NL FR EN
www.belgium.be

ICWB (Federale Interministeriële Commissie voor Wetenschapsbeleid)

De taken van de ICWB worden omschreven door het KB van 6 januari 1997: coördinatie van de voorbereiding en de uitvoering van de regeringsbeslissingen op het vlak van het federale wetenschapsbeleid waarvoor het gezamelijk optreden van twee of meer ministeriële departementen is vereist. De Commissie bestaat uit ambtenaren-generaal van de federale departementen.

De ICWB heeft permanente subcommissies opgericht:

Interdepartementaal begrotingsprogramma voor Wetenschapsbeleid (IBWB)
die als opdracht heeft de begrotingsvoorstellen te bestuderen ingediend door de federale departementen wat de kredieten van wetenschapsbeleid betreft en adviezen en aanbevelingen te geven over de omvang, de ontwikkeling en de aanwending van de federale overheidsinspanning inzake wetenschapsbeleid.

Federale wetenschappelijke instellingen (FWI), 
die als opdracht heeft een advies te geven over alle problemen betreffende het organiek statuut, het niveau, de competenties en de algemene bevoegdheden van de federale wetenschappelijke instellingen (FWI) alsook hun oprichting, afschaffing of overheveling evenals het statuut van het wetenschappelijke personeel van deze instellingen. 

Fiscale aspecten van onderzoek-ontwikkeling, 
die als opdracht heeft een advies uit te brengen, via delegatie van de voltallige ICWB, over de dossiers ingediend om aanspraak te maken op de bepalingen van het Wetboek van 1992 op de inkomstenbelastingen (art. 104, 3°, b) en het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek (art. 57), inzake belastingvrijstelling van de giften verleend aan de instellingen voor wetenschappelijk onderzoek; deze subcommissie moet eveneens de werkzaamheden voorbereiden van de votallige ICWB in verband met het beleid voor belastingincentives voor O&O en innovatie.

Contactgegevens

IBWB
Alain Heynen
Begroting & Beheerscontrole

IBWB-ledenFWI
FWI-ledenFiscale aspecten 
Pierre Moortgat 
Fiscale Cel