Belspo BRAIN-be 2.0 Sitemap Contact Nieuw Home
BRAIN-be - Projecten

Projecten
As 2: Geosystemen, heelal en klimaat

Deze as heeft als doel de verschillende componenten van de planeet Aarde - atmosfeer, hydrosfeer, cryosfeer, vasteland - en hun interacties te beschrijven en te begrijpen.

De as biedt ruimte voor de studie naar de dynamiek en de ontwikkeling van het systeem aarde, van haar natuurlijke (minerale en hydrogeologische) rijkdommen alsook van haar reacties op menselijke en klimaat gerelateerde druk. De studie van de natuurlijke risico's en van de aan het gebruik van de natuurlijke hulpbronnen gelinkte risico's is inbegrepen. Deze as laat toe om het klimaatsysteem te begrijpen en te modelleren maar ook om te werken rond geodesie en rond spatiotemporele referentiesystemen. Het maakt de studie mogelijk van de verschillende componenten van het heelal en van hun interacties, met inbegrip van de studie van de interacties tussen de aarde en de zon, de zonnewind, de magnetosfeer en de atmosfeer, alsook de impact van de ruimtemeteorologie.
Het gefinancierde onderzoek geeft een wetenschappelijke ondersteuning aan de nationale en internationale beleidsontwikkeling met betrekking tot de behandelde thema's (met name internationale akkoorden en overeenkomsten zoals het Klimaatverdrag, de Protocollen van Montreal...). Binnen dit thema kan monitoring worden toegelaten als dit verantwoord is door de onderzoeksbehoeften.

[Beschrijving van de as zoals opgenomen in de nota aan de Ministerraad]

Projecten:

 

Netwerkprojecten van de oproep 2016

CCSOM
Het afschatten van CME’s en schokken met waarnemingen en modellen doorheen het binnenste van de heliosfeer

 • Projectduur: 15/12/2016 - 15/03/2021
 • Budget: 694.737 €
 • Coördinator: MAGDALENIC Jasmina (ORB-KSB)
 • Promotoren: POEDTS Stefaan (KULeuven)
 • BELSPO programmabeheerder: COX David

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

 • Reports
  • Final Report: Constraining CMEs and shocks by Observations and Modelling (CCSOM)
  • Samenvatting: Beperking van CME's en schokken door observaties en modellering in de hele binnenste heliosfeer (CCSOM)
  • Résumé: Constraining CMEs and Shocks by Observations and Modelling throughout the inner heliosphere (CCSOM)
  • Summary: Constraining CMEs and Shocks by Observations and Modelling throughout the inner heliosphere (CCSOM)

 

Mass2Ant
Oppervlaktemassabalans van Oost-Antarctica in het Anthropoceen : observaties en multi-schaalmodellering

 • Projectduur:
 • Budget: 788.870 €
 • Coördinator: GOOSSE Hugues (UCLouvain)
 • Promotoren: TISON Jean-Louis (ULB), VANNITSEM Stéphane (IRM-KMI)
 • BELSPO programmabeheerder: VANCAUWENBERGHE Maaike

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

 • Reports
  • Final Report: East Antarctic surface mass balance in the Anthropocene: observations and multiscale modelling (Mass2Ant)
  • Samenvatting: East Antarctic surface mass balance in the Anthropocene: observations and multiscale modelling (Mass2Ant)
  • Résumé: East Antarctic surface mass balance in the Anthropocene: observations and multiscale modelling (Mass2Ant)
  • Summary: East Antarctic surface mass balance in the Anthropocene: observations and multiscale modelling (Mass2Ant)

 

RESPONSE
Modelleren van reactief transport van vervuiling door puntbronnen in bodem en grondwater

 • Projectduur:
 • Budget: 961.690 €
 • Coördinator: LETERME Bertrand (CEN-SCK)
 • Promotoren: HEYVAERT Vanessa (IRSNB-KBIN), HUYSMANS Marijke (VUB), SPRINGAEL, Dirk SMOLDERS Erik (KULeuven), VAN WESEMAEL Bas (UCLouvain)
 • BELSPO programmabeheerder: VANDERSTRAETEN Martine

Documentatie

 

