NL FR EN
www.belgium.be

Bilaterale samenwerking

BELSPO is verantwoordelijk voor het coördineren van de opvolging van de wetenschappelijke component van de bilaterale overeenkomsten voor economische, industriële, wetenschappelijke en technologische samenwerking die België met verschillende landen is aangegaan. De vorm van die samenwerking varieert en kan gaan van informatie-uitwisseling en verkennende opdrachten tot netwerkingsprojecten of gemeenschappelijk onderzoek en demonstratieprojecten.

China

China

  • In 1979 werd een bilateraal akkoord voor economische, industriële, wetenschappelijke en technische samenwerking ondertekend tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie (BLEU) en de Volksrepubliek China.
Vietnam

Vietnam

  • In 2012 werd een overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Socialistische Republiek Vietnam met betrekking tot wetenschappelijke en technologische samenwerking.
India

India

  • In 2006 werd een samenwerkingsakkoord voor onderzoek en ontwikkeling ondertekend tussen België en India.
Zuid-Afrika

Zuid-Afrika

  • België en Zuid-Afrika hebben in 2017 een vijfjarenovereenkomst gesloten met als doel samenwerkingsinitiatieven op te zetten voor onderzoek en technologie.

Lees meer

Bilaterale samenwerking op ruimtevaartgebied