NL FR EN
www.belgium.be

COVID-19 | Onderzoek en Infrastructuren ondersteund door BELSPO

Deze pagina geeft een overzicht van hoe BELSPO - via de uitvoering van programma's en de financiering van onderzoeksinfrastructuren op Belgisch en internationaal niveau, via haar coördinatie-activiteiten en via de ontwikkeling en het ter beschikking stellen van grote hoeveelheden gegevens en onderzoeksresultaten - deelneemt aan de massale en collectieve mobilisatie van wetenschappelijke expertise tegen de COVID-19-epidemie. De informatie zal regelmatig worden bijgewerkt. Lees meer...

Nationaal en pan-Europees onderzoek

Nationaal en pan-Europees onderzoek

  • BELSPO voert meerjaren­programma's uit en houdt toezicht op de uitvoering van deze program­ma’s binnen een referentie­kader dat is vast­gelegd in nationale regerings- en minister­iële verklar­ingen, evenals in inter­nationale verdragen en verbinte­nissen. Deze program­ma's versterken het onderzoek in multi­disciplinaire netwerken en bieden onze onder­zoekers de mogelijkheid om deel uit te maken van een internationale aanpak.
Ruimtevaartonderzoek en -toepassingen

Ruimtevaartonderzoek en -toepassingen

  • België is een belangrijke speler in het internationale ruimtevaartlandschap. Dit is het moment om deze ervaring en kennis te gebruiken in de strijd tegen COVID-19.
Nationale onderzoeks­infrastructuren

Nationale onderzoeks­infrastructuren

  • BELSPO financiert en coördineert twee nationale infrastructuren: de Belgische Gecoördineerde Verzamelingen van Micro-organismen (BCCM) en het Belgisch Biodiversiteitsplatform. Beide behandelen verschillende aspecten inzake de COVID-19 crisis.
Europese en internationale onderzoeksinfrastructuren

Europese en internationale onderzoeks­infrastructuren

  • België is lid van intergouvernementele organisaties zoals ESRF, ESO, EMBL en ILL om er maar een paar te noemen. Het neemt ook deel aan veel Europese onderzoeksinfrastructuren van het ESFRI-Stappenplan. Deze jarenlange verbintenis garandeert de Belgische onderzoekers toegang tot de meest efficiënte faciliteiten, middelen, gegevens en diensten.
Belnet

Belnet

  • Belnet, de IT-partner voor onderzoek, onderwijs en overheid, biedt de aangesloten instellingen de best mogelijke ondersteuning tijdens deze periode: een videoconferentieplatform, een tool voor het versturen van zware bestanden en een e-learningplatform. Belnet zorgt ook voor de connectiviteit van organisaties die een cruciale rol spelen bij de opvolging en controle in de strijd tegen het coronavirus.

CONTACTgegevens

Federaal Wetenschapsbeleid
WTC III
Simon Bolivarlaan 30 bus 7
1000 Brussel
België

  +32 (0)2 238 34 11
  reception@belspo.be

- Laatste update: 01/09/2021 -