NL FR EN
www.belgium.be

Andere multilaterale internationale samenwerking

De internationale O&O-samenwerking werd uitgewerkt in verschillende bijzondere gebieden en met verschillende organisaties.
Het Federaal Wetenschapsbeleid speelt een rol van coördinator, deelnemer en/of financier.

Internationale netwerken van de FWIs

Internationale netwerken van de FWIs

  • De oproepen beogen de ondersteuning van de ontwikkeling en van de zichtbaarheid van de expertise van de FWI’s door hun deelname door hun deelname aan netwerken met internationale partners en een kader te bieden voor structurele samenwerking met landen/instellingen die betrokken zijn in geselecteerde voorstellen.
IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change)

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change)

  • Belspo neemt een cruciale rol op zich als gastheer van het nationaal focal point voor het IPCC, waarbij het de coördinatie van de betrokkenheid van België bij het IPCC op zich neemt. Het nationaal focal point fungeert als het belangrijkste communicatiekanaal tussen het IPCC en de Belgische overheid.
OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling)

OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling)

  • OESO is een samenwerkingsverband om sociaal en economisch beleid te bespreken, te bestuderen en te coördineren. De aangesloten landen proberen gezamenlijke problemen op te lossen en trachten internationaal beleid af te stemmen.
UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)

  • Er is een samenwerkingsverband van BELSPO met UNESCO via de programma's 'Mens en Biosfeer' (MAB), Werelderfgoed (WHP) en via de Intergovernementele Oceanografsische Commissie (IOC).
ERAfrica

ERAfrica

  • ERAfrica is een project van de Europese Unie (EU) gericht op het bevorderen van een uniforme Europese benadering van samenwerking met Afrika op het gebied van wetenschappelijk en technologisch onderzoek voor innovatie en duurzame ontwikkeling. Dit kadert in het 'AFRICA-EU' partnerschap 'JAES'.
ERANet-LAC

ERANet-LAC

  • ERANet-LAC is een netwerk van de Europese Unie en geassocieerde landen en de Gemeenschap van Latijns Amerikaanse en Caraibische landen (CELAC) rond gemeenschappelijke onderzoeks- en innovatie-activiteiten. CELAC - en Europese landen organiseren gemeenschappelijke oproepen voor onderzoeksprojecten. Dit kadert in het 'CELAC-EC' partnerschap 'JIRI'.

Lees meer

Event: Seminar on “A Science Diplomacy Approach for Belgium?!”