Belspo Sitemap Contact Nieuw Home
BRAIN-be - Over BRAIN-be

Agenda

Evenementen


Afgelopen evenementen

25-10-2018
Onderzoeksvoormiddag
georganiseerd door het onderzoeksteam IDEALiC
Digitale inclusie, empowerment en competenties

De impact van digitalisering krijgt steeds meer aandacht in wetenschappelijk onderzoek en overheidsbeleid. Smartphones, computers en tablets zijn courante gebruiksvoorwerpen geworden. Er wordt door publieke en private actoren steeds sterker ingezet op de ontwikkeling van digtale diensten. Een aanzienlijk deel van de bevolking heeft het echter moeilijk met het gebruik van digitale media, zowel in het professionele als private leven. Het doel van deze onderzoeksvoormiddag is om meer inzicht te krijgen in de impact en uitdagingen van de wijdverspreide digitalisering in alle levensdomeinen en zo bij te dragen tot formuleren van strategieën voor een ambitieus e-inclusiebeleid in België. Tijdens deze onderzoeksvoormiddag worden resultaten van verschillende onderzoeken rond dit thema voorgesteld, met ruimte voor discussie en input vanuit het publiek.
[Programma]

27-09-2018
Conferentie IPSWICH
Werkende armen en veranderingen in werk, inkomen, en de
gezinssamenstelling

België heeft één van de laagste niveaus van werkende armen in Europa. Hoe komt dit, wat helpt voor werkende armen, en hoe voorkomen we armoede in de toekomst via de arbeidsmarkt ? De conferentie benadert de thematiek academisch, politiek, en vanuit het veld.
[Uitnodiging] [Programme & Registration] [Project IPSWICH] [IPSWICH Policy Notes]

26-04-2018
Nationale Studiedag DNA
DNA in het strafrecht – welke toepassingen brengt de toekomst?

Deze vraag staat centraal tijdens de studiedag. Het programma, dat zich richt tot de actoren op het terrein, is een uiteenzetting van de resultaten van het onderzoek enkele maanden voor de einddatum. Gedurende vier jaar werd het Be-Gen project (Understanding the operational, strategic, and political implications of the National Genetic Database: http://nicc.fgov.be/Be-Gen) gefinancierd door Belspo (Federaal Wetenschapsbeleid) in het kader van het BRAIN programma (Belgian Research Action through Interdisciplinary Networks).
Het Be-Gen project situeert zich in as 4 van het BRAIN programma dat onderzoek naar de opdrachten van de federale overheid steunt. Het project startte in 2014 en is een samenwerking tussen de Universiteit Gent, de Vrije Universiteit Brussel en het NICC. Het Be-Gen project maakt een analyse van het gebruik van DNA in strafrechtelijke praktijken, met een focus op het installeren van gecentraliseerde genetische databanken. De analyse situeert zich op 3 niveaus:
1) Een systematische juridische analyse van de bestaande wetgeving op een vooruitziende wijze die rekening houdt met de technologische evoluties. Dit geheel wordt verrijkt met een rechtsvergelijkend onderzoek betreffende deze expertise en de betrokken databanken.
2) Een empirische evaluatie van de operationele toepassingen van DNA door de politionele en gerechtelijke instanties en de nationale databanken in België. Dit luik baseert zich op uiteenlopende data, waaronder de gegevens van de technisch-wetenschappelijke politie.
3) Een strategische aanpak gericht op “forensic intelligence”. Forensische wetenschappen, meer bepaald DNA-databanken, worden hier gebruikt om de ontwikkeling van een strafrechtelijk beleid te onderschrijven en bij te dragen aan een grotere criminologische kennis.
Het programma biedt dus ruimte voor elk van deze drie thema’s: (1) de staat van het Recht en het recht in de Staat; (2) het gebruik en percepties van DNA; (3) DNA voor strategische doeleinden. Een vierde luik tracht aanbevelingspistes te formuleren op basis van de verschillende resultaten van het onderzoek en tracht de politieke toepassingen in vraag te stellen.
Commentaren door de leden van het begeleidingscomité van het onderzoek of door actoren op het terrein zijn voorzien voor elk van de 4 luiken doorheen de dag. De presentaties en de daaropvolgende uitwisselingen zullen zowel in het Frans als in het Nederlands gehouden worden. Een simultane vertaling (FR-NL) is eveneens voorzien.
[Programma]

