE Stephen (UGent); YANS Johan (UNamur); GUNNELL Gregg-Duke (University Lemur Center, USA); STEVENS Nancy-(Ohio University, USA)
 • BELSPO programmabeheerder: VANCAUWENBERGHE Maaike

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

 • Reports
  • Final Report: Origin of the European modern faunas through Palaeogene Central Africa collections (PalEurAfrica)
  • Samenvatting: De oorsprong van de moderne Europese faunas gebaseerd op de Paleogene Midden-Afrikanse collecties (PalEurAfrica)
  • Résumé: L’origine des faunes modernes d’Europe au travers des collections du Paléogène d’Afrique (PalEurAfrica)
  • Summary: Origin of the European modern faunas through Palaeogene Central Africa collections (PalEurAfrica)

TIC-BELGIUM
Transnational Belgium. International social reform organisations and congresses, 1840-1914

 • Projectduur: 01/10/2013 - 31/12/2017
 • Budget: 910.891€
 • Coördinator : VERBRUGGEN Christophe (UGent)
 • Promotoren: ROUSSEAUX Xavier (UCLouvain); VELLE Karel (AGR-ARA); VAN HOOLAND Seth (ULB); RANDERAAD Nico (UM, NL)
 • BELSPO programmabeheerder: MATHIEU Christine

Documentatie

 

ELINC
Europees Lakwerk in Context: kunsthistorische, technologische en chemische karakterisering van Europees lakwerk in federale collecties

 • Projectduur: 01/10/2013 - 31/12/2017
 • Budget: 937.698€
 • Coördinator: SAVERWYNS Steven (IRPA-KIK)
 • Promotoren: INDEKEU Charles (UA); VAN BINNEBEKE Emile (MRAH-KMKG)
 • BELSPO programmabeheerder: VANCAUWENBERGHE Maaike

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

 • Reports
  • Final Report: European Lacquer in Context. Art-historical, technological and chemical characterisation of European lacquer in federal collections (ELinC).
  • Samenvatting: Europees Lakwerk in Context - ELinC. Kunsthistorische, technologische en chemische karakterisering van Europees lakwerk in federale collecties
  • Résumé: La laque européenne en contexte – ElinC. Caractérisation historique, technologique et chimique de la laque européenne dans les collections fédérales
  • Summary: European Lacquer in Context (ELinC). Art-historical, technological and chemical characterisation of European paintwork in federal collections

 

Pioniersprojecten van de oproep 2013

VERONA
Van Eyck onderzoek in open access

 • Projectduur: 01/10/2013 - 31/12/2015
 • Budget: 150.000€
 • Promotor: FRANSEN Bart (IRPA-KIK)
 • BELSPO programmabeheerder: JAMART Georges

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

 • Reports
 • Evenementen
  • 14-01-2020 - Prijsuitreiking
   Heritage Science in Open Access
   European Heritage Award Europa Nostra Award 2019 in de categorie Onderzoek voor VERONA Van Eyck Research in OpeN Access
   [Uitnodiging]
  • 01.12.2020 tot 14.02.2021 | Tentoonstelling
   Facing Van Eyck. The Miracle of Detail
   Facing Van Eyck. The Miracle of Detail bekijkt het uitzonderlijke oeuvre van Jan van Eyck door een eigentijdse lens. Dankzij baanbrekende digitale technieken en nieuw wetenschappelijk onderzoek bij het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK-IRPA) kom je dichter bij Van Eyck en zijn geheimen dan ooit tevoren. Neem een duik in de picturale microkosmos van Van Eyck door in te zoomen op landschappen, architectuur, textiel, menselijke figuren en alledaagse voorwerpen en onthul fascinerende details die met het blote oog nauwelijks zichtbaar zijn. Speciaal voor de tentoonstelling componeerde Benjamin Glorieux een op Van Eyck geïnspireerd stuk – geef niet alleen je ogen maar ook je oren de kost in deze zintuiglijke totaalervaring! Een rijk geïllustreerde film focust op de devotionele beelden van Jan van Eyck en verbindt hem met de Byzantijnse icoon. Door dieper in te gaan op de receptie en toe-eigening van Byzantijnse modellen in het werk van Van Eyck, verkent de film de religieuze en artistieke uitwisselingen tussen Oost en West in de 15e eeuw. ​​​Een nieuwe manier van kijken naar Jan van Eyck's oeuvre aan de hand van 20 gedigitaliseerde werken die je de radicaliteit en frisheid van zijn fascinerende beeldtaal laat zien!
   Deze tentoonstelling past in het kader van het BELSPO BRAIN-be projecten "VERONA" en "ESIX"

 • Media
  • Persbericht (14-01-2020)
   Ontdek online het volledige geschilderde oeuvre en de unieke miniaturen van Jan Van Eyck & European Heritage Award
  • Communiqué de presse (14-01-2020)
   L'oeuvre picturale complète et les miniatures uniques de Jan Van Eyck à découvrir en ligne

 

Pioniersprojecten van de oproep 2012

NeoMI
Een nieuwe omgeving voor de organisatie van muziekinstrumenten

 • Projectduur: 01/10/2013 - 31/12/2015
 • Budget: 149.906 €
 • Coördinator : WEISSER Stéphanie (MRAH-KMKG)
 • Promotoren: MELOT Hadrien (UMONS); SIEBERT Xavier (UMONS)
 • BELSPO programmabeheerder: JAMART Georges

Documentatie

 

GuilleMets
De Meesters van Guillebert de Mets: Een interdisciplinaire aanpak

 • Projectduur: 01/10/2013 - 31/12/2015
 • Budget: 74.907 €
 • Promotor: VANWIJNSBERGHE Dominique (IRPA-KIK)
 • BELSPO programmabeheerder: JAMART Georges

Documentatie

 

 

Over deze website

Cookies policy

Persoonsgegevens

© POD Wetenschapsbeleid