NL FR EN
www.belgium.be

China

België-China samenwerking in onderzoek en technologie.
BILATERALE OPROEP België-China – ter ondersteuning van ONDERZOEKSVOORSTELLEN (2023)

In het kader vanhet samenwerkingsakkoord voor ontwikkeling van economische wetenschappelijke en technologische samenwerking van de Belgisch Luxemburgse Unie en China van 25/11/1979, beslisten BELSPO en MOST (administraties belast van de implementering van het akkoord) om een gezamenlijk oproep voor voorstellen van onderzoeksactiviteiten te organiseren.
Deadline: 14 september 2023 om 15 uur (E.T).
Lees meer...

Een bilateraal akkoord voor economische, industriële, wetenschappelijke en technische samenwerking tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie (BLEU) en de Volksrepubliek China werd ondertekend te Beijing op 23 november 1979.

In dit kader werd op 20 oktober 2004 te Brussel de XVde zitting van de Gemengde Commissie voor W&T-samenwerking gehouden gehouden met BELSPO en MOST (Chinees ministerie van onderzoek en technologie).
Er werden 12 samenwerkingsprojecten goedgekeurd.

In de 19e Gemengde Commissie-vergadering die plaatsvond in Peking op 24 juni 2015, in het kader van de Staatsmissie, werd beslist om een oproep te lanceren voor onderzoeksssamenwerking in marien onderzoek, met ook aandacht voor klimaatssystemen en aardobservatie. 
Op 21 december 2015 werd een oproep tot indiening van voorstellen gelanceerd. 
Twee onderzoeksgebieden komen aan bod: de rol van oceanen in het klimaatsysteem en aardobservatie. Als resultaat van deze oproep financiert BELSPO de projecten OCeANIC en HYPERMAQ.

In het kader van een MOU met SOA vond op 26 juni 2015, in het Polair Onderzoeksinstituut van China (PRIC) te Shangai, een workshop plaats over polair onderzoek.

Eind juni 2015 werd in Peking een MOU ondertekend tussen BELSPO en nationale Chinese ruimtevaartadministriate (CSNA) voor samenwerking in het domein van ruimtevaartonderzoek, technologieën en toepassingen.

Op 30 maart 2017 vond de eerste China-België innovatiedialoog in Brussel plaats. Dit event werd geco-organiseerd door BELSPO, EWI, INNOVIRIS en WBI in samenspraak met MOST (Chinees ministerie van onderzoek en technologie) en de Chinese Ambassasde in Brussel. Een 150-tal Belgische en Chinese stakeholders namen deel aan de sessies waarin het beleid en de instrumenten van beide zijden werd voorgesteld en  succesvolle samenwerkingsinitiatieven in verschillende domeinen of technologiesectoren in het licht werden gesteld. Het geheel vond plaats in een  perspectief van toekomstige versterkte samenwerking in onderzoek en innovatie, een ambitie waarvan de on-dertekening van 3 nieuwe MoU's getuigt (MoU's van EWI, WBI en IMEC).

In 2020 lanceerde BELSPO samen met het MOST (Ministry for Science and Technology, China) en met het DST (Dpt. for Science and Technonolgy, South Africa) een trilaterale oproep ter ondersteuning van onderzoeksprojecten. De oproep  ‘BIOCLIMHEALTH’  gepubliceerd op 27 november  2020 en afgesloten op 17 maart 2021, was gefocust op het thema ‘The interplay between biodiversity, climate change and health’.
In aansluiting op het peer review proces worden 2 onderzoeksprojecten gefinancierd door BELSPO, MOST en de NRF (National Research Foundation,  South Africa), te weten: CLIMAVIN en EMPOCHA .

In het licht van de viering van de 50e verjaardag van de diplomatieke relaties tussen België en China werd de 2e China-Belgium Innovation Dialogue (ID 2.0) gezamenlijk georganiseerd door MOST en BELSPO, alsook door de ‘China Association for International Exchange of Personnel (CAIEP)’, EWI (Flanders Dept. of Economy, Science and Innovation), INNOVIRIS (the Brussels Capital Region agency for the encouragement of research and innovation) en WBI (Wallonia-Brussels International). De online bijeenkomst heeft plaatsgevonden op 28 en 29 oktober 2021.

Het hoofddoel was te informeren over de excellentie van onderzoek en innovatie in beide landen, het  beleid en de instrumenten alsook de perspectieven voor een nieuwe of versterkte samenwerking. Met het presenteren van de bestaande samenwerking tussen academische en industriële spelers die bij succesvolle gezamenlijke initiatieven of partnerschappen zijn betrokken, werden goede praktijken en nieuwe partnerschapsmogelijkheden voorgesteld, in een geest van open innovatie. Vier nieuwe  MoU’s werden ondertekend.  In sessies gefocust op  ‘Factories of the Future’, ‘Life Sciences’ en ‘Smart and Sustainable Cities’, heeft het ID-event onderzoekers, senior officials en industriëlen samengebracht bij presentaties en uitwisselingen over innovatiesamenwerking en -perspectieven, businessopportuniteiten en nieuwe samenwerkingsmodellen.

websites

Contactgegevens

Brigitte Decadt
Federale, interfederale en internationale coördinatie