NL FR EN
www.belgium.be

IMCWB (Interministeriële Conferentie voor Wetenschapsbeleid)

De Interministeriële Conferentie voor Wetenschapsbeleid (IMCWB) die is samengesteld uit de leden van de federale regering en de gemeenschaps- en gewestregeringen die bevoegd zijn voor het wetenschapsbeleid, is het overleginstrument tussen de federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten. Het is de plaats waar de samenwerkingsakkoorden tot stand komen (met inbegrip van de internationale aangelegenheden) en waar diverse procedures voor samenwerking en informatieuitwisseling tussen de verschillende overheden worden uitgewerkt.

In het raam hiervan werden gedurende de laatste 5 jaren een aantal samenwerkingsakkoorden (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad) gesloten tussen de verschillende overheden die verantwoordelijk zijn voor het Wetenschapsbeleid.

Samenwerkingsakkoorden

  • het samenwerkingsakkoord van 12.07.94 houdende uitvoering van artikel 6bis, § 2, point 6 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, ingevoegd bij de wet van 8 augustus 1988 en gewijzigd bij de wet van 16 juli 1993 gesloten tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten (permanente inventaris van het wetenschappelijk potentieel)
  • het samenwerkingsakkoord van 24.10.97 betreffende het Plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling, gesloten tussen de federale Staat en de Gewesten
  • het samenwerkingsakkoord van 25.07.97 tussen de federale Staat en de Gewesten betreffende de administratieve en wetenschappelijke coördinatie inzake bioveiligheid
  • het samenwerkingsakkoord van 07.07.98 met betrekking tot de Interuniversitaire Attractiepolen - Fase IV, gesloten tussen de federale Staat en de Gemeenschappen

Bovendien wordt een beroep gedaan op de IMCWB voor sommige specifieke vraagstukken in verband met sommige gedeelten van samenwerkingsakkoorden, die zijn uitgewerkt binnen andere Interministeriële Conferenties, zoals:

  • het samenwerkingsakkoord van 15.01.93 houdende oprichting van een Raadgevend Comité voor Bio-ethiek, gesloten tussen de federale Staat en de Gemeenschappen
  • het kaderakkoord tot samenwerking van 30.06.94 over de vertegenwoordiging van het Koninkrijk België bij de internationale organisaties waarvan de werkzaamheden betrekking hebben op gemengde bevoegdheden, gesloten tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten
  • het samenwerkingsakkoord van 05.04.95 betreffende een internationaal milieubeleid, gesloten tussen de federale Staat en de Gewesten
  • het samenwerkingsakkoord van 05.04.95 betreffende de financiering van de Collectieve Centra, gesloten tussen de federale Staat en de Gewesten
  • het samenwerkingsakkoord van 21.12.95 betreffende de structurering van de milieugegevens bestemd voor het Europese Milieuagentschap, gesloten tussen de federale Staat en de Gewesten, waarbij met name de Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee en het Koninklijk Meteorologisch Instituut zijn betrokken.

Contactgegevens

Contact
Federale, interfederale en internationale coördinatie