BAMM!
Belgische Antarctische Meteorieten en Micrometeorieten om de evolutie van het zonnestelsel te documenteren

 • Projectduur: 15/01/2017 - 15/04/2021
 • Budget: 389.815 €
 • Coördinator: DECREE Sophie (KBIN)
 • Promotoren: GODERIS Steven (VUB); DEBAILLE Vinciane (ULB)
 • BELSPO programmabeheerder: VANCAUWENBERGHE Maaike

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

 • Reports
  • Final Report: Belgian Antarctic Meteorites and Micrometeorites to document solar system formation and evolution (BAMM!)
  • Samenvatting: Belgian Antarctic Meteorites and Micrometeorites to document solar system formation and evolution (BAMM!)
  • Résumé:Belgian Antarctic Meteorites and Micrometeorites to document solar system formation and evolution (BAMM!)
  • Summary: Belgian Antarctic Meteorites and Micrometeorites to document solar system formation and evolution (BAMM!)

 

CHICXULUB
Chicxulub, IODP-ICDP 2016 boring, van krater tot aan massa uitsterving

 • Projectduur:
 • Budget: 586.905 €
 • Coördinator: CLAEYS Philippe (VUB)
 • Promotoren: KARATEKIN Ozgur (ORB-KSB), GODEFROIT Pascal (IRSNB-KBIN)
 • BELSPO programmabeheerder: COX David

Documentatie

DIABASE
De Antarctische sokkel ontsluieren door het bemonsteren van ijsveldmorenes

 • Projectduur: 15/01/2017 - 15/04/2019
 • Budget: 69.117 €
 • Coördinator: DEBAILLE Vinciane (KBIN)
 • Promotoren: CLAEYS Philippe (VUB); DECREE Sophie (KBIN)
 • BELSPO programmabeheerder: VANCAUWENBERGHE Maaike

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

 • Reports
  • Final Report: Discovering the Antarctic Basement by using moraines in blue ice fields (DIABASE)
  • Samenvatting: De Antarctische sokkel ontsluieren door het bemonsteren van ijsveldmorenes
  • Résumé:Découvrir le socle antarctique grâce aux moraines de champs de glace
  • Summary: Disclosing the Antarctic basement by sampling ice field moraines


OCTAVE 
Zuurstofhoudende organische verbindingen in de tropische atmosfeer: variabiliteit en atmosfeer-biosfeer uitwisseling

 • Projectduur: 15/01/2017 - 15/04/2021
 • Budget: 632.378 €
 • Coördinator: STAVRAKOU Trissevgeni (IASB-BIRA)
 • Promotoren: COHEUR Pierre (ULB)
 • BELSPO programmabeheerder: VANDERSTRAETEN Martine

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

 • Reports
  • Final Report: Oxygenated volatile organic Compounds in the Tropical Atmosphere: Variability and Exchanges (OCTAVE)
  • Samenvatting: Zuurstofhoudende organische verbindingen in de tropische atmosfeer: variabiliteit en atmosfeer-biosfeer uitwisseling (OCTAVE)
  • Résumé: Composés organiques oxygénés dans l’atmosphère tropicale : variabilité et échanges atmosphère-biosphère (OCTAVE)
  • Summary: Oxygenated volatile organic Compounds in the Tropical Atmosphere: Variability and Exchanges (OCTAVE)


CHASE 
Het ontrafelen van fijnstofchemie in Dronning Maud Land: van atmosfeer tot sneeuwoppervlak

 • Projectduur: 1/01/2017 - 15/04/2021
 • Budget: 353.634 €
 • Coördinator: MANGOLD Alexander, DELCLOO Andy (IRM-KMI)
 • Promotoren: VAN LANGENHOVE, Herman DEMEESTERE Kristof (UGent), MATIELLI Nadine (ULB), CLAEYS Philippe (VLIZ)
 • BELSPO programmabeheerder: VANCAUWENBERGHE Maaike

