NL FR EN
www.belgium.be

Federale, interfederale en internationale coördinatie

Overleg met de Overheden

Overleg met de Overheden

  • BELSPO heeft als opdracht het federale O&O-overleg te organiseren voor de uitwisseling van informatie over de beleids­voeringen van de verschillende Belgische Overheden en gemeen­schap­pelijke stand­punten vast te leggen: IMCWB • CFS-CIS • ICWB.
Europese samenwerking

Europese samenwerking

  • BELSPO coördineert samen met de Gemeen­schappen en de Gewesten de Belgische deel­name aan Europese programma's (Horizon Europe • COST • EUREKA), Europese infra­structuren (EMBL • ILL) en dekt de jaarlijkse Belgische bijdrage aan de ESFRI onderzoeks­infrastructuren.
Bilaterale samenwerking

Bilaterale samenwerking

  • BELSPO coördineert de voor­bereiding en opvolging van het wetenschap­pelijk gedeelte van de bilaterale akkoorden voor economische, industriële, weten­schap­pelijke en techno­logische samen­werking die België heeft gesloten met China • Vietnam • India • Zuid-Afrika.
Extra-Europese samenwerking

Andere multilaterale internationale samenwerking

  • De internationale O&O-samenwerking werd uitgewerkt in verschillende bijzondere gebieden en met verschillende organisaties. Het Federaal Wetenschapsbeleid speelt een rol van coördinator, deelnemer en/of financier voor Internationale netwerken van de FWIs • OESO • UNESCO • ERAfrica • ERANet-LAC.
Federale Raad voor Wetenschapsbeleid

Federale Raad voor Wetenschapsbeleid

  • De Federale Raad voor Wetenschapsbeleid is een adviesorgaan inzake het wetenschapsbeleid van de Federale Regering. Zijn secretariaat wordt door BELSPO waargenomen.
Onderzoek & Ontwikkeling

Onderzoek & Ontwikkeling

  • Wetenschappelijk visum • Mobiliteit van onderzoekers • Open Science at Belspo • IHES.

Info