NL FR EN
www.belgium.be

ESFRI-Stappenplan

Deelname van België aan het ESFRI-Stappenplan

Het Federaal Wetenschapsbeleid dekt de jaarlijkse Belgische bijdrage aan de ESFRI onderzoeksinfrastructuren.

Tot op heden is België lid van de volgende nieuwe onderzoeksinfrastructuren:

 • BBMRI-ERIC  (Biobanking and BioMolecular resources Research Infrastructure)
 • CESSDA  (Consortium of European Social Science Data Archives)
 • DARIAH ERIC  (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities)
 • ELIXIR  (A distributed infrastructure for life-science information)
 • EMBRC  (European Marine Biological Resource Centre)
 • EPOS  (European Plate Observing System)
 • ESS ERIC  (European Social Survey)
 • ICOS ERIC  (Integrated Carbon Observation System)
 • INSTRUCT  (Integrated Structural Biology Infrastructure)
 • LIFEWATCH  (e-infrastructure for Biodiversity and Ecosystem Research)
 • PRACE  (Partnership for Advanced Computing in Europe)
 • SHARE ERIC  (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe)

België neemt ook deel als waarnemer aan:

België neemt deel aan de volgende onderzoeksinfrastructuren in ontwikkelingsfase:

 • ACTRIS  (Aerosols, Clouds and Trace gases Research Infrastructure)
 • ANAEE  (Infrastructure for Analysis and Experimentation on Ecosystems)
 • DISSCO  (Distributed System of Scientific Collections)
 • EHRI  (European Holocaust Research Infrastructure)
 • eLTER  (Integrated European Long-term Ecosystem, critical zone and socio-ecological system Research Infrastructure)
 • EMPHASIS  (European Infrastructure for multi-scale Plant Phenomics and Simulation for food security in a changing climate)
 • E-RIHS  (European Research Infrastructure for Heritage Science)
 • EU-IBISBA  (Industrial Biotechnology Innovation and Synthetic Biology Accelerator)
 • METROFOOD  (Infrastructure for Promoting Metrology in Food and Nutrition)
 • MIRRI  (Microbial Resource Research Infrastructure)
 • MYRRHA  (Multi-purpose hYbrid Research Reactor for High-tech Applications)
  MYRRHA is een onderzoeksinfrastructuurproject opgenomen in het ESFRI Stappenplan van 2010 dat door het Studiecentrum voor Kernenergie wordt gecoördineerd. De voorbereidende fase van MYRRHA wordt door BELSPO en de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie gefinancierd. 

 

ESFRI

Het Europees strategieforum voor onderzoeksinfrastructuren (ESFRI) werd in 2002 opgericht door een beslissing van de Raad van de Europese Unie. Zijn principiële opdracht is de ondersteuning van een strategisch en coherent beleid voor de onderzoeksinfrastructuren in Europa en het faciliteren van multilaterale initiatieven op Europees en internationaal niveau.

ESFRI website


ESFRI Stappenplan

Het ESFRI Stappenplan identificeert de prioritaire projecten van onderzoeksinfrastructuren van pan-Europees belang die op lange termijn aan de behoeften van wetenschappelijke gemeenschappen voldoen. Het ESFRI Stappenplan bestrijkt alle wetenschappelijke gebieden en bevat ofwel nieuwe onderzoeksinfrastructuren ofwel belangrijke upgrades van bestaande infrastructuren. Het eerste ESFRI Stappenplan werd in 2006 gelanceerd. Een update werd in 2008, 2010, 2016 en 2018 gepubliceerd. De volgende editie word in 2021 verwacht. 

ESFRI website

Contactgegevens

Laurent Ghys 
Federale, interfederale en internationale coördinatie