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Blog
 • Fedra

 • Reports
  • Final Report: Unravelling Particle Chemistry in Dronning Maud Land: from Atmosphere to Surface (CHASE)
  • Samenvatting: Het ontrafelen van fijnstofchemie in Dronning Maud Land: van atmosfeer tot sneeuwoppervlak (CHASE)
  • Résumé:Caractérisation de la composition des poussières fines dans la région de Dronning Maud Land : de l’atmosphère jusqu’à la neige de surface (CHASE)
  • Summary: Unravelling Particle Chemistry in Dronning Maud Land: from Atmosphere to Surface (CHASE)
  • Scientific Publications: Unravelling Particle Chemistry in Dronning Maud Land: from Atmosphere to Surface (CHASE)

MOMA 
Observaties over meerdere golflengtes en het modeleren van poollicht

 • Projectduur:
 • Budget: 412.551 €
 • Coördinator: LAMY Hervé (IASB-BIRA)
 • Promotoren: HUBERT Benoit (ULiège)
 • BELSPO programmabeheerder: COX David

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

 • Reports
  • Final Report: Multi-wavelength Observations and Modelling of Aurora (MOMA)
  • Summary: Multi-wavelength Observations and Modelling of Aurora (MOMA) 

Netwerkprojecten van de oproep 2014

AEROCLOUD
Hoe beïnvloeden aerosolen en wolken het klimaat in Oost Antarctica?

 • Projectduur: 15/12/2014 - 15/03/2019
 • Budget: 628 346€
 • Coördinator: VAN LIPZIG Nicole (KULeuven)
 • Promotoren: DEBACKER Hugo (IRM-KMI); VAN ROOZENDAEL Michel (IASB-BIRA)
 • BELSPO programmabeheerder: VANCAUWENBERGHE Maaike

Documentatie

 

BRASS
De databank van fundamentele atomaire gegevens en sterrenspectra van België

 • Projectduur: 15/12/2014 - 15/03/2019
 • Budget: 526 362 €
 • Coördinator: LOBEL Alex (ORB-KSB)
 • Promotoren: ROYER Pierre (KULeuven)
 • BELSPO programmabeheerder: COX David

Documentatie

 

COME-IN
Inwendige structuur en evolutie van Mercurius

 • Projectduur: 15/12/2014 - 15/03/2019
 • Budget: 557 324 €
 • Coördinator: VAN HOOLST Tim (ORB-KSB)
 • Promotor: CHARLIER Bernard (ULiège)
 • BELSPO programmabeheerder: COX David

Documentatie

 

CORDEX.be
Combineren van regionale downscaling expertise in België: CORDEX en verder

 • Projectduur: 15/12/2014 - 15/03/2017
 • Budget: 1 022 525 €
 • Coördinator: TERMONIA Piet (IRM-KMI)
 • Promotoren: WILLEMS Patrick (KULeuven); VAN LIPZIG Nicole (KULeuven); VAN YPERSELE Jean-Pascal (UCLouvain); FETTWEIS Xavier (ULiège); DE RIDDER Koen & GOBIN Anne (VITO); STAVRAKOU Trissevgeni (IASB-BIRA); LUYTEN Patrick & VANDEN EYNDE Dries & DULIERE Valérie (IRSNB-KBIN); POTTIAUX Eric (ORB-KSB)
 • BELSPO programmabeheerder: VANDERSTRAETEN Martine

Documentatie

INDI67
Ontwikkeling van methodes om de monitoring van KRMS indicatoren 6 en 7 te verbeteren

 • Projectduur: 15/12/2014 - 15/03/2019
 • Budget: 648 271 €
 • Coördinator: FETTWEIS Michael (IRSNB-KBIN)
 • Promotoren: TOORMAN Erik & MONBALIU Jaak (KULeuven)
 • BELSPO programmabeheerder: COX David

Documentatie

 

METRO
Banen van meteoren en hun Oorsprong

 • Projectduur: 15/12/2014 - 15/03/2019
 • Budget: 312 422 €
 • Coördinator: DE KEYSER Johan (IASB-BIRA)
 • Promotoren: MAGIN Thierry (VKI)
 • BELSPO programmabeheerder: COX David

Documentatie

 

NEWSTHEPS
New Sampling Tools for Heritage & Emerging Pollutants to facilitate GES assessment in the Marine Environment

