NL FR EN
www.belgium.be

Europese en internationale onderzoeksinfrastructuren

Onderzoeksinfrastructuren zijn faciliteiten, middelen en bijbehorende diensten die door de wetenschappelijke gemeenschap worden gebruikt, om in hun respectievelijke domeinen onderzoek op hoog niveau te verrichten. Dit omvat belangrijke wetenschappelijke apparatuur of een geheel van instrumenten; op kennis gebaseerde middelen zoals verzamelingen, archieven; zogenaamde elektronische infrastructuren zoals hogesnelheidsnetwerken, high-performance of grid computing, databanken, of elke andere unieke entiteit die essentieel is voor het bereiken van uitmuntend onderzoek. Een infrastructuur kan "single-site" of gedistribueerd (een georganiseerd netwerk van middelen) zijn.

In het kader van de coronacrisis, mobiliseren vele onderzoeksinfrastructuren hun diensten, middelen en faciliteiten en stellen deze ter beschikking van de wetenschappelijke gemeenschap. Deze gezamenlijke inspanning is erop gericht om wetenschappers toegang te geven tot de apparatuur en middelen die zij nodig hebben en vervolgens ook de verkregen onderzoeksinformatie en -gegevens terug uit te wisselen, te delen en te analyseren, in de geest van samenwerking op Europees en mondiaal niveau (open wetenschap).

Deze informatie wordt gecentraliseerd en regelmatig bijgewerkt op verschillende websites, waaronder deze van ESFRI , vzw ERF , het ERIC-forum en deze van de Europese en nationale consortia voor foton-bronnen (LEAPS ) en neutronen (LENS ):

België neemt deel aan de volgende ESFRI-onderzoeksinfrastructuren .

Het Europees Instituut voor Bio-informatica (EMBL-EBI) heeft een COVID-19 portaal opgezet dat alle relevante gegevens die aan EMBL-EBI en andere grote biomedische datacenters worden voorgelegd, samenbrengt. Dit platform zal worden aangesloten op de European Open Science Cloud (EOSC ). Het doel is de uitwisseling en analyse van gegevens, ten behoeve van de Europese en mondiale wetenschappelijke gemeenschap, te vergemakkelijken.

ACTRIS (Aerosol, Clouds and Trace Gases Research Infrastructure) biedt virtuele toegang tot bijna realtime gegevens over de luchtkwaliteit en de samenstelling van de atmosfeer. ACTRIS biedt een ongekend overzicht van deze parameters tijdens de periode van isolatie in Europa.  

Deze 3 instituten bieden toegang tot een unieke combinatie van state-of-the-art faciliteiten en gemeenschappelijke platformen voor structurele biologie en bio-imaging, voor COVID-19 gerelateerde onderzoeksprojecten. Beschikbare faciliteiten zijn onder andere een cryo-electronenmicroscoop en beamlines in structurele biologie. Meer info...  

PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe) verwelkomt projectvoorstellen waarin rekenkracht vereist is voor COVID-19 pandemisch onderzoek. Een lijst van deze initiatieven is hier te vinden.

De enquête over de gezondheid, de vergrijzing en pensionering in Europa (SHARE ) biedt een multidisciplinaire, grensoverschrijdende panel-database van micro-gegevens over de gezondheid en sociaal-economische variabelen van ongeveer 140 000 personen van 50 jaar of oude. Deze werden, sinds 2004, tweejaarlijks verzameld in 27 Europese landen en Israël. De gegevens maken een gedetailleerde studie van de risicogroep van de ouderen mogelijk alsook een beoordeling van de gezondheids- en sociaal-economische gevolgen van de COVID-19-pandemie op lange termijn, op basis van statistische berekeningen binnen en tussen landen en regio's.