Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

DWTI

  • > O&O Statistieken & indicatoren
  • > Gegevensbanken
  • > Publicaties
  • > Specifieke diensten

De dienst ‘Federale, Interfederale en Internationale Coördinatie’ heeft als opdracht om enerzijds het federale O&O-overleg te organiseren voor de uitwisseling van informatie over de beleidsvoeringen van de verschillende Belgische Overheden en gemeenschappelijke standpunten vast te leggen. De dienst neemt ook het secretariaat van overlegstructuren waar, zoals de commissie ‘Internationale Samenwerking’ (CIS) of de commissie ‘Federale Samenwerking’ (CFS), anderzijds om de internationale samenwerking en de inpassing van de Belgische onderzoekswereld in de Europese onderzoeksruimte te bevorderen
Lees meer...

 

Over deze website

Uw privacy

© 2017 POD Wetenschapsbeleid