NL FR
www.belgium.be

Vanaf 1 januari 2024 stappen we over naar een nieuw collectief contract voor onze hospitalisatieverzekering en aanvullende verzekeringen met Ethias. Via deze interne nieuwsbrief willen we jullie graag op de hoogte brengen van de belangrijkste punten.

Jullie vinden hier de roosters met de premies en de tussenkomsten van 2024 voor zowel de basis- als de uitgebreide formule.

De premies van de uitgebreide formule van Ethias voor 2024 zijn 11% hoger dan die van AG Insurance van 2023, dit komt door de indexering. De premie van AG Insurance was namelijk gebaseerd op de index van 2017. Ethias kon, naar aanleiding van de aanbesteding voor het nieuw collectief contract, de laagste globale offerte voorleggen, de premies van concurrenten AXA en AG hoger waren. Het nieuwe 6-jarige contract biedt jaarlijkse indexering op basis van de officiële index. Werknemers hebben tot 31/03/2024 om hun hospitalisatieverzekering aan te passen of op te zeggen, met melding via secr.soc@belspo.be en rechtstreeks aan Ethias via bosa@ethias.be.

  • Welkom op de website van de vzw Sociale Dienst voor de POD Wetenschapsbeleid.

    De Sociale Dienst is er om je te helpen en te begeleiden bij elke vraag, aarzel dus niet om een beroep te doen op de sociaal assistenten en het secretariaat van onze dienst.

    Lijst permanenties 
    De contactgegevens van de sociale dienst

Onlangs geplaatst

MEER INFO