Belspo Sitemap Contact Nieuw Home
BRAIN-be - Projecten

Projecten
As 4: Strategieën van de federale overheid

Het doel van deze as is onderzoeksactiviteiten te financieren ter ondersteuning van de bevoegdheden van de federale overheid. Dit zowel in een historisch, actueel als toekomstgericht perspectief.

Er wordt voorrang gegeven aan kwesties die verschillende federale bevoegdheidsgebieden bestrijken en die een coherent kader aanreiken dat een aanvulling is op het door de departementen verrichte onderzoek, teneinde het onderzoek zo min mogelijk te versnipperen.
De aan bod komende onderzoeksthema's steunen op de Belgische strategische beleidsoriëntaties.

[Beschrijving van de as zoals opgenomen in de nota aan de Ministerraad]

Projecten:

 

Netwerkprojecten van de oproep 2015

FLEXPUB
De nieuwe generatie van flexibele dienstverlening – de casus van geografische informatie

 • Projectduur: 15/12/2015 - 15/03/2020
 • Budget: 754.654 €
 • Coördinator: BOUCKAERT Geert, CROMPVOETS Joep, BROUCKER Bruno (KULeuven)
 • Promotoren: SNOECK Monique (KULeuven), HABRA Naji, VANDEROSE Benoît (UNamur), DE TERWANGNE Cécile (UNamur), VANDEN BERGHE Ingrid (IGN-NGI)
 • BELSPO programmabeheerder: BOURGEOIS Emmanuèle

Documentatie

 

IPSWICH
Werkende armen en veranderingen in werk, inkomen, en de gezinssamenstelling

 • Projectduur: 15/12/2015 - 15/03/2018
 • Budget: 510.635€
 • Coördinator: GOOS Maarten (KULeuven)
 • Promotoren: VAN GYES Guy (KULeuven), CANTILLON Béa (UAntwerpen), MARX Ive (UAntwerpen), RYCX François (ULB)
 • BELSPO programmabeheerder: BOURGEOIS Emmanuèle

Documentatie

 

MEHOBEL
Het monitoren van dakloosheid in België

 • Projectduur: 15/12/2015 - 15/03/2018
 • Budget: 449.622 €
 • Coördinator: HERMANS Koen (KULeuven)
 • Promotoren: VAN REGENMORTEL Tine (KULeuven), JACQUEMAIN Marc (ULg)
 • BELSPO programmabeheerder: BOURGEOIS Emmanuèle

Documentatie

 

PSI-CO
Innovatie in de publieke sector door samenwerking

 • Projectduur: 15/12/2015 - 15/03/2020
 • Budget: 881.125 €
 • Coördinator: VERHOEST Koen (UAntwerpen)
 • Promotoren: STEEN Trui (KULeuven), AUBIN David (UCL), FALLON Catherine (ULg), BEKKERS Victor (Universiteit Rotterdam)
 • BELSPO programmabeheerder: NAJI Aziz

Documentatie

 

SOC
Seksuele delinquenten actief in en stoppen met criminaliteit: recidive, criminele carrières en desistance

 • Projectduur: 15/12/2015 - 15/03/2018
 • Budget: 415.626 €
 • Coördinator: MAES Eric (INCC-NICC)
 • Promotoren: PHAM HOANG Thierry (UMONS), BLOKLAND Arjan (NSCR)
 • BELSPO programmabeheerder: BOURGEOIS Emmanuèle

Documentatie

 

TAKE
Armoedebestrijding door het verbeteren van de opname van sociale maatregelen door huishoudens en bedrijven

 • Projectduur: 15/12/2015 - 15/03/2020
 • Budget: 1.115.678 €
 • Coördinator: VAN MECHELEN Natascha (UAntwerpen)
 • Promotoren: NISEN Laurent (ULg), LOPEZ NOVELLA Maritza (BFP), VAN CAMP Guy (FOD Sociale Zekerheid)
 • BELSPO programmabeheerder: ZWARTJES Marieke