23-03-2018
Slotconferentie - Justice And Management

Het Project JAM - Justice And Management : the stakes for the transition to a modernized judicial is het resultaat van een samenwerking tussen de Universiteit Antwerpen, de Universiteit van Luik en het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie. Het maakt deel uit van het onderzoeksprogramma BRAIN-be, dat gefinancierd wordt door het Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO). Dat onderzoek heeft tot doel het analyseren en omschrijven van de transformationele processen die de Belgische gerechtelijke en politionele organisaties vorm geven en van de minder zichtbare aspecten van de hervormingsplannen, en dit door middel van drie verschillende invalshoeken: van de externe betrokken partijen (WP1), van de korpsoversten – managers (WP2) en van de actoren uit de administratie (WP3).
[Programma]

08-03-2018
Symposium - Sex Offenders in and out of Crime (SOC)

This Symposium addresses a number of stereotypes and common ideas about sex offenders. First of all, is it true that sex offenders continue to commit (the same type of) sex offences over and over again? How is the recidivism of sex offenders to be compared to that of non-sex offenders? Do their criminal careers differ strongly from non-sexual offenders? Furthermore, are sex offenders an especially incorrigible group of offenders? Can they desist from crime, especially from sexual crimes, or are they beyond redemption? What perspectives does the scientific evidence provide to policy and practice?
During the Symposium, world-renowned experts in the study of sex offenders will tackle these issues and will provide the state of the art about recidivism, criminal careers, desistance and lessons that can be drawn from research. Furthermore, next to the international state of affairs, the empirical results of Belgian (and Dutch) research will be presented.
This conference is aimed at researchers, practitioners (therapists, sexologists, prison personnel, probation staff, organizations involved in the reintegration of offenders,…), policy-makers and a wider audience of people with an interest in the topic.
[Program]

30 november 2017
Quelles politiques de lutte contre les violences conjugales?
Regards sociohistorique et ethnographique

Conférence de Elisa HERMAN
Auteure de l’ouvrage Lutter contre les violences conjugales. Féminisme, travail social, politique publique paru en 2016 aux Presses Universitaires de Rennes.
La conférence se tiendra le jeudi 30 novembre 2017 de 16h30 à 18h30, dans l’auditoire du SPF Justice, boulevard de Waterloo, 115, 1000 Bruxelles.
L’objectif du projet «Violences entre partenaires: impact, processus, évolution et politiques publiques» est d’étudier les violences entre partenaires tant sous l’angle de l’impact du phénomène et de la complexité des processus en jeux que sous celui des politiques publiques développées en la matière en Belgique. La recherche IPV-PRO&POL regroupe quatre équipes scientifiques de la VUB, de l’UCL et de ULiège, sous la coordination de l’INCC. Elle est mise en oeuvre grâce à un financement de BELSPO (Politique scientifique fédérale) dans le cadre du programme BRAIN.BE et s’étalera sur quatre années à partir de septembre 2017.
[Programme]

8 June 2017
Conference on Low Carbon Policy Instruments

 • When? The 8th of June 2017 (9:00 a.m -18:30 p.m)
 • Where? At the Royal Belgian Institute of Natural Sciences
  (Rue Vautier 29 -1000 Brussels)
 • Deadline for registration: the 3rd of June 2017
 • Programme

