Belspo BRAIN-be 2.0 Sitemap Contact Nieuw Home
BRAIN-be - Over BRAIN-be

Agenda

Evenementen

 Afgelopen evenementen

16-09-2022 | Workshop 'Social Hotspots'

Artificiële intelligentie en burgerwetenschap in gerechtelijk archief uit het ancien régime
De archiefwereld staat aan de vooravond van een revolutie. Op basis van vaak eeuwenoude archieven wordt op verschillende plaatsen de aanzet gegeven voor een hele nieuwe onderzoeksinfrastructuur. Door digitalisering, het werken met vrijwilligers, Citizen Science (burgerwetenschap), de toepassing van artificiële intelligentie en het creëren van doorzoekbare bestanden en databanken wordt steeds meer materiaal beschikbaar. Onderzoeksmogelijkheden worden parallel steeds ruimer. Dergelijke projecten plaatsen we centraal in deze workshop in het Algemeen Rijksarchief.
Meer informatie, het programma en inschrijving... 

14-09-2022 | Workshop

Workshop final project FAR
Analyse van de processen die leiden tot terrorisme en gewelddadig radicalisme in België. Het project berust op drie centrale assen die te maken hebben met de manier waarop gewelddadig radicalisme tot stand komt en wordt bestuurd en wordt aangestuurd door een interdisciplinaire onderzoeksgroep (politieke wetenschappen, sociologie, antropologie, criminologie).
[Programme]

23-06-2022 | TAKE Slotconferentie

Slotconferentie van het BELMOD en TAKE project
Non-take-up of de niet-opname van sociale rechten is een belangrijk thema in de strijd tegen armoede en sociale exclusie. De FOD Sociale Zekerheid en het TAKE Consortium organiseren rond dit thema een conferentie op donderdag 23 juni om de eindresultaten van het BELMOD-project en het TAKE-project voor te stellen.
[Programma- Inschrijvingsformulier]

22-06-2022 | CREW Seminar

Care, Retirement & Wellbeing of Older People Across Different Welfare Regimes
In the context of population ageing, understanding how different approaches to welfare can protect the health and well-being of older adults is an important priority and challenge. Our seminar aims to provide a forum to explore perspectives regarding the “welfare models,” their changes, and their consequences for health and well-being at older ages.
The seminar will summarise the key findings of the JPI-MYBL-funded project. It will also present recent research on the effect of the COVID-19 pandemic on the health and well-being of older people.
We hope to provide inputs for policy-makers, care providers, and advocates for older adults on potential ways of meeting needs in the context of demographic pressures, socio-economic changes, and exceptional circumstances, such as the recent pandemic.
Where? University of Louvain (UCLouvain)
Date? 22 June 2022 from 9.30 am until 1 pm
Place? room Lecl-93, building Leclercq, Place Montesquieu 1, Louvain-la-Neuve.
[Registration]

02-06-2022 | IMMILAB Slotconferentie

IMMILAB slotconferentie
De integratie van migranten, oude en nieuwe, in onze economie en maatschappij blijft een heel belangrijke uitdaging. Het IMMILAB-project, dat loopt sinds 2017, heeft gekeken waar de barrières liggen en wat er kan gedaan worden.
Het project, gefinancierd door BELSPO onder het BRAIN programma, bracht drie ervaren onderzoeksteams samen die over de voorbije 5 jaar een rijkdom aan nieuwe inzichten hebben verzameld. De onderzoeksgroep IMMILAB nodigt u graag uit voor de slotconferentie van het project waar we onze onderzoeksresultaten zullen delen. We zullen daar ook de vraag stellen: wat betekent dit voor beleid? We gaan daarom in gesprek met experten en beleidsmensen. De slotconferentie wordt georganiseerd ism met BELSPO, ULB, UMONS
[Programma]

17-02-2022 | Final Conference IPV-PRO&POL

Final Conference IPV-PRO&POLOnline voorstelling
Dit onderzoek hanteert verschillende invalshoeken om de kennis over het fenomeen alsook over het beleid en de praktijk in België inzake partnergeweld uit te diepen. Tijdens deze conferentie worden de resultaten eerst vanuit deze verschillende invalshoeken voorgesteld
[Programma & registratie]

