NL FR EN
www.belgium.be

Vietnam

Op 25 september 2002 werd een overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Socialistische Republiek Vietnam inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking ondertekend.

Oproepen voor gezamenlijke onderzoeksprojecten (2002, 2006, 2009)

 • Oproep 2003 (Gemengde Commissie vergadering op 13 en 14 oktober in Hanoi) 
  5 Multidisciplinaire projecten werden gefinancierd in het domein van de aquacultuur en waterbeheer (duurzame productie, leefmilieu-gerelateerde aspecten, voedselveiligheid)
  Uitvoering van projecten: periode 2004-2006

 • Oproep 2006 (Gemengde Commissie vergadering op 8 en 9 juni in Brussel)
  8 projecten werden gefinancierd (2007-2009). 
  Focusdomeinen van de oproep:
  • aquacultuur, inclusief voedselnormen en leefmilieu-aspecten;
  • biodiversiteit en agro-biotechnologie, als bron voor nieuwe materialen, hernieuwbare energie en geneesmiddelen.
    
 • Oproep 2008 (Gemengde Commissie vergadering op 2 maart 2009 in Hanoi)
  8 projecten werden gefinancierd (2010-2012).
  Ze bestrijken de volgende domeinen:
  • Biodiversiteit en agro-biotechnologie als bron voor nieuwe materialen, hernieuwbare energie en nieuwe geneesmiddelen; 
  • Klimaatsverandering (impact, aanpassing en 'mitigation')
  • Ruimtevaarttoepassingen (via het aardobservatieprogramma 'STEREO” en de ESA-programma's.

Op 21 juni 2012 vond de vierde Gemengde Commissie-vergadering plaats in Brussel. De samenwerkingsinstrumenten alsook de BELSPO-programma's BRAIN-be en Ruimtevaart (ESA en STEREO) werden voorgesteld. De Vietnamese delegatie bezocht enkele federale instellingen en 2 projecten van de oproep 2009 (KUL en UCL-VUB), het SCK-CEN in Mol en het Cyclotron in Louvain-la-Neuve. 

In oktober 2015 heeft een Vietnamese delegatie van hoog niveau BELSPO opnieuw bezocht in het kader van een programma van bezoeken van de EC en van Lidstaten geïnteresseerd in samenwerking in het domein van de ruimtevaart. 

Tijdens de gemengde commissievergadering voor economische samenwerking, die plaatsvond op 23 november 2015 in Brussel, werd de belangstelling voor samenwerking in ruimtevaart genotuleerd, in het bijzonder voor de ontwikkeling van een 'Ruimte-wet' enerzijds en voor de ontwikkeling van micro-satellieten en hun toepassingen anderzijds.

Op 22 september 2016 vond de vijfde Gemengde Commissie-vergadering plaats in Hanoi. De BELSPO-programma's en de samenwerkingsinstrumenten werden voorgesteld. Er is overeengekomen om een gezamenlijke oproep te lanceren voor onderzoeksvoorstellen in het domein 'Klimaat en weerbaarheid voor natuurrampen'. 

Op 15 maart 2018 werd een gezamenlijk oproep voor onderzoeksprojecten gelanceerd met als focus  'Climate change and Disaster Resilence' (CLIMDIS).
Als resultaat van het peer review proces worden 2 projecten gefinancierd (december 2019 - maart 2023): CLIMDIS (KBIN) en MINERVA (VITO)

website

Vietnam projecten in Fedra (projectendatabank)

Contactgegevens

Brigitte Decadt
Federale, interfederale en internationale coördinatie