28, 29 en 30 september 2016
Indian Summer School

Het Project JAM - Justice And Management: the stakes for the transition to a modernized judicial is het resultaat van een samenwerking tussen de Universiteit van Antwerpen, de Universiteit van Luik en het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie. Het maakt deel uit van het onderzoeksprogramma BRAIN-be, dat gefinancierd wordt door het Federaal Wetenschapsbeleid BELSPO. Dat onderzoek heeft tot doel het analyseren en omschrijven van de transformationele processen die de Belgische gerechtelijke en politionele organisaties vorm geven en van de minder zichtbare aspecten van de hervormingsplannen, en dit door middel van drie verschillende invalshoeken: van de externe betrokken partijen, van de korpsoversten – managers en van de mensen op het terrein.
[Informatie]

28-29 April 2016
Colloquium 'Advanced Tools for Preventive Conservation'

Royal Museums of Art and History
Cinquantenaire Park 10 Brussels B-1000
The partners of the AIRCHECQ project will present their midterm results.
At the same time, national and international experts are invited to present and discuss topics that play an important role in preventive conservation.
For more information, read the scope of our colloquium.
All presentations will be held in English
[Information]

3 March 2016
Seminar: Work/Life and Time
Presentation of a merging datasets on working conditions, hours and work/life arrangement

Location: UCL - Place Montesquieu 1 - 1348 Louvain-la-Neuve - Room Lecl 93

  • Information and programme
  • Final Report: A database on working conditions, hours and arrangements
   • 2016-03-03 - Final Report
   • 2016-03-03 - Annexes
    Disclaimer
    This appendix contains the working papers being written during the LFS&TIME project. The purpose of the working papers (WP) was to investigate the reliability of the LFS in capturing ‘the labour force’ by conducting a thorough literature study on the concept of work and formulating variables to be used in analyses (WP1), to investigate the validity of the LFS in capturing working hours, working times and working schedules (WP2 and WP3), and to demonstrate the strength of a merged LFS&TIME database by studying test cases that use elements of all three databases included (LFS, WG and TUS) (WP4-6): 1) hormwork supervision, 2) feeling of being rushed by time and 3) subordinate flexibility. These working papers serve the attainment of the goals specified in the LFS&TIME project outline and thus form an integral part of the project and do not serve as stand alone documents. Please always refer to the project when using results from these papers.
  • Presentations

INTERNATIONAL CONFERENCE ARCHAEOMETALLURGY
3-4 October 2015
@ Brussels Museum
Non-ferrous Metals Metallurgy and Experimental Archaeology
More information

Infosessie
Informatie- en netwerkingsvergaderingen werden georganiseerd op
op 2 december en 5 december 2014 bij BELSPO, Louizalaan 231, 1050 Brussel.
- As 1 - Ecosystemen, biodiversiteit, evolutie
- As 4 - Strategieën van de federale overheid
- As 6 - Collectiebeheer
- Pioniersprojecten
[Programma]

Stakeholdersmeeting
"5de Assessment Report van het IPCC – deel 2: Impact, Adaptatie en Kwetsbaarheid." Conclusies en adaptatiemaatregelen in België
"
georganiseerd op dinsdag 6 mei 2014
Eurostation – Zaal Storck - Ernest Blerotstraat 1 – 1070 Brussel

Stakeholdersmeeting
"5de Assessment Report van het IPCC – deel 1: de wetenschappelijke basis". Welke implicaties voor België?

georganiseerd op vrijdag 6 december 2013
bij BELSPO, Louizalaan 231, 1050 Brussel.

Infosessie
Informatie- en netwerkingsvergaderingen werden georganiseerd op
op 28 februari en 1 maart 2013 bij BELSPO, Louizalaan 231, 1050 Brussel.
- As 1 - Ecosystemen, biodiversiteit, evolutie
- As 4 - Strategieën van de federale overheid
- As 6 - Collectiebeheer
- Pioniersprojecten
[Programma]

Infosessie
Informatie- en netwerkingsvergaderingen werden georganiseerd
op 13 en 18 december 2012 bij BELSPO, Louizalaan 231, 1050 Brussel.
[Programma 13-12-2012] [Programma 18-12-2012] [Presentatie]

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid