Belspo BRAIN-be 2.0 Sitemap Contact Nieuw Home
BRAIN-be - Over BRAIN-be

Oproep tot voorstellen

Kalender

Het kaderprogramma wordt uitgevoerd over een periode van 6 jaar (2012-2017).

Ieder jaar wordt een oproep tot voorstellen gelanceerd, maar deze heeft geen betrekking op alle thematische assen. Door een rotatie-mechanisme is elke thematische as ten minste een keer om de twee jaar het onderwerp van een oproep tot voorstellen.

De indicatieve oproepkalender met beschikbare budgetten zoals opgenomen in de nota aan de Ministerraad is als volgt:

Beschikbaar budget in MEUR nov.
2012
begin
2013
eind
2013
eind
2014
eind
2015
eind
2016
TOT
As 1. Ecosystemen, biodiversiteit, evolutie
6,93
7,19
7,36
21,48
As 2. Geosystemen, heelal en klimaat
6,93
7,19
7,36
21,48
As 3. Cultureel, historisch en wetenschappelijk erfgoed
6,93
7,19
7,36
21,48
As 4. Opdrachten van de federale overheid
5,65
5,86
5,99
17,50
As 5. Belangrijke maatschappelijke uitdagingen
5,65
5,86
5,99
17,50
As 6. Collectiebeheer
3,66
3,80
3,89
11,35
Pioniersprojecten
0,94
0,94
0,98
0,98
1,00
1,00
5,84


Lopende oproepen


Afgelopen oproepen

Over deze website

Cookies policy

Persoonsgegevens

© POD Wetenschapsbeleid