NL FR EN
www.belgium.be

CIS-CFS (Commissie "Internationale Samenwerking" en Commissie "Federale Samenwerking")

De CIS (Commissie "Internationale Samenwerking") en de CFS (Commissie "Federale Samenwerking") zijn twee permanente commissies van de IMCWB. Beide commissies verzorgen op administratief vlak het overleg inzake de aangelegenheden die de Federale Overheid en de deelgebieden aanbelangen, respectievelijk op internationaal en Belgisch vlak. Ze zijn samengesteld uit hoge ambtenaren die de federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten vertegenwoordigen.

Wettelijke grondslag

Overleggroepen

De Commissie "Internationale Samenwerking" (CIS) en de Commissie "Federale Samenwerking" (CFS) hebben een reeks gespecialiseerde overleggroepen opgericht. Die van de CIS zijn belast met de voorbereiding van het standpunt van de Belgische delegatie in de internationale bijeenkomsten, inzonderheid de programmacomités van het kaderprogramma van de EU.

Horizon Europe Onderwerp Verantwoordelijke Federaal Wetenschapsbeleid
Strategische configuratie Strategisch overzicht van de implementatie van het programma Te bevestigen
Excellence-ERC European Research Council (ERC) Bernard Delhausse
Excellence-MSCA Marie Skłodowska-Curie Acties Bernard Delhausse
INFRA Onderzoeksinfrastructuren Laurent Ghys
HEALTH Demografische veranderingen en welzijn Pascale Van Dinter
SOCIETY Creativiteit en inclusieve samenleving Aziz Naji
SECURITY Burgerlijke veiligheid Pascale Van Dinter
CIS-DIGIN_Space Digitaal, Industrie en Ruimte Danielle Coosemans
CLIMENMOB Klimaat, Energie en Mobiliteit Max Schravendeel
ENVIRONMENT Voedsel, Bio-economie, natuurlijke hulpbronnen, Landbouw en Milieu Pascale Van Dinter
EIC European Innovation Council (EIC) and European Innovation ecosystems  
Widening-ERA Verbreding van deelname en opbouw van onderzoeks- en innovatiecapaciteit  
EIT European Institute of Innovation and Technology (EIT)  
MISSIONS Nieuwe aanpak van de EU om concrete oplossingen te vinden voor een aantal grote uitdagingen (2021-2027) Koen Lefever
Buiten Horizon Europe Onderwerp Verantwoordelijke Federaal Wetenschapsbeleid
INTER Activiteiten inzake extra-Europese O& I-samenwerking in het raam van de bilaterale en multilaterale akkoorden (Europa en ERA in het bijzonder) Brigitte Decadt
CSTP OESO-werkzaamheden van het Comité voor wetenschappelijk en technologisch beleid Karl Boosten
COST COST (Europese samenwerking op het gebied van wetenschap en technologie) is een Europees intergouvernementeel kader voor internationale samenwerking tussen nationaal gefinancierde onderzoeksactiviteiten Pascale Van Dinter
ERAC European Research and Innovation Committee Te bevestigen
EUREKA Intergouvernementele financieringsinitiatief voor pan-Europees onderzoek en ontwikkeling om de competitiviteit van de Europese industrie te versterken Pascale Van Dinter
PARTNERSHIPS Europese Partnerschappen voor onderzoek en innovatie tussen de Europese Commissie en publieke en/of private partners Max Schravendeel

Overleggroepen
van de CFS
Onderwerp Verantwoordelijke Federaal Wetenschapsbeleid
CIS-CFS Open Science Bevordering, interoperabiliteit, overzicht en verslaggeving m.b.t. Open Access tot resultaten van wetenschappelijk onderzoek Eric Laureys
CIS-CFS Gender Gendergelijkheid in onderzoek en innovatie Elena Phalet
STAT Inventaris en statistieken inzake onderzoek en experimentele ontwikkeling Geert Van Mellaert

Contactgegevens

Contact
Federale, interfederale en internationale coördinatie