Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Extra-Europese samenwerking

Events

  • > Presentions: A Science Diplomacy
       Approach for Belgium?!

Monitoring onderzoek & innovatie

  • > WTI Statistieken & -indicatoren
  • > Publicaties
  • > Specifieke diensten

Statistics in Brief

De dienst ‘Federale, Interfederale en Internationale Coördinatie’ heeft als opdracht om enerzijds het federale O&O-overleg te organiseren voor de uitwisseling van informatie over de beleidsvoeringen van de verschillende Belgische Overheden en gemeenschappelijke standpunten vast te leggen. De dienst neemt ook het secretariaat van overlegstructuren waar, zoals de commissie ‘Internationale Samenwerking’ (CIS) of de commissie ‘Federale Samenwerking’ (CFS), anderzijds om de internationale samenwerking en de inpassing van de Belgische onderzoekswereld in de Europese onderzoeksruimte te bevorderen
Lees meer...

 

Over deze website

Uw privacy

© 2018 POD Wetenschapsbeleid