NL FR EN
www.belgium.be

Evenement

NATUURLIJKE HULPBRONNEN IN DE RUIMTE: een denkoefening voor de komende generaties

De mens bereidt zijn terugkeer naar de Maan voor, maar welke uitdagingen, welke kansen en welke toekomst staan er hem te wachten?  Is de Maan een opstap naar Mars, naar planetoïden of nog verder weg? Bij het gebruik en de exploitatie van de natuurlijke hulpbronnen van hemellichamen rijzen er al programmagebonden en juridische vragen, wellicht volgen weldra vragen van economische en politieke aard. Op initiatief van België heeft het VN-Comité voor het vreedzame gebruik van de ruimte (UNCOPUOS) de vraag om een internationaal kader vast te leggen en in te stellen op de agenda geplaatst, met de bedoeling te garanderen dat de natuurlijke hulpbronnen van hemellichamen op een billijke, beveiligde en duurzame manier worden geëxploreerd, gebruikt en geëxploiteerd.  

BELSPO en het Luxemburgse ruimtevaartagentschap organiseren op 26 maart 2024 in Luxemburg een internationale vergadering van experts in het kader van de werkgroep Natuurlijke Hulpbronnen van het juridische subcomité van het UNCOPUOS.

Die vergadering heeft als doel gespreksstof te leveren voor de internationale conferentie in Wenen op 15 april 2024 over hetzelfde thema en die perfect aansluit op de denkoefeningen in de werkgroep.

Wenst u daartoe bij te dragen, dan nodigen wij u uit om uiterlijk 18 maart 2024 ons uw opmerkingen, voorstellen of ideeën in een pdf-document te bezorgen, met vermelding van uw naam, uw voornaam, uw e-mailadres en, zo nodig, de organisatie die u vertegenwoordigt (*).

Bedankt om uw bijdrage in het Nederlands, het Frans of het Engels te bezorgen. Daarna worden alle ontvangen bijdragen in overweging genomen als eventueel discussiemateriaal op intergouvernementeel niveau, maar niet voor de vergadering van experts in Luxemburg.

Bedankt om uw pdf-document te versturen naar het volgende e-mailadres: jean-francois.mayence@belspo.be.

Wij stellen u ook voor de webpagina van het UNOOSA (United Nations Office for Outer Space Affairs) te raadplegen die aan die voornoemde vergadering is gewijd.

(*) BELSPO gebruikt die persoonsgegevens enkel om de auteur van de bijdrage te identificeren. Die gegevens worden niet op een lijst gezet of doorgegeven aan derden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de persoon om wie het gaat.