19-10-2021 | Symposium NAMED

Save the date. Symposium urbane gezondheid.
De Universiteit Antwerpen en de Vrije Universiteit Brussel in samenwerking met Belspo, Innoviris en de onderzoekspartners (UCLouvain, Sciensano, KULeuven, INBO, UHasselt) nodigen u uit voor het Symposium "Urbane Gezondheid Brussel" .
In dit symposium presenteren de twee onderzoeksprojecten Green & Quiet (gefinancierd door Innoviris) en NAMED (gefinancieerd door Belspo) de gemeten en gepercipieerde impact van de Brusselse leefomgeving op gezondheid en welzijn.
Wanneer? Op 19 oktober 2021, van 9u-13u.
Waar? Het evenement vindt plaats op de VUB campus met een online optie.
Meer details volgen in de officiële uitnodiging.

17-06-2021 | Online seminar UN-MENAMAIS

Seminar ‘Beyond the tip of the iceberg: Sexual violence in Belgium’
[Information - Subscription][Recording Seminar Live Stream]
At this seminar we present the results of the UN-MENAMAIS study, the first gender- and age-sensitive sexual violence prevalence study in Belgium.
The results will be made available to you in 5 pre-recorded capsules to be watched online during the week prior to the seminar:
- Capsule 1: Methodology of the UN-MENAMAIS quantitative & qualitative studies
[Recording capsule 1]
- Capsule 2: Sexual violence in the Belgian population aged 16-69
[Recording capsule 2]
- Capsule 3: Sexual violence in older adults in Belgium aged 70+
[Recording capsule 3]
- Capsule 4: Sexual violence in minority groups in Belgium (LGBT+ & AIPs)
[Recording capsule 4]
- Capsule 5: Forensic responses to victims of sexual violence
[Recording capsule 5]

01.12.2020 tot 14.02.2021 | Tentoonstelling

Facing Van Eyck. The Miracle of Detail
Facing Van Eyck. The Miracle of Detail bekijkt het uitzonderlijke oeuvre van Jan van Eyck door een eigentijdse lens. Dankzij baanbrekende digitale technieken en nieuw wetenschappelijk onderzoek bij het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK-IRPA) kom je dichter bij Van Eyck en zijn geheimen dan ooit tevoren. Neem een duik in de picturale microkosmos van Van Eyck door in te zoomen op landschappen, architectuur, textiel, menselijke figuren en alledaagse voorwerpen en onthul fascinerende details die met het blote oog nauwelijks zichtbaar zijn. Speciaal voor de tentoonstelling componeerde Benjamin Glorieux een op Van Eyck geïnspireerd stuk – geef niet alleen je ogen maar ook je oren de kost in deze zintuiglijke totaalervaring!
Een rijk geïllustreerde film focust op de devotionele beelden van Jan van Eyck en verbindt hem met de Byzantijnse icoon. Door dieper in te gaan op de receptie en toe-eigening van Byzantijnse modellen in het werk van Van Eyck, verkent de film de religieuze en artistieke uitwisselingen tussen Oost en West in de 15e eeuw.
​​​Een nieuwe manier van kijken naar Jan van Eyck's oeuvre aan de hand van 20 gedigitaliseerde werken die je de radicaliteit en frisheid van zijn fascinerende beeldtaal laat zien!
Deze tentoonstelling past in het kader van het BELSPO BRAIN-be projecten "VERONA" en "ESIX"

18.11.2020 van 13:00 tot 15:00 | De Staten-Generaal zal digitaal plaatsvinden
Staten-Generaal webinar - A Strategy for Flexible geospatial Public e-Services

Digitalisering en nieuwe technologieën zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Ook de publieke sector zal in de komende jaren verder gaan op het pad van de digitalisering, en geconfronteerd worden met nieuwe technologische uitdagingen en de bijhorende wijzigende verwachtingen van burgers en bedrijven.
In de afgelopen vier jaar hebben de KU Leuven, de UNamur en het Nationaal Geografisch Instituut dankzij de input en medewerking van tientallen respondenten, een Strategie voor Flexibele Publieke e-Dienstverlening met een Ruimtelijk Karakter uitgewerkt. De Strategie focust op het federale niveau, en werkt aan een versterkte samenwerking met de andere Belgische publieke administraties.
Deze Strategie zal tijdens de Staten-Generaal Webinar voorgesteld worden aan het brede publiek. Verschillende sprekers met een achtergrond in publieke sector en de academische sector zullen hun licht laten schijnen op de Strategie.
Deze Staten-Generaal Webinar biedt u de mogelijk om geïnformeerd te worden over de Strategie, en met zowel de onderzoekers als de huidige beleidsmakers te bespreken hoe deze Strategie in de praktijk kan worden geïmplementeerd.
Deze Staten-Generaal past in het kader van het BELSPO BRAIN-be project "FLEXPUB" (2016-2020). Het FLEXPUB project wordt uitgevoerd door de KU Leuven, de UNamur en het Nationaal Geografisch Instituut.
[Programma]

06.03.2020 - SUSPENS Slotconferentie
Verzoening van de ecologische en sociale doelen in de transitie naar een koolstofarme maatschappij
Nu het SUSPENS-project ten einde loopt, nodigen we u van harte uit op onze slotconferentie op vrijdag 6 maart 2020 in Brussel. In de ochtend zullen we de belangrijkste onderzoeksresultaten presenteren. De middag staat in het teken van beleid, met een sessie over beleidstoepassingen, gevolgd door een paneldiscussie met maatschappelijke actoren.
[Programma en inschrijvingen] [Project BRAIN-be SUSPENS]

13.11.2019 - Final Conference
Measuring and mobilizing wealth for a cohesive, inclusive and fair society’ (CRESUS)
In this project a multi-disciplinary team of economists, sociologists and social policy experts of the universities of Antwerp, Leuven and Liège joined forces to look at a wide range of issues relating to wealth in Belgium and abroad. We did so because we believed a deeper understanding of wealth to be central to issues of equitable taxation , effective redistribution and the organization of long-term care. The project is coming to an end this year and has yielded a significant number of scientific publications and also three doctorates. We warmly invite you to our final conference on Wednesday 13 November 2019 in Antwerp. There we will address a number of issues that we believe are particularly relevant to the current debates, especially in policy circles. The conference consists of three thematic sessions, covering the topics analysed by the three partners of the project, followed by a brief discussion of an external speaker.
[Programme and Registration] [Project BRAIN-be CRESUS]

24.10.2019 - 25.10.2019 - International Conference
Public opinion and forms of mobilization concerning asylum seekers and refugees in anti-immigrant times. Global challenges and local solutions

On Thursday 24 October, Belgian and European researchers will discuss their researches on local mobilizations, public opinion and policies concerning asylum seekers in Europe, supported by the Belgian Science Policy (BELSPO/BRAIN-be). The research book "The refugee reception crisis in Europe. Polarized opinions and mobilizations" (PUMOMIG), will be presented during the conference.
On Friday 25 October, the conference will consist of three roundtables gathering various local, national and European actors involved in the reception of asylum seekers, refugees and migrants. Participants will include local politicians, policy makers, EU actors, NGOs, Civil Society Organizations and other field actors. The aim is to discuss the interaction between different levels of governance, to highlight the role of local governments, organizations and actors, and to discuss localized solutions to the reception and integration of asylum seekers in contemporary Europe.
When? The 24th and 25th of October, 2019 
Where? Académie Royale de Belgique (Royal Stables of Brussels)
Programme - Registration

21.10.2019 - Symposium
Causes of health and mortality inequalities in Belgium: multiple dimensions, multiple causes
On Monday 21 October 2019 Interface Demography (Vrije Universiteit Brussel) and the Center for Demographic Research (Université Catholique de Louvain) organize the symposium ‘Causes of health and mortality inequalities in Belgium: multiple dimensions, multiple causes’. The symposium will present the most important research results of the CausIneq-project.
About the project
The CausIneq-project addresses social and spatial inequalities in health and mortality in Belgium and their evolution between the 1990s and 2000s. The project investigates different dimensions of socio-economic position and pays specific attention to the health consequences of work and employment conditions, unemployment and living arrangements. Demographical, historical and sociological theories, data and methods are combined to shed light on the societal causes of health and mortality inequalities in Belgium.
[information - programme - inscription]


18.10.2019 - Colloquium
‘Saving the Web: the Promise of a Belgian Web Archive’
Laat u meenemen achter de schermen van het Rijksarchief en KBR en ontdek hoe webarchivering werkt.
Tijdens het colloquium worden de resultaten van het PROMISE-onderzoeksproject voorgesteld. Dit onderzoeksproject, dat gefinancierd wordt door BELSPO (BRAIN-be programma), heeft tot doel een gemeenschappelijke federale strategie uit te werken voor het bewaren van het Belgische web.
[Meer informatie] [Project BRAIN-be PROMISE]

10-10-2019 - Mid-term conference
Naar een betere arbeidsmarktpositie van personen met een migratie-achtergrond in België
[Programma]

03.10.2019 - Studiedag
Oorlog, familie en transmissie
Collaboratie en verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog in de familiale en publieke herinnering in Belgie

75 jaar na de bevrijding onderzoeken historici en psychologen van het TRANSMEMO onderzoeksteam hoe Belgische families met een collaboratie- of verzetsverleden de oorlog en zijn nasleep herinneren en beleven. Zij nodigen u uit kennis te nemen van de onderzoeksresultaten en mee in dialoog te treden over een gevoelig verleden. In een dagvullend programma presenteert Transmemo de resultaten van het onderzoek en buigen politicologen, psychologen en historici zich over de erfenis van het verleden. Een helpdesk van specialisten geeft advies over bronnen om de eigen familiegeschiedenis te reconstrueren. Met artistieke interventies en een debat tussen opiniemakers van beide kanten van de taalgrens richt dit programma zich tot een breed publiek.
[Meer Informatie] [Gratis maar verplichte registratie]


26.09.2019 - Workshop
De herziene PSI richtlijn & Open Data wat is de impact op jouw
administratie?

Op 20 juni 2019 ondertekende het Europees Parlement de herziene versie van de “Public Sector Information Directive”, ook wel gekend als de PSI Directive. Voorgaande versies van deze Richtlijn, uit 2003 en 2013, hebben gezorgd voor ommekeer in het beleid van de Belgische publieke administraties in het openstellen van informatie voor burgers en bedrijven. Op 21 juli 2021 dient de herziene versie te zijn omgezet in Belgische recht.
Op 26 september 2019 zullen deze vragen tijdens een leerrijke middag, georganiseerd door het FLEXPUB project, aan bod komen. Eerst zal de herziene PSI Richtlijn worden voorgesteld, daarna zullen er een aantal experten aan het woord komen. Ieder van deze experten zal focussen op één specifieke administratie: De federale administratie, de Vlaamse administratie en de Waalse administratie. Deelnemers zullen vragen kunnen stellen. Tot slot zal via een interactieve sessie gekeken worden naar de toegevoegde waarde van open data voor de administraties zelf.
Deze namiddagsessie zal je in staat stellen de herziene PSI Richtlijn te begrijpen en te kaderen binnen je eigen administratie, met het oog op omzetting tegen juli 2021.
[Programma - Praktische informatie - Inschrijving] [Project BRAIN-be FLEXPUB]


05.09.2019 - Colloquium

IDEALiC, Colloquium on the future of Digital Inclusion in Belgium
[Programme]

24-06-2019
Prijsuitreiking Kunstwedstrijd
“Vlucht in je verbeelding, vluchteling in beeld”

27-02-2019
Conference

The radicalisation machine:
Why “radicalisation” is a problematic concept

The term “radicalisation” is a fairly recent addition to the political vocabulary. It appeared for the first time in a policy document in 2004, when it became clear that, contrary to earlier Islam-inspired attacks, the perpetrators in the Madrid bombings were “home-grown terrorists.” Since then an impressive number of de- and counter-radicalisation policies have been devised, aimed at local Muslim communities.
This is remarkable, if not only because the concept itself is highly contested in research and little empirical evidence exists. In the dominant use in media and policy and in the current research state of the art, “radicalisation” is characterised by terminological impurity, a lack of comparison with other and historical forms of extremism, a one-dimensional, teleological understanding of the process and an over-emphasis of individual, psychological and religious factors, obscuring the role of social environments and the responsibility of broader society and of the state. It is in this problematic context that de- and counter-radicalisation policies and programmes are launched with self-evidence. In that same context researchers as well as local organisations are forced to subscribe to project calls echoing the dominant but problematic take on “radicalisation”.
This conference has as objective to discuss the problematic nature of the concept itself as well as the effects such a superficial or misguided understanding of “radicalisation” can have on local, often stigmatised and controlled communities. The BELSPO-funded CONRAD research team kindly invites you to this one-day seminar of reflection and discussion, involving both researchers and practitioners working on a daily basis with vulnerable groups.
[Programme and Registration] [BRAIN-Be project CONRAD]

