NL FR EN
www.belgium.be

Federale Raad voor Wetenschapsbeleid

De Federale Raad voor Wetenschapsbeleid (FRWB) is een adviesorgaan inzake het wetenschapsbeleid van de Federale Regering. Zijn secretariaat wordt door BELSPO waargenomen.

De FRWB verleent advies over onderzoek dat nodig is voor het goede functioneren van de federale overheid en om aan onze internationale verplichtingen te voldoen. Voorbeelden zijn het project MYRRHA of de oprichting van Sciensano .

De FRWB kan ook adviezen uitbrengen en aanbevelingen doen voor het land in zijn geheel als de federale regering, maar ook gemeenschaps- of gewestregeringen, hiernaar vragen.

De federale overheid is bovendien verplicht om advies te vragen aan de FRWB als zij structuren of financiering wil voorzien voor onderzoek waar de gemeenschappen of de gewesten voor bevoegd zijn. Dat is nodig voor aangelegenheden die het regionale belang overstijgen of om als land internationale verbintenissen na te leven.

De leden van de FRWB worden door de koning benoemd en vertegenwoordigen de onderzoeks- en sociaal-economische wereld.

Website

FRWB website

Contactgegevens

Eric Laureys
Federale, interfederale en internationale coördinatie