Belspo Sitemap Contact Nieuw Home
BRAIN-be - Projecten

Projecten
As 5: Belangrijke maatschappelijke uitdagingen

Deze as, die werd uitgewerkt ter ondersteuning van de federale bevoegdheden, is opgebouwd rond de belangrijke maatschappelijke uitdagingen en heeft betrekking op een reeks voor het individu en de maatschappij belangrijke zaken zoals demografische veranderingen, democratie, migratie, veiligheid, armoede, duurzame ontwikkeling, gezondheid en milieu, globalisering en multiculturaliteit.

De in as 5 gefinancierde onderzoeksacties zijn opgebouwd rond maatschappelijke uitdagingen, waarbij de mensen en/of de maatschappij als belangrijkste analyse-eenheid worden beschouwd.

[Beschrijving van de as zoals opgenomen in de nota aan de Ministerraad]

Projecten:

 

Netwerkprojecten van de oproep 2016

UN-MENAMAIS
Een beter begrip van de mechanismes, aard, omvang en impact van seksueel geweld in België

 • Projectduur: 15/01/2017 - 15/04/2021
 • Budget: 1.500.000 €
 • Coördinator: KEYGNAERT Ines (UGent)
 • Promotoren:VANDEVIVER Christophe, VANDERBEKEN Tom (UGent), LEMONNE Anne, RENARD Bertrand (INCC-NICC), NISEN Laurent (ULg)
 • BELSPO programmabeheerder: BOURGEOIS Emmanuèle

Documentatie

 

PUMOMIG
Publieke opinie, (burger)actie, en beleid m.b.t. asielzoekers en vluchtelingen binnen een anti-immigratie context (Europa en België)

 • Projectduur:
 • Budget: 689.844 €
 • Coördinator: REA Andrea (ULB)
 • Promotoren: MEULEMAN Bart (KULeuven), MARTINIELLO Marco (ULg)
 • BELSPO programmabeheerder: DELHAUSSE Bernard

Documentatie

 

 

Netwerkprojecten van de oproep 2014

ALPI
Beoordeling van beleidsinstrumenten ter ondersteuning van een koolstofarme maatschappij

 • Projectduur: 15/12/2014 - 15/03/2017
 • Budget: 473.552 €
 • Coördinator: BUYSSE Jeroen (UGent)
 • Promotoren: VAN PASSEL Steven (UHasselt); BOURGEOIS Marc & PEETERS Bart (ULg); PETITCLERC Estelle (KBIN/IRSNB)
 • BELSPO programmabeheerder: BOURGEOIS Emmanuèle

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

 • Reports
 • Evenementen
  • 08.06.2017 - Conference on Low Carbon Policy Instruments
   • When? The 8th of June 2017 (9:00 a.m -18:30 p.m)
   • Where? At the Royal Belgian Institute of Natural Sciences
    (Rue Vautier 29 -1000 Brussels)
   • Deadline for registration: the 3rd of June 2017
   • Programme

 

IDEALiC
Digitale inclusie door empowerment en autonomie tijdens de levensloop

 • Projectduur: 15/12/2014 - 15/03/2017
 • Budget: 764.656 €
 • Coördinatoren: VAN AUDENHOVE Leo & MARIËN Ilse (VUB)
 • Promotoren: VALENDUC Gérard & VENDRAMIN Patricia (FTU)
 • BELSPO programmabeheerder: BOURGEOIS Emmanuèle

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

 • Evenementen:
  • 25-10-2018 - Onderzoeksvoormiddag IDEALiC
   Digitale inclusie, empowerment en competenties
   De impact van digitalisering krijgt steeds meer aandacht in wetenschappelijk onderzoek en overheidsbeleid. Smartphones, computers en tablets zijn courante gebruiksvoorwerpen geworden. Er wordt door publieke en private actoren steeds sterker ingezet op de ontwikkeling van digtale diensten. Een aanzienlijk deel van de bevolking heeft het echter moeilijk met het gebruik van digitale media, zowel in het professionele als private leven. Het doel van deze onderzoeksvoormiddag is om meer inzicht te krijgen in de impact en uitdagingen van de wijdverspreide digitalisering in alle levensdomeinen en zo bij te dragen tot formuleren van strategieën voor een ambitieus e-inclusiebeleid in België. Tijdens deze onderzoeksvoormiddag worden resultaten van verschillend
   [Programma]

 

IECOMAT
Geïntegreerde modellering van materiaalstromen

 • Projectduur: 15/12/2014 - 15/03/2019
 • Budget: 797.280 €
 • Coördinator: EYCKMANS Johan (KU Leuven)
 • Promotoren: GEERKEN Theo (VITO); BRECHET Thierry (UCL)
 • BELSPO programmabeheerder: MATHIEU Christine

Documentatie

 

LITME@WORK
Digitale en mediageletterdheid in werk op afstand en teamwerk

 • Projectduur: 15/12/2014 - 15/03/2019
 • Budget: 1.030.957 €
 • Coördinator: COLLARD Anne-Sophie (UNamur)
 • Promotoren: FASTREZ Pierre & DE SMEDT Thierry (UCL); PATRIARCHE Geoffroy (Université Saint-Louis); RAMIOUL Monique (KU Leuven)
 • BELSPO programmabeheerder: BOURGEOIS Emmanuèle

Documentatie

 

MADDLAIN
Het identificeren van de noden met het oog op het moderniseren van de toegang tot digitale gegevens in bibliotheken en archieven

 • Projectduur: 15/12/2014 - 31/03/2017
 • Budget: 448.418 €
 • Coördinator: GILLET Florence (CEGES/SOMA)
 • Promotoren: VANDEPONTSEELE Sophie (KBR); VANCOPPENOLLE Chantal & DEPOORTERE Rolande (AGR/ARA); VAN HOOLAND Seth (ULB); MANNENS Erik (iMinds)
 • BELSPO programmabeheerder: MATHIEU Christine

Documentatie

 

SUSPENS
Verzoening van de ecologische en sociale doelen in de transitie naar een koolstofarme maatschappij

 • Projectduur: 01/01/2015 - 31/03/2019
 • Budget: 886.626 €
 • Coördinator: VERBIST Gerlinde & GOEDEMÉ Tim & CANTILLON Béa (UAntwerpen)
 • Promotoren: FRERE Jean-Maurice (BFP/FPB); BAULER Tom & ZACCAÏ Edwin (ULB)
 • BELSPO programmabeheerder: MATHIEU Christine

Documentatie

 

 

Netwerkprojecten van de oproep 2012

2GENDERS
Generatie en Gender ENergy-armoede: Realiteit en Sociaal beleid

 • Projectduur: 01/10/2013 - 31/12/2017
 • Budget: 635.913€
 • Coördinator: BARTIAUX Françoise (UCL)
 • Promotoren: OOSTERLYNCK Stijn (UA); LAHAYE Willy (UMONS); DAY Rosie (UBirmingham, UK)
 • BELSPO programmabeheerder: MATHIEU Christine

Documentatie

 

CAUSINEQ
Sociale ongelijkheid in gezondheid en sterfte in België: meervoudige dimensies, meervoudige oorzaken

 • Projectduur: 01/10/2013 - 31/12/2017
 • Budget: 678.000€
 • Coördinator : GADEYNE Sylvie (VUB)
 • Promotoren: EGGERICKX Thierry (UCL)
 • BELSPO programmabeheerder: BOURGOIS Emmanuèle

Documentatie

 

CRESUS
Het meten en mobiliseren van vermogen voor een samenhangende, inclusieve en eerlijke samenleving

 • Projectduur: 01/10/2013 - 28/02/2018
 • Budget: 1.300.000€
 • Coördinator: MARX Ive (UA)
 • Promotoren: PERELMAN Sergio(ULg); DECOSTER André (KULeuven)    
 • BELSPO programmabeheerder: NAJI Aziz

Documentatie

 

FOOD4SUSTAINABILITY
Collectieve actie voor duurzame voedselsystemen in een context van klimaatverandering: evaluatie van sociale experimenten en beleidsinnovaties

 • Projectduur: 01/10/2013 - 31/12/2017
 • Budget: 749.664€
 • Coördinator : DE SCHUTTER Olivier (UCL)
 • Promotoren: MATHIJS Erik (KULeuven); HUDON Marek (ULB)
 • BELSPO programmabeheerder: MATHIEU Christine

Documentatie

 

INTRAS
Ongelijkheden in verkeersveiligheid

 • Projectduur: 01/10/2013 - 31/12/2017
 • Budget: 601.742€
 • Coördinator: DANIELS Stijn (UHasselt)
 • Promotoren: COOLS Mario (ULg); SILVERANS Peter (Ibsr)
 • BELSPO programmabeheerder: MATHIEU Christine

Documentatie

 

MEQIN
Measuring equivalent incomes: The implementation of individual well-being measures from Belgian data

 • Projectduur: 01/10/2013 - 31/12/2017
 • Budget: 1.307.234€
 • Coördinator : MANIQUET François (UCL)
 • Promotoren: SCHOKKAERT Erik (KULeuven); CANTILLON Bea (UA); DE ROCK Bram (ULB)
 • BELSPO programmabeheerder: NAJI Aziz

Documentatie

 

Pioniersprojecten van de oproep 2012

BELPHG-21
Genoom van de Belgische Volksgezondheid: methodologie ontwikkeling tot correleren van de Gezondheidsenquete met genomische informatie

 • Projectduur: 01/10/2013 - 31/12/2015
 • Budget: 150.000€
 • Coördinator : VAN DEN BULCKE Marc (ISP-WIV)
 • Promotoren: VERMEESCH Joris (KULeuven); GOETGHEBEUR Els (UGent)
 • BELSPO programmabeheerder: JAMART Georges

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

 

UAV_Reunion
Inzetten van UAV's op Réunion voor de kalibratie van het TCCON en het in kaart brengen van de uitstoot van scheepvaart

 • Projectduur: 01/10/2013 - 31/12/2015
 • Budget: 149.973€
 • Promotor: DESMET Filip (IASB-BIRA)
 • BELSPO programmabeheerder: JAMART Georges

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

 

 

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid