Belspo BRAIN-be 2.0 Sitemap Contact Nieuw Home
BRAIN-be - Projecten

Projecten

De zes thematische assen van het kaderprogramma BRAIN-be werden vastgelegd rekening houdend met het wetenschappelijk potentieel van de FWI's en met de bevoegdheidsgebieden van de federale departementen. Ze bieden de mogelijkheid de samenwerking binnen de Belgische wetenschappelijke gemeenschap te stimuleren, in synergie met de Europese en internationale onderzoeksagenda's.

Omdat sommige thematieken ook aan bod komen in andere programma's/acties van het Federaal Wetenschapsbeleid, wordt erop toegezien dat de gefinancierde onderzoeksdoelstellingen elkaar aanvullen.

Het kaderprogramma BRAIN-be is opgebouwd rond 6 thematische assen:

Over deze website

Cookies policy

Persoonsgegevens

© POD Wetenschapsbeleid