NL FR EN
www.belgium.be

Overleg met de Overheden

BELSPO heeft als opdracht het federale O&O-overleg te organiseren voor het uitwisselen van informatie over de beleidsvoeringen van de verschillende Belgische Overheden en gemeenschappelijke standpunten vast te leggen. De dienst "Interfederale en Internationale Coördinatie" neemt ook het secretariaat van overlegstructuren waar, zoals de commissie ‘Internationale Samenwerking’ (CIS) of de commissie ‘Federale Samenwerking’ (CFS). 

IMCWB (Interministeriële Conferentie voor Wetenschapsbeleid)

IMCWB (Interministeriële Conferentie voor Wetenschapsbeleid)

  • Het overleginstrument tussen de Federale Overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten die bevoegd zijn voor het wetenschapsbeleid.
CIS-CFS (Commissie "Internationale Samenwerking" en Commissie "Federale Samenwerking")

CIS-CFS (Commissie "Internationale Samenwerking" en Commissie "Federale Samenwerking")

  • Twee permanente commissies van de IMCWB die op administratief vlak het overleg verzorgen inzake de aangelegenheden die de Federale Overheid en de deelgebieden op internationaal en Belgisch vlak aanbelangen.
ICWB (Federale Interministeriële Commissie voor Wetenschapsbeleid)

ICWB (Federale Interministeriële Commissie voor Wetenschapsbeleid)

  • Coördinatie van de voorbereiding en de uitvoering van de regeringsbeslissingen op het vlak van het federale wetenschapsbeleid waarvoor het gezamelijk optreden van twee of meer ministeriële departementen is vereist