16-01-2019
Conférence
En faut-il peu pour être heureux

Le bonheur et la satisfaction à l’égard de la vie sont-ils de bons indicateurs pour mesurer le bien-être ? Une équipe de chercheurs de la KU Leuven, l’UCLouvain, l’ULB et l’Universiteit Antwerpen a mené une enquête à grande échelle afin de décrire de manière détaillée les différents aspects du bien-être individuel des Belges. Son originalité réside dans l’attention portée à la répartition inégale de différents aspects du bien-être au sein même des familles. Ils proposent une méthode alternative de mesure du bien-être, celle du revenu équivalent, tenant non seulement compte des différentes dimensions du bien-être, mais également de l’opinion qu’ont les individus quant à ce qui est important dans leur propre vie.
[Programme & Inscription]

25-10-2018
Onderzoeksvoormiddag
georganiseerd door het onderzoeksteam IDEALiC
Digitale inclusie, empowerment en competenties

De impact van digitalisering krijgt steeds meer aandacht in wetenschappelijk onderzoek en overheidsbeleid. Smartphones, computers en tablets zijn courante gebruiksvoorwerpen geworden. Er wordt door publieke en private actoren steeds sterker ingezet op de ontwikkeling van digtale diensten. Een aanzienlijk deel van de bevolking heeft het echter moeilijk met het gebruik van digitale media, zowel in het professionele als private leven. Het doel van deze onderzoeksvoormiddag is om meer inzicht te krijgen in de impact en uitdagingen van de wijdverspreide digitalisering in alle levensdomeinen en zo bij te dragen tot formuleren van strategieën voor een ambitieus e-inclusiebeleid in België. Tijdens deze onderzoeksvoormiddag worden resultaten van verschillende onderzoeken rond dit thema voorgesteld, met ruimte voor discussie en input vanuit het publiek.
[Programma]

27-09-2018
Conferentie IPSWICH
Werkende armen en veranderingen in werk, inkomen, en de
gezinssamenstelling

België heeft één van de laagste niveaus van werkende armen in Europa. Hoe komt dit, wat helpt voor werkende armen, en hoe voorkomen we armoede in de toekomst via de arbeidsmarkt ? De conferentie benadert de thematiek academisch, politiek, en vanuit het veld.
[Uitnodiging] [Programme & Registration] [Project IPSWICH] [IPSWICH Policy Notes]

26-04-2018
Nationale Studiedag DNA
DNA in het strafrecht – welke toepassingen brengt de toekomst?

Deze vraag staat centraal tijdens de studiedag. Het programma, dat zich richt tot de actoren op het terrein, is een uiteenzetting van de resultaten van het onderzoek enkele maanden voor de einddatum. Gedurende vier jaar werd het Be-Gen project (Understanding the operational, strategic, and political implications of the National Genetic Database: http://nicc.fgov.be/Be-Gen) gefinancierd door Belspo (Federaal Wetenschapsbeleid) in het kader van het BRAIN programma (Belgian Research Action through Interdisciplinary Networks).
Het Be-Gen project situeert zich in as 4 van het BRAIN programma dat onderzoek naar de opdrachten van de federale overheid steunt. Het project startte in 2014 en is een samenwerking tussen de Universiteit Gent, de Vrije Universiteit Brussel en het NICC. Het Be-Gen project maakt een analyse van het gebruik van DNA in strafrechtelijke praktijken, met een focus op het installeren van gecentraliseerde genetische databanken. De analyse situeert zich op 3 niveaus:
1) Een systematische juridische analyse van de bestaande wetgeving op een vooruitziende wijze die rekening houdt met de technologische evoluties. Dit geheel wordt verrijkt met een rechtsvergelijkend onderzoek betreffende deze expertise en de betrokken databanken.
2) Een empirische evaluatie van de operationele toepassingen van DNA door de politionele en gerechtelijke instanties en de nationale databanken in België. Dit luik baseert zich op uiteenlopende data, waaronder de gegevens van de technisch-wetenschappelijke politie.
3) Een strategische aanpak gericht op “forensic intelligence”. Forensische wetenschappen, meer bepaald DNA-databanken, worden hier gebruikt om de ontwikkeling van een strafrechtelijk beleid te onderschrijven en bij te dragen aan een grotere criminologische kennis.
Het programma biedt dus ruimte voor elk van deze drie thema’s: (1) de staat van het Recht en het recht in de Staat; (2) het gebruik en percepties van DNA; (3) DNA voor strategische doeleinden. Een vierde luik tracht aanbevelingspistes te formuleren op basis van de verschillende resultaten van het onderzoek en tracht de politieke toepassingen in vraag te stellen.
Commentaren door de leden van het begeleidingscomité van het onderzoek of door actoren op het terrein zijn voorzien voor elk van de 4 luiken doorheen de dag. De presentaties en de daaropvolgende uitwisselingen zullen zowel in het Frans als in het Nederlands gehouden worden. Een simultane vertaling (FR-NL) is eveneens voorzien.
[Programma]

23-03-2018
Slotconferentie - Justice And Management

Het Project JAM - Justice And Management : the stakes for the transition to a modernized judicial is het resultaat van een samenwerking tussen de Universiteit Antwerpen, de Universiteit van Luik en het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie. Het maakt deel uit van het onderzoeksprogramma BRAIN-be, dat gefinancierd wordt door het Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO). Dat onderzoek heeft tot doel het analyseren en omschrijven van de transformationele processen die de Belgische gerechtelijke en politionele organisaties vorm geven en van de minder zichtbare aspecten van de hervormingsplannen, en dit door middel van drie verschillende invalshoeken: van de externe betrokken partijen (WP1), van de korpsoversten – managers (WP2) en van de actoren uit de administratie (WP3).
[Programma]

08-03-2018
Symposium - Sex Offenders in and out of Crime (SOC)

This Symposium addresses a number of stereotypes and common ideas about sex offenders. First of all, is it true that sex offenders continue to commit (the same type of) sex offences over and over again? How is the recidivism of sex offenders to be compared to that of non-sex offenders? Do their criminal careers differ strongly from non-sexual offenders? Furthermore, are sex offenders an especially incorrigible group of offenders? Can they desist from crime, especially from sexual crimes, or are they beyond redemption? What perspectives does the scientific evidence provide to policy and practice?
During the Symposium, world-renowned experts in the study of sex offenders will tackle these issues and will provide the state of the art about recidivism, criminal careers, desistance and lessons that can be drawn from research. Furthermore, next to the international state of affairs, the empirical results of Belgian (and Dutch) research will be presented.
This conference is aimed at researchers, practitioners (therapists, sexologists, prison personnel, probation staff, organizations involved in the reintegration of offenders,…), policy-makers and a wider audience of people with an interest in the topic.
[Program]

30 november 2017
Quelles politiques de lutte contre les violences conjugales?
Regards sociohistorique et ethnographique

Conférence de Elisa HERMAN
Auteure de l’ouvrage Lutter contre les violences conjugales. Féminisme, travail social, politique publique paru en 2016 aux Presses Universitaires de Rennes.
La conférence se tiendra le jeudi 30 novembre 2017 de 16h30 à 18h30, dans l’auditoire du SPF Justice, boulevard de Waterloo, 115, 1000 Bruxelles.
L’objectif du projet «Violences entre partenaires: impact, processus, évolution et politiques publiques» est d’étudier les violences entre partenaires tant sous l’angle de l’impact du phénomène et de la complexité des processus en jeux que sous celui des politiques publiques développées en la matière en Belgique. La recherche IPV-PRO&POL regroupe quatre équipes scientifiques de la VUB, de l’UCL et de ULiège, sous la coordination de l’INCC. Elle est mise en oeuvre grâce à un financement de BELSPO (Politique scientifique fédérale) dans le cadre du programme BRAIN.BE et s’étalera sur quatre années à partir de septembre 2017.
[Programme]

8 June 2017
Conference on Low Carbon Policy Instruments

 • When? The 8th of June 2017 (9:00 a.m -18:30 p.m)
 • Where? At the Royal Belgian Institute of Natural Sciences
  (Rue Vautier 29 -1000 Brussels)
 • Deadline for registration: the 3rd of June 2017
 • Programme

28, 29 en 30 september 2016
Indian Summer School

Het Project JAM - Justice And Management: the stakes for the transition to a modernized judicial is het resultaat van een samenwerking tussen de Universiteit van Antwerpen, de Universiteit van Luik en het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie. Het maakt deel uit van het onderzoeksprogramma BRAIN-be, dat gefinancierd wordt door het Federaal Wetenschapsbeleid BELSPO. Dat onderzoek heeft tot doel het analyseren en omschrijven van de transformationele processen die de Belgische gerechtelijke en politionele organisaties vorm geven en van de minder zichtbare aspecten van de hervormingsplannen, en dit door middel van drie verschillende invalshoeken: van de externe betrokken partijen, van de korpsoversten – managers en van de mensen op het terrein.
[Informatie]

28-29 April 2016
Colloquium 'Advanced Tools for Preventive Conservation'

Royal Museums of Art and History
Cinquantenaire Park 10 Brussels B-1000
The partners of the AIRCHECQ project will present their midterm results.
At the same time, national and international experts are invited to present and discuss topics that play an important role in preventive conservation.
For more information, read the scope of our colloquium.
All presentations will be held in English
[Information]

3 March 2016
Seminar: Work/Life and Time
Presentation of a merging datasets on working conditions, hours and work/life arrangement

Location: UCL - Place Montesquieu 1 - 1348 Louvain-la-Neuve - Room Lecl 93

  • Information and programme
  • Final Report: A database on working conditions, hours and arrangements
   • 2016-03-03 - Final Report
   • 2016-03-03 - Annexes
    Disclaimer
    This appendix contains the working papers being written during the LFS&TIME project. The purpose of the working papers (WP) was to investigate the reliability of the LFS in capturing ‘the labour force’ by conducting a thorough literature study on the concept of work and formulating variables to be used in analyses (WP1), to investigate the validity of the LFS in capturing working hours, working times and working schedules (WP2 and WP3), and to demonstrate the strength of a merged LFS&TIME database by studying test cases that use elements of all three databases included (LFS, WG and TUS) (WP4-6): 1) hormwork supervision, 2) feeling of being rushed by time and 3) subordinate flexibility. These working papers serve the attainment of the goals specified in the LFS&TIME project outline and thus form an integral part of the project and do not serve as stand alone documents. Please always refer to the project when using results from these papers.
  • Presentations

INTERNATIONAL CONFERENCE ARCHAEOMETALLURGY
3-4 October 2015
@ Brussels Museum
Non-ferrous Metals Metallurgy and Experimental Archaeology
More information

Infosessie
Informatie- en netwerkingsvergaderingen werden georganiseerd op
op 2 december en 5 december 2014 bij BELSPO, Louizalaan 231, 1050 Brussel.
- As 1 - Ecosystemen, biodiversiteit, evolutie
- As 4 - Strategieën van de federale overheid
- As 6 - Collectiebeheer
- Pioniersprojecten
[Programma]

Stakeholdersmeeting
"5de Assessment Report van het IPCC – deel 2: Impact, Adaptatie en Kwetsbaarheid." Conclusies en adaptatiemaatregelen in België
"
georganiseerd op dinsdag 6 mei 2014
Eurostation – Zaal Storck - Ernest Blerotstraat 1 – 1070 Brussel

Stakeholdersmeeting
"5de Assessment Report van het IPCC – deel 1: de wetenschappelijke basis". Welke implicaties voor België?

georganiseerd op vrijdag 6 december 2013
bij BELSPO, Louizalaan 231, 1050 Brussel.

Infosessie
Informatie- en netwerkingsvergaderingen werden georganiseerd op
op 28 februari en 1 maart 2013 bij BELSPO, Louizalaan 231, 1050 Brussel.
- As 1 - Ecosystemen, biodiversiteit, evolutie
- As 4 - Strategieën van de federale overheid
- As 6 - Collectiebeheer
- Pioniersprojecten
[Programma]

Infosessie
Informatie- en netwerkingsvergaderingen werden georganiseerd
op 13 en 18 december 2012 bij BELSPO, Louizalaan 231, 1050 Brussel.
[Programma 13-12-2012] [Programma 18-12-2012] [Presentatie]

Over deze website

Cookies policy

Persoonsgegevens

© POD Wetenschapsbeleid