 • Projectduur: 15/12/2014 - 15/03/2019
 • Budget: 1 200 000 €
 • Coördinator: ROOSE Patrick & PARMENTIER Koen (IRSNB-KBIN)
 • Promotoren: JANSSEN Colin & DE SCHAMPHELAERE Karel (UGent); DEMEESTERE Kristof & VAN LANGENHOVE Herman (UGent); VANHAECKE Lynn (UGent); GAO Yue & BAEYENS Willy (VUB)
 • BELSPO programmabeheerder: COX David

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

 • Reports
  • Final Report: New Strategies for monitoring and risk assessment of Hazardous chemicals in the marine Environment with Passive Samplers (NewSTHEPS)
  • Samenvatting: New Strategies for monitoring and risk assessment of Hazardous chemicals in the marine Environment with Passive Samplers (NewSTHEPS)
  • Résumé: New Strategies for monitoring and risk assessment of Hazardous chemicals in the marine Environment with Passive Samplers (NewSTHEPS)
  • Summary: New Strategies for monitoring and risk assessment of Hazardous chemicals in the marine Environment with Passive Samplers (NewSTHEPS)

 

SCOOP
Naar een synergetische studie van de atmosfeer van de terrestrische planeten

 • Projectduur: 15/12/2014 - 15/03/2019
 • Budget: 500 986 €
 • Coördinator: WILQUET Valérie (IASB-BIRA)
 • Promotoren: HUBERT Benoît & GERARD Jean-Claude (ULiège)
 • BELSPO programmabeheerder: COX David

Documentatie

STARLAB
Geëvolueerde sterren en hun schillen: Laboratoria van stellaire fysica

 • Projectduur: 15/12/2014 - 15/03/2019
 • Budget: 653 266 €
 • Coördinator: JORISSEN Alain (ULB)
 • Promotoren: GROENEWEGEN Martin (ORB-KSB); WAELKENS Christoffel (KULeuven)
 • BELSPO programmabeheerder: COX David

Documentatie

 

 

Netwerkprojecten van de oproep 2012

PAMEXEA
Klimaatextremen in Oost-Afrika: Oorzaken van variatie in tijd en ruimte

 • Projectduur: 01/10/2013 - 31/12/2017
 • Budget: 997.513 €
 • Coördinator: VERSCHUREN Dirk (UGent)
 • Promotoren: GOOSSE Hugues (UCLouvain); MEES Florias (MRAC-KMMA); COCQUYT Christine (Plantentuin Meise);  GRAHAM Nicholas E. (HRC, US); BECHT Robert (ITC, NL)
 • BELSPO programmabeheerder: VANDERSTRAETEN Martine

Documentatie

 

QuakeRecNankai
Sedimentaire archieven van paleotsunamis en aardbevingen langsheen de Nankai Trog, Zuid-Centraal Japan

 • Projectduur: 01/10/2013 - 31/12/2017
 • Budget: 1.009.336 €
 • Coördinator: DE BATIST Marc (UGent)
 • Promotoren: HEYVAERT Vanessa (IRSNB-KBIN); HUBERT-FERRARI Aurelia (ULiège) ; FUJIWARA Osamu (AIST, JP); YOKOYAMA Yusuke (AORI,  JP); BRÜCKNER Helmut (Uni-Koeln, DE)
 • BELSPO programmabeheerder: VANDERSTRAETEN Martine

Documentatie

 

STOCHCLIM
Verbetering van de weergave en de voorspelling van klimaatprocessen aan de hand van stochastische parametrisatie schema's

 • Projectduur: 01/10/2013 - 31/12/2017
 • Budget: 912.973 €
 • Coördinator: VANNITSEN Stéphane (IRM-KMI)
 • Promotoren: CRUCIFIX Michel (UCLouvain) ; TERMONIA Piet (UGent)
 • BELSPO programmabeheerder: VANDERSTRAETEN Martine

Documentatie

 

AfReSlide
Landslides in Equatorial Africa: Identifying culturally, technically and economically feasible resilience strategies

 • Projectduur: 01/10/2013 - 31/12/2017
 • Budget: 919 447 €
 • Coördinator: KERVYN Mathieu (VUB)
 • Promotoren: VRANKEN Liesbet (KULeuven) ; JOIRIS Véronique (ULB) ; DEWITTE Olivier (MRAC-KMMA); POESSEN Jean (KULeuven)
 • BELSPO programmabeheerder: VAN DER WERF Aline

Documentatie

 

MASC
Onderzoek naar en simulatie van de invloeden van landgebruik op het West-Europees klimaat

 • Projectduur: 01/10/2013 - 31/12/2017
 • Budget: 1.196.978 €
 • Coördinator: FRANCOIS Louis (ULiège)
 • Promotoren: HAMDI Rafik (IRM-KMI); DENDONCKER Nicolas (UNamur); DECKMYN G. (UA); DE WULF Robert (UGent); ROUJEAN J.-L. (CNRM-GAME, FR)
 • BELSPO programmabeheerder: VANDERSTRAETEN Martine

Documentatie

 

TILES
Transnationale en Integrale Lange-termijn mariene Exploitatie Strategieën

 • Projectduur: 01/10/2013 - 31/12/2017
 • Budget: 1.041.893 €
 • Coördinator: VAN LANCKER Vera  (IRSNB-KBIN)
 • Promotoren: DE BATIST Marc (UGent);  DE TRÉ Guy (UGent) ; STAFFLEU Jan (TNO, NL)
 • BELSPO programmabeheerder: COX David

Documentatie

 

 

Pioniersprojecten van de oproep 2013

SMEAIS
Seismisch toezicht op de Oost-Antarctische poolkap

 • Projectduur: 01/10/2013 - 31/12/2015
 • Budget: 149.600€
 • Promotor: LOMBARDI Denis (ORB-KSB)
 • BELSPO programmabeheerder: JAMART Georges

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

 

MAGICS
Globale Interactieve Simulator voor Chemie in de Atmosfeer van Mars

 • Projectduur: 01/10/2013 - 31/12/2015
 • Budget: 150.000€
 • Promotor: DAERDEN Frank (IASB-BIRA)
 • BELSPO programmabeheerder: JAMART Georges

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

 

 

Pioniersprojecten van de oproep 2012

UAV_Reunion
Inzetten van UAV's op Réunion voor de kalibratie van het TCCON en het in kaart brengen van de uitstoot van scheepvaart

 • Projectduur: 01/10/2013 - 31/12/2015
 • Budget: 149.973€
 • Promotor: DESMET Filip (IASB-BIRA)
 • BELSPO programmabeheerder: JAMART Georges

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

 

PREDISOL
Karakterisering van de tijdsevolutie van actieve regio's voor het voorspellen van zonnevlammen

 • Projectduur: 01/10/2013 - 31/12/2015
 • Budget: 148.920 €
 • Coördinator : DELOUILLE Véronique (ORB-KSB)
 • Promotoren: HERO Alfred O. (UMich, US)
 • BELSPO programmabeheerder: JAMART Georges

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

 

 

Projecten gefinancierd in het kader van JPI Climate - ERA4CS

CO-CLI-SERV
Co-development of place-based climate services for action

 • Projectduur: 1/10/2017 - 30/06/2021
 • Budget: 177.000€
 • Promotor: DE RUDDER Anne (IASB-BIRA); DECROLY Jean-Michel (ULB)
 • BELSPO programmabeheerder: VAN DER WERF Aline

Documentatie

 • Projectbeschrijving
 • Projectwebsite
 • Fedra

 • Reports
  • Final Report: Co-development of place-based Climate Services for action (CoCliServ)
  • Samenvatting: Co-ontwikkeling van lokale klimaatdiensten voor actie 1 (CoCliServ)
  • Résumé:Co-développement de services climatiques locaux pour l'action 1 (CoCliServ)
  • Summary: Co-development of place-based Climate Services for action 1 (CoCliServ)

CIREG
Climate information for Integrated Renewable Electricity Generation

 • Projectduur: 1/11/2017 - 31/10/2020
 • Budget: 240.000 €
 • Promotor: THIERY Wim (VUB)
 • BELSPO programmabeheerder: VAN DER WERF Aline

Documentatie

 

Over deze website

Cookies policy

Persoonsgegevens

© POD Wetenschapsbeleid