NL FR EN
www.belgium.be

Zuid-Afrika

Zuid-Afrika en België hebben op 26 januari 2017 een vijfjarenovereenkomst gesloten met als doel samenwerkingsinitiatieven op te zetten voor onderzoek en technologie

De overeenkomst wordt uitgevoerd door de Belgische federale overheidsdienst Wetenschapsbeleid (BELSPO) en door het Zuid-Afrikaanse Departement voor Wetenschap en Technologie (DST). 

Het MoU (memorandum of understanding) stimuleert de uitwisseling van wetenschappelijke kennis en expertise tussen de beide landen en maakt het mogelijk samen seminaries, workshops, trainings te organiseren over thema's waarvoor wederzijdse belangstelling bestaat zoals klimaatverandering, mariene wetenschappen en Antarctica, biodiversiteit, aard- en ruimtewetenschappen. 

Een eerste vergadering van de gezamenlijke samenwerkings­commissie vond plaats op 9 mei 2017 in Pretoria. Als resultaat van de bijeenkomst werd op 6 juni 2017 een eerste gezamenlijke oproep voor netwerkingsprojecten gelanceerd door BELSPO en NRF (National Research Foundation). De resultaten van de parallele evaluaties - langs BELSPO en langs NRF zijde - waren uiteenlopend zodat besloten werd geen voorstellen te financieren in het kader van de oproep.

Op basis van de gemeenschappelijke belangstelling van Belgische en Zuid-Afrikaanse onderzoeksteams voor samenwerking in de ruimtevaart organiseerde BELSPO de deelname van twee Belgische expertteams aan de expo en sessies van het Science Forum in Pretoria, november 2017. 

Op 14 maart 2018 lanceerde BELSPO samen met DST (Dpt for Science and Technonolgy, South AFrica) een nieuwe oproep tot voorstellen voor netwerkingsactiviteiten . De oproep is beperkt tot lopende of voordien door BELSPO gefinancierde projecten (via de programma's BRAIN.be STEREO III ,  ESA-PRODEX ), EVAMAB (via UNESCO samenwerking met/of van de Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI).
Zeven netwerkprojecten werden gefinancierd door BELSPO en DST.

In 2020 lanceerde BELSPO samen met het MOST (Ministry for Science and Technology, China) en met het DST (Dpt. for Science and Technonolgy, South Africa) een trilaterale oproep ter ondersteuning van onderzoeksprojecten. De oproep  ‘BIOCLIMHEALTH’  gepubliceerd op 27 november  2020 en afgesloten op 17 maart 2021, was gefocust op het thema ‘The interplay between biodiversity, climate change and health’.
In aansluiting op het peer review proces worden 2 onderzoeksprojecten gefinancierd door BELSPO, MOST en de NRF (National Research Foundation,  South Africa), te weten: CLIMAVIN en EMPOCHA .

A second meeting of the the joint committee for R&D cooperation was organised online on May 18th 2021. In the ‘way forward ‘session, attention was payd to further implementation of the bilateral scheme and in particular efficient use of various complementary schemes. Mechanisms will be looked at to team up optimally researchers from both sides in the various European or broader multi-lateral STI cooperation frameworks.

Oproep tot voorstellen

België - Zuid-Afrika samenwerking in onderzoek en technologie

Oproep tot indienen van voorstellen voor ondersteuning van netwerkingsactiviteiten (2022)

In het kader van het Memorandum of Understanding voor samenwerking in onderzoek en technologie tussen België en Zuid-Afrika, ondertekend in januari 2017, wordt een 3e oproep voor voorstellen van netwerkactiviteiten georganiseerd.
De oproep wordt gezamenlijk gelanceerd door BELSPO en NRF (National Research Foundation, Zuid-Afrika).
Lees meer...

Deadline: 23 september 2022 om 15 uur (E.T).

website

Zuid-Afrika projecten in Fedra (projectendatabank)
Bericht: Samenwerking tussen Zuid-Afrika en België op het gebied van wetenschap en technologie

Contactgegevens

Brigitte Decadt
Federale, interfederale en internationale coördinatie