NL FR EN
www.belgium.be

Bilaterale samenwerking

België heeft op ruimtevaartgebied vooral met Frankrijk historische samenwerkingsverbanden gesmeed. De samenwerking in het kader van het programma SPOT gaat bijvoorbeeld terug tot 1979.

Later heeft België andere intergouvernementele bilaterale akkoorden gesloten in het kader van ruimtevaartprojecten (met Argentinië en Rusland) of in algemene samenwerkingskaders. Dat gebeurde in de vorm van een Memorandum of Understanding (MoU), waarin de samenwerkings- richtlijnen zijn opgenomen die de betrokken landen wensen te onderzoeken of verder uit te werken. Met Canada, Vietnam, China, Mexico en de Verenigde Arabische Emiraten werden dergelijke MoU’s gesloten.

Daarnaast is er nog een gezamenlijke Belgisch-Luxemburgse verklaring over de uitwerking van een internationaal kader voor de exploitatie van ruimtebronnen. Ook met het Amerikaanse departement van Defensie is een samenwerkingsakkoord gesloten om data uit te wisselen over operaties in de ruimte.

Bilaterale samenwerking met Frankrijk
(c) pleiades4belgium.be

Bilaterale samenwerking met Frankrijk

  • Voor specifieke projecten sluit België soms overeenkomsten af met een ander land. Het gaat dan over een bilaterale samenwerking met bijvoorbeeld Frankrijk. De samenwerking op het gebied van ruimtevaart tussen Frankrijk en België is al decennia lang uitstekend en intens.
Bilaterale met  Argentinië
(c) aocom.invap.com.ar

Bilaterale samenwerking met Argentinië

  • Naast de activiteiten uitgevoerd binnen een internationale kader en nationale initiatieven, heeft België bilaterale samenwerkingen geïnitieerd om zijn activiteiten op het gebied van aardobservatie te ontwikkelen. Dit is met name het geval met Argentinië, waaraan België een SAR-processor leverde, ontwikkeld door het Centre spatial de Liège als onderdeel van het SAOCOM-programma.

Leer meer

Bilaterale samenwerking
voor economische, industriële, wetenschappelijke en technologische samenwerking