NL FR EN
www.belgium.be

BELNET

Belnet, dat sinds 1993 operationeel is, resulteert uit de wens van ons departement om mee te werken aan de ontwikkeling van de kennis- en informatiemaatschappij in België.

Belnet is het Belgische National Research and Education Netwerk (NREN) dat internettoegang aan zeer hoge bandbreedte en bijhorende diensten levert om te voldoen aan de specifieke behoeften van het hoger onderwijs, onderzoeksinstellingen en overheidsdiensten in België. Het Belnet-netwerk is rechtstreeks aangesloten op mondiale onderzoeksnetwerken waaronder Internet 2 (Verenigde Staten) en  GÉANT (Europa).

Belnet heeft meer dan 200 aangesloten instellingen die samen zowat 800.000 eindgebruikers vertegenwoordigen.

Hieronder bevinden zich universiteiten, hogescholen, onderzoekscentra, ziekenhuizen, wetenschappelijke en culturele instellingen en overheidsdiensten.

Dankzij de ontplooiing van Belnet (dat als netwerk in de top-5 in Europa staat) kunnen de uitdagingen op het gebied van communicatie en informatietechnologie die het Federaal Wetenschapsbeleid heeft vastgelegd, worden aangegaan.

Met de vervolmaking van Belnet als netwerk worden videoconferenties, maar ook de digitalisering van de collecties van onze FWI en afstandsonderwijs, observatie van het universum en weersimulaties en –voorspellingen mogelijk, alsook de studie van de gevolgen van kernongevallen.

contactgegevens

Belnet
WTC III
Simon Bolivarlaan 30 B 2
1000 Brussel
  +32 2 790 33 33
  info@belnet.be