Documentatie

 

To²DeNano
Naar een toxicologisch relevante definitie van nanomaterialen

 • Projectduur: 15/12/2015 - 15/03/2018
 • Budget: 481.267 €
 • Coördinator: HOET Peter, GODDERIS Lode (KULeuven)
 • Promotoren: LISON Dominique (UCL), MAST Jan (CERVA-CODA), PÉTRY Jasmine (SPF Economie)
 • BELSPO programmabeheerder: BOURGEOIS Emmanuèle

Documentatie

 

 

Netwerkprojecten van de oproep 2013

Be-Gen
Understanding the operational, strategic, and political implications of the National Genetic Database

 • Projectduur: 01/12/2013 - 28/02/2018
 • Budget: 857.170 €
 • Coördinator : RENARD Bertrand (INCC-NICC)
 • Promotoren: VANDER BEKEN Tom (UGent); DE HERT Paul (VUB)
 • BELSPO programmabeheerder: BOURGEOIS Emmanuèle

Documentatie

 

BCC
Measuring Cost and Impact of Cybercrime in Belgium

 • Projectduur: 01/12/2013 - 28/02/2018
 • Budget: 684.731€
 • Coördinator : DUMORTIER Jos (KULeuven)
 • Promotoren: VERDEGEM Pieter (UGent); JOOSEN Wouter (KULeuven); RIJMEN Vincent (KULeuven)
 • BELSPO programmabeheerder: NAJI Aziz

Documentatie

 

BEL-Ageing
Ageing, pension systems, fiscal sustainability and growth

 • Projectduur: 01/12/2013 - 28/02/2018
 • Budget: 798.246 €
 • Coördinator : ARTIGE Lionel (ULg)
 • Promotoren: DECOSTER André (KULeuven); ALCIDI Cinzia (CEPS); HEYLEN Freddy (UGent)
 • BELSPO programmabeheerder: NAJI Aziz

Documentatie

 

BRAIN-TRAINS
BRAIN-TRansversal Assessment of Intermodal New Strategies

 • Projectduur: 01/12/2013 - 28/02/2018
 • Budget: 780.690 €
 • Coördinator : VANELSLANDER Thierry (UA)
 • Promotoren: LIMBOURG Sabine (ULg); VERHOEST Koen (UA); LEONARD Angélique (ULg)
 • BELSPO programmabeheerder: JAMART Georges

Documentatie

 

INCh
Integrated networks to combat child poverty: a mixed methods research on network governance and perspectives of policy makers, social workers and families in poverty

 • Projectduur: 01/12/2013 - 28/02/2018
 • Budget: 675.667 €
 • Coördinator : DIERCKX Danielle (UA)
 • Promotoren: VANDENBROECK Michel (UGent); VRANCKEN Didier (ULg)
 • BELSPO programmabeheerder: NAJI Aziz

Documentatie

 

JAM
Justice and Management: the stakes for the transition to a modernized judicial

 • Projectduur: 01/12/2013 - 28/02/2018
 • Budget: 680.074 €
 • Coördinator : SCHOENAERS Frédéric (ULg)
 • Promotoren: HUBEAU Bernard (UA); MINCKE Christophe (INCC-NICC)
 • BELSPO programmabeheerder: BOURGEOIS Emmanuèle

Documentatie

HECTOR
Hybrid Electronic Curation, Transformation & Organization of Records

 • Projectduur: 01/12/2013 - 28/02/2018
 • Budget: 935.130€
 • Coördinator : DE TERWANGNE Cécile (UNamur)
 • Promotoren: VAN HOOLAND Seth (ULB); DEPOORTERE Rolande (AGR-ARA)
 • BELSPO programmabeheerder: BELLEFLAMME Claudine

Documentatie

 

Over deze website

Uw privacy

© 2017 POD Wetenschapsbeleid