Belspo Sitemap Contact Nieuw Home
BRAIN-be - Projecten

Projecten
As 4: Strategieën van de federale overheid

Het doel van deze as is onderzoeksactiviteiten te financieren ter ondersteuning van de bevoegdheden van de federale overheid. Dit zowel in een historisch, actueel als toekomstgericht perspectief.

Er wordt voorrang gegeven aan kwesties die verschillende federale bevoegdheidsgebieden bestrijken en die een coherent kader aanreiken dat een aanvulling is op het door de departementen verrichte onderzoek, teneinde het onderzoek zo min mogelijk te versnipperen.
De aan bod komende onderzoeksthema's steunen op de Belgische strategische beleidsoriëntaties.

[Beschrijving van de as zoals opgenomen in de nota aan de Ministerraad]

Projecten:

 

Netwerkprojecten van de oproep 2016

IPV-PRO&POL
Partnergeweld: impact, processen, evoluties en beleid in België

 • Projectduur: 1/01/2017 - 15/04/2020
                    1/04/2018 - 15/04/2021
 • Budget: 612.223 €
              417.777 €
 • Coördinator: VANNESTE Charlotte, LEMONNE Anne, RAVIER Isabelle (INCC)
 • Promotoren: COENE Gily, WITHAECKX Sophie (VUB), ROUSSEAUX Xavier, EGGERICKX Thierry (UCL), GLOWACZ Fabienne, FALLON Catherine (ULg)
 • BELSPO programmabeheerder: BOURGEOIS Emmanuèle

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

 • Evenementen
  • Conférence
   • 30-11-2017
    Quelles politiques de lutte contre les violences conjugales?
    Regards sociohistorique et ethnographique

    Conférence de Elisa HERMAN
    Auteure de l’ouvrage Lutter contre les violences conjugales. Féminisme, travail social, politique publique paru en 2016 aux Presses Universitaires de Rennes.
    [Programme]

CONRAD
Een constructieve analyse van attitudes, beleid en programma’s met betrekking tot radicalisering

 • Projectduur: 15/12/2016-14/12/2018
 • Budget: 697.878 €
 • Coördinator: AERTSEN Ivo (KULeuven)
 • Promotoren: BOUSSETTA Hassan (ULg), CLAES Erik Odisee vzw
 • BELSPO programmabeheerder: MATHIEU Christine

Documentatie

IMMIGBEL
Naar een betere arbeidsmarktpositie voor mensen met een migratieachtergrond

 • Projectduur:
 • Budget: 1.120.710 €
 • Coördinator: MARX Ive, VERBIST Gerlinde (UAntwerpen)
 • Promotoren: NEELS Karel (UAntwerpen), RYCX François (ULB)
 • BELSPO programmabeheerder: NAJI Aziz

Documentatie

IM²MEDIATE
Het beeld van immigranten in de media: effecten ter reflectie

 • Projectduur: 15/12/2016-15/3/2019
 • Budget: 596.849 €
 • Coördinator: D'HAENENS Leen (KULeuven)
 • Promotoren: DE COCK Rozane (KULeuven), MATTHIJS Koen (KULeuven), MAZZOCCHETTI Jacinthe (UCL), SMETS Kevin (VUB), HEINDERYCKX François (ULB)
 • BELSPO programmabeheerder: DELHAUSSE Bernard

Documentatie

AFFECT
Evaluatie van de impact van het Belgisch deradicalisering beleid op de sociale cohesie en (sociale) rechten

 • Projectduur: 1/1/2017-15/4/2021
 • Budget: 718.151 €
 • Coördinator: BRION Fabienne (UCL)
 • Promotoren: DE KIMPE Sofie (VUB), VANNESTE Charlotte (INCC-NICC)
 • BELSPO programmabeheerder: MATHIEU Christine

Documentatie

FAR
Mensen, Autoriteiten en Radicalisme: tussen polarisatie en sociale constructie

 • Projectduur: 1/4/2017-31/3/2021
 • Budget: 690.053 €
 • Coördinator: PILET Jean-Benoit (ULB)
 • Promotoren: FADIL Nadia (KULeuven), MINE Benjamin, JEUNIAUX Patrick, DETRY Isabelle (INCC-NICC)
 • BELSPO programmabeheerder: MATHIEU Christine

Documentatie

MIGRADAPT
Migratie als Antwoord op Milieu-en klimaatverandering. Een Belgisch Perspectief

 • Projectduur:
 • Budget: 374.889 €
 • Coördinator: GEMENNE François (ULg)
 • Promotoren: ZACCAÏ Edwin (ULB), TIMMERMAN Christiane (UAntwerpen), TREFON Théodore (MRAC-KMMA)
 • BELSPO programmabeheerder: NAJI Aziz

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

 

Netwerkprojecten van de oproep 2015

FLEXPUB
De nieuwe generatie van flexibele dienstverlening – de casus van geografische informatie

 • Projectduur: 15/12/2015 - 15/03/2020
 • Budget: 754.654 €
 • Coördinator: BOUCKAERT Geert, CROMPVOETS Joep, BROUCKER Bruno (KULeuven)
 • Promotoren: SNOECK Monique (KULeuven), HABRA Naji, VANDEROSE Benoît (UNamur), DE TERWANGNE Cécile (UNamur), VANDEN BERGHE Ingrid (IGN-NGI)
 • BELSPO programmabeheerder: BOURGEOIS Emmanuèle

Documentatie

 

IPSWICH
Werkende armen en veranderingen in werk, inkomen, en de gezinssamenstelling

 • Projectduur: 15/12/2015 - 15/03/2018
 • Budget: 510.635€
 • Coördinator: GOOS Maarten (KULeuven)
 • Promotoren: VAN GYES Guy (KULeuven), CANTILLON Béa (UAntwerpen), MARX Ive (UAntwerpen), RYCX François (ULB)
 • BELSPO programmabeheerder: BOURGEOIS Emmanuèle

Documentatie

 

MEHOBEL
Het monitoren van dakloosheid in België

 • Projectduur: 15/12/2015 - 15/03/2018
 • Budget: 449.622 €
 • Coördinator: HERMANS Koen (KULeuven)
 • Promotoren: VAN REGENMORTEL Tine (KULeuven), JACQUEMAIN Marc (ULg)
 • BELSPO programmabeheerder: BOURGEOIS Emmanuèle

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

 • Reports
  • Final Report 2018: Measuring Homelessness in Belgium
   • Annex 1: Working paper
    Estimating the homeless population Sampling strategies
   • Annex 2: Working paper
    More than a roof.
    A statistical profile of homeless people in Belgium
  • Samenvatting 2018: Measuring homelessness in Belgium
  • Résumé 2018: Measuring homelessness in Belgium
  • Summary 2018: Measuring homelessness in Belgium

 • Evenementen
  • 07-12-2017 - Seminarie: Kom mee denken aan een strategie om dak- en thuisloosheid in België in beeld te brengen
   [Uitnodiging]

 • Media
  • 20-06-2018 - Persbericht
   Studie onderzoekt nieuwe meetmethode voor dak- en thuislozen en vindt verborgen dakloosheid in landelijke gemeenten: 1 op 13 OCMW-cliënten is dak- of thuisloos
  • Science Connection n° 54 - Hoeveel daklozen zijn er nu in België?

 

PSI-CO
Innovatie in de publieke sector door samenwerking

 • Projectduur: 15/12/2015 - 15/03/2020
 • Budget: 881.125 €
 • Coördinator: VERHOEST Koen (UAntwerpen)
 • Promotoren: STEEN Trui (KULeuven), AUBIN David (UCL), FALLON Catherine (ULg), BEKKERS Victor (Universiteit Rotterdam)
 • BELSPO programmabeheerder: NAJI Aziz

Documentatie

 

SOC
Seksuele delinquenten actief in en stoppen met criminaliteit: recidive, criminele carrières en desistance

 • Projectduur: 15/12/2015 - 15/03/2018
 • Budget: 415.626 €
 • Coördinator: MAES Eric (INCC-NICC)
 • Promotoren: PHAM HOANG Thierry (UMONS), BLOKLAND Arjan (NSCR)
 • BELSPO programmabeheerder: NAJI Aziz

Documentatie

TAKE
Armoedebestrijding door het verbeteren van de opname van sociale maatregelen door huishoudens en bedrijven

 • Projectduur: 15/12/2015 - 15/03/2020
 • Budget: 1.115.678 €
 • Coördinator: GOEDEMÉ Tim (UAntwerpen)
 • Promotoren: NISEN Laurent (ULg), LOPEZ NOVELLA Maritza (BFP), VAN CAMP Guy (FOD Sociale Zekerheid)
 • BELSPO programmabeheerder: DELHAUSSE Bernard

Documentatie

 

To²DeNano
Naar een toxicologisch relevante definitie van nanomaterialen

 • Projectduur: 15/12/2015 - 15/03/2018
 • Budget: 481.267 €
 • Coördinator: HOET Peter, GODDERIS Lode (KULeuven)
 • Promotoren: LISON Dominique (UCL), MAST Jan (CERVA-CODA), PÉTRY Jasmine (SPF Economie)
 • BELSPO programmabeheerder: BOURGEOIS Emmanuèle

Documentatie

 

 

Netwerkprojecten van de oproep 2013

Be-Gen
Understanding the operational, strategic, and political implications of the National Genetic Database

 • Projectduur: 01/12/2013 - 28/02/2018
 • Budget: 857.170 €
 • Coördinator : RENARD Bertrand (INCC-NICC)
 • Promotoren: VANDER BEKEN Tom (UGent); DE HERT Paul (VUB)
 • BELSPO programmabeheerder: BOURGEOIS Emmanuèle

Documentatie

 

BCC
Measuring Cost and Impact of Cybercrime in Belgium

 • Projectduur: 01/12/2013 - 28/02/2018
 • Budget: 684.731€
 • Coördinator : DUMORTIER Jos (KULeuven)
 • Promotoren: VERDEGEM Pieter (UGent); JOOSEN Wouter (KULeuven); RIJMEN Vincent (KULeuven)
 • BELSPO programmabeheerder: NAJI Aziz

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

 • Reports
  • Report: Measuring Cost And Impact Of Cybercrime In Belgium (BCC):
   D.3.1.1.risk Perception Monitor Report (1st Wave, 2015)
  • Final Report: The Impact of Cybercrime on Belgian Businesses

 • Media
  • Het voorbije jaar werd 66% van de bevraagde Belgische bedrijven het slachtoffer van minstens één vorm van cybercriminaliteit. Dat blijkt uit recent onderzoek (BCC Project) van het Leuvens Instituut voor Criminologie onder leiding van professor Letizia Paoli, in samenwerking met het Centre for IT & IP Law (professor Marie-Christine Janssens).
   Lees het volledige artikel hier.
   Meer info over de survey hier.

 

BEL-Ageing
Ageing, pension systems, fiscal sustainability and growth

 • Projectduur: 01/12/2013 - 28/02/2018
 • Budget: 798.246 €
 • Coördinator : ARTIGE Lionel (ULg)
 • Promotoren: DECOSTER André (KULeuven); ALCIDI Cinzia (CEPS); HEYLEN Freddy (UGent)
 • BELSPO programmabeheerder: NAJI Aziz

Documentatie

 

BRAIN-TRAINS
BRAIN-TRansversal Assessment of Intermodal New Strategies

 • Projectduur: 01/12/2013 - 28/02/2018
 • Budget: 780.690 €
 • Coördinator : VANELSLANDER Thierry (UA)
 • Promotoren: LIMBOURG Sabine (ULg); VERHOEST Koen (UA); LEONARD Angélique (ULg)
 • BELSPO programmabeheerder: JAMART Georges

Documentatie

 

INCh
Integrated networks to combat child poverty: a mixed methods research on network governance and perspectives of policy makers, social workers and families in poverty

 • Projectduur: 01/12/2013 - 28/02/2018
 • Budget: 675.667 €
 • Coördinator: RAEYMAECKERS Peter (UA)
 • Promotoren: VANDENBROECK Michel (UGent); VRANCKEN Didier (ULg)
 • BELSPO programmabeheerder: NAJI Aziz

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

 • Reports
  • Final Report: Integrated networks to combat child poverty: a mixed methods research on network governance and perspectives of policy makers, social workers and families in poverty

 

JAM
Justice and Management: the stakes for the transition to a modernized judicial

 • Projectduur: 01/12/2013 - 28/02/2018
 • Budget: 680.074 €
 • Coördinator: SCHOENAERS Frédéric (ULg)
 • Promotoren: HUBEAU Bernard (UA); MINCKE Christophe (INCC-NICC)
 • BELSPO programmabeheerder: BOURGEOIS Emmanuèle

Documentatie

HECTOR
Hybrid Electronic Curation, Transformation & Organization of Records

 • Projectduur: 01/12/2013 - 28/02/2018
 • Budget: 935.130€
 • Coördinator : DE TERWANGNE Cécile (UNamur)
 • Promotoren: VAN HOOLAND Seth (ULB); DEPOORTERE Rolande (AGR-ARA)
 • BELSPO programmabeheerder: MATHIEU Christine

Documentatie

 

 

Projecten gefinancierd in het kader van JPI MYBL "More Years Beter Life"

FACTAGE-BE
Fairer active ageing for Europe

 • Projectduur: 01/05/2016 - 30/04/2019
 • Budget: 211.050 €
 • Coördinator: BARSLUND Mikkel (CEPS)
 • BELSPO programmabeheerder: NAJI Aziz

Documentatie

CREW
Care, retirement and wellbeing of older people across different welfare regimes

 • Projectduur:
 • Budget: 249.806 €
 • Coördinator: RIZZI Ester (UCL)
 • BELSPO programmabeheerder: NAJI Aziz

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

CIRCLE
Care and Income Redistributive Cycles in the Lives of Europeans

 • Projectduur:
 • Budget: 168.966 €
 • Coördinator: VERBIST Gerlinde, GOEDEMÉ Tim (UAntwerpen)
 • BELSPO programmabeheerder: NAJI